”ဂူးဂဲ ” (Google) တည္ေထာင္သူႏွစ္ဦးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အခုေခတ္မွာ ကြန္ပ်ဳတာဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ” ဂူးဂဲ ” (Google) ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ျမင္ေနၾကမို႔ လူတုိင္းရင္းႏွီးေနလာက္ပါျပီ။ ကြန္ပ်ုဳတာေလာကမွာ » ဆက္ဖတ္ရန္ «