ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခုလုပ္မယ္ဆို သိထားသင့္သည္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ရတာ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ပိုၿပီေတာ့ လြယ္ကူလာပါတယ္။ အင္တာနက္နဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ အခုခ်ိန္ဟာ ကိုယ္ပိုင္အြန္လိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု » ဆက္ဖတ္ရန္ «