ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေနဆဲေဘာလုံးသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Son Heung-min

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ဘယ္ေတာင္ပံေဘာလုံးအားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေက်ာ္နံပတ္ ၇ ၊ Son Heung-min ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ » ဆက္ဖတ္ရန္ «

ေတာင္ကိုရီးယားေဘာလုံးအားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Park Joo Hoo(박주호) ရဲ႕အေၾကာင္း

ကိုရီးယားရဲ႕ ေဘာလုံးကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Park Joo Hoo (박주호) ကို ၁၉၈၇ ဇန္နဝါရီ ၁၆ » ဆက္ဖတ္ရန္ «