ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနတဲ့ ဖုန္းေတြကို သန္႔ရွင္းေရးဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ သုံးစြဲေနတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ဘက္တီးယားမ်ားစြာ ကပ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရန္(သို႔) မစင္ၾကယ္တဲ့ အရာတစ္ခုခုႏွင့္ » ဆက္ဖတ္ရန္ «

လူငယ္ေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕မယ့္ Samsung ရဲ႕ Galaxy A Series အသစ္စမတ္ဖုန္းမ်ား

Samsung Galaxy A Series ေျပာလိုက္တာနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္တဲ့ Mid-range ဖုန္းေတြ ဆိုတာ » ဆက္ဖတ္ရန္ «

OnePlus 6 အတြက္ ထုတ္လုပ္ရက္၊ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ပါဝင္လာႏုိင္ေျခမ်ား

OnePlus ကေတာ့ သင့္တင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ Apple နဲ႔ Samsung တုိ႔ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္လာတာ အခုဆုိ » ဆက္ဖတ္ရန္ «