ပ်င္းရိျခင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

ပ်င္းတယ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ပ်င္းရိျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ လမ္းစတခ်ိဳ႔ျဖစ္တယ္လို႔လဲ သုေတသီေတြက သုံးသပ္ထားၾကပါတယ္။ပ်င္းရိျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ » ဆက္ဖတ္ရန္ «