သံုးမိနစ္ထဲႏွင္႔ ဇတ္ေၾကာတက္တာေတြကုိ ေပ်ာက္ကင္းသြားေစဖုိ႔နည္းလမ္း

အလုပ္မွာ တေနကုန္လံုး ေလ်ာ႔တိေလ်ာ႔ရြဲ ေနခဲ႔မိတယ္လို႔ ကုိယ္႔ကုိကုိယ္သတိထားမိဖူးပါသလား။အလုပ္မွာဘဲ တစ္ခ်ိန္လံုး ခႏၶာကုိယ္အေပၚပိုင္းကုိ ေလးလက္မေလာက္ ပင္႔တင္ေတာင္႔တင္းထားျပီးေတာ႔ေက်ာရိုးၾကီးကုိ ေျဖာင္႔တန္းေနရျပီးတဲ႔ေနာက္ » ဆက္ဖတ္ရန္ «