မခ်စ္ေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားရၿပီဆိုရင္

သိပ္ခ်စ္တဲ့ခ်စ္သူေတြၾကားမွာ ရွိတဲ့ခ်စ္ျခင္းေတြကို ျပန္လည္ ရွင္သန္လာႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အရင္က ရွိခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ္ရဲ႕ ေန႔ရက္ေလးေတြကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလိုက္ပါေနာ္။ » ဆက္ဖတ္ရန္ «

ဇနီးသည္ကို ေဖာက္ျပန္ေစတဲ့ ခင္ပြန္းတို႔ရဲ႕ အျပဳအမူမ်ား

အမ်ိဳးသမီးက ေဖာက္ျပန္တာကို သိတဲ့အခ်ိန္ က်မွ သတ္ပစ္လို႔ ေထာင္ထဲ ေရာက္တာက လြဲၿပီး မရွိပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႕ » ဆက္ဖတ္ရန္ «