ကားေမာင္းတဲ႔သူတိုင္းသတိထားသင္႔တဲ႔ခပ္ဆုိးဆိုးအေျခေနေတြဆိုတာ

ကားေမာင္းရတာေျပာတာသာလြယ္တာ တကယ္ကိုမ်က္လံုးေရာ လက္ေရာ ေျခေထာက္ေရာကို သတိနဲ႕လႈပ္ရွားေနရတာပါ။ ဒါေျကာင္႔ ကားေမာင္းတဲ႔သူတိုင္းသတိထားသင္႔တဲ႔ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ႔ခပ္ဆိုးဆိုးအေျခေနေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ… (၁) » ဆက္ဖတ္ရန္ «