စံုစိနဖာ ဗဟုသုတအခ်က္ ၁၀၀ (အပိုင္း-၁)

တကယ္လို႔မ်ား အခုခ်ိန္ သင္ပ်င္းေနတယ္ဆိုရင္ ၁၀မိနစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးျပီး ဒီအခ်က္ေလးေတြကုိ ဖတ္ၾကည္႔လိုက္ပါ။ရယ္စရာေတြ၊ ဗဟုသုတျဖစ္စရာေတြႏွင္႔ အံ႔ၾသစရာအခ်က္ေတြကုိ အပိုင္းလိုက္ တင္ျပေပးသြားမွာမို႔လို႔ » ဆက္ဖတ္ရန္ «