အိမ္အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး စဥ္းစားမရျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္

တစ္ခါတစ္ေလ အိမ္အသစ္ေျပာင္းတဲ့အခါ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ အိမ္အတြင္းပုိင္းျပင္ဆင္မႈကို ဖန္တီးမယ္လို႔ စဥ္းစားထားေပမယ့္ ဘယ္ကဘယ္လုိုစလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားမရျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မွားေလ့ မွားထ႐ွိတဲ့ » ဆက္ဖတ္ရန္ «

႐ိုး႐ိုးဓာတ္ပံုတစ္ပံုကေန အျမင္ဆန္းေစမယ့္ သစ္သားဓာတ္ပံုေျပာင္းနည္း

သင္ဟာ အျမင္ဆန္းျပီး ဒီဇုိင္းလန္းတာေတြကို စိတ္ဝင္စားသူလား ? ဒါဆို ဒီနည္းလမ္းကိုလည္း သင္သေဘာက်လိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အိမ္ကိုအလွဆင္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားသူဆုိ » ဆက္ဖတ္ရန္ «