မိန္းကေလးတို႔ရဲ႕ ထက္ျမက္မႈမ်ား

မိန္းကေလးအမ်ားစုက ကိုယ့္ခ်စ္သူေယာကၤ်ားေလးပိုထက္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ေစေအာင္ လူအမ်ားေရွ႔မွာ တံုးအခ်င္ ဟန္ေဆာင္ တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယာကၤ်ားေလးနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ » ဆက္ဖတ္ရန္ «

မိန္းကေလးေတြလိုမ်ိဳးဘဲ ေယာက္က်ားေလးေတြလည္း ဒီလိုအမူအက်င္႔ေလးေတြကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္တဲ႔

၁) အတင္းေျပာတက္ၾကပါတယ္   ေယာက္က်ားေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အတင္းေျပာရတာကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကျပီးေတာ႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀အေၾကာင္းကုိေျပာရတာကုိလည္း ၾကိဳက္ၾကပါတယ္တဲ႔။ » ဆက္ဖတ္ရန္ «