မ်က္ရည္မခိုင္သူေတြ ႏွလံုးအသည္းထဲကပါ ခံစားေစရမယ့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ပံုရိပ္ေတြ

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုလံုးကို ႐ွင္းမျပႏိုင္ေပမယ့္ ခ်စ္ရတဲ့သူနဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းဆံုရျခင္းက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ခံစားခ်က္ဟာ စကားလံုးေတြနဲ႔ေဖာ္ျပလို႔မရႏိုင္ဘူး။ အစတည္းက မ်က္ရည္မခုိင္ဘူးဆိုရင္ဒီပံုေတြကို နားနားျပီးၾကည့္ေနာ္။ » ဆက္ဖတ္ရန္ «