သင့္ေမြးဂဏန္းကေျပာတဲ့ သင့္အခ်စ္အေၾကာင္း

၁ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၁ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ ၁ ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားက အခ်စ္ ေမတၱာဟူသည္ ႏွလုံးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္ ေပါင္းစပ္ဆုံးျဖတ္ရေသာ အခ်င္းအရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဘဝအေဖၚကို ေ႐ြးခ်ယ္ေသာအခါ ဦးေႏွာက္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိသည္။ မိမိအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္၍ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းရွိသူကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္သည္။ ကံေခသည္မွာ အခ်စ္ဆုံးႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္ၿပီး ခ်စ္သူကတစ္ေယာက္၊ လက္ထပ္ရသူကတစ္ဦး ျဖစ္တတ္သည္။ အသက္ ၁၆ မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကား ေမတၱာကံေခ၍ ၂၂ ေက်ာ္မွ ရင့္က်က္ေသာ ႏွလုံးသားျဖင့္ ခိုင္ၿမဲေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိမည္။

 

၂ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၂ ဂဏန္းသမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အခ်စ္ႏွင့္အမွန္းၾကား နယ္နိမိတ္သည္ မ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္မည္။ ခ်စ္မိ၊ တြယ္တာ မိၿပီဆိုက အရာရာေပးဆပ္တတ္ၿပီး မုန္းၿပီဆိုက လွည့္ မၾကည့္။ အလြန္ခ်စ္တတ္သလို အၿငိဳးအေတးႀကီးတတ္သည္။ ေမတၱာတရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းအေပၚ အေလးအနက္ထား၍ ဘဝအေဖၚ ေ႐ြးခ်ယ္လင့္ကစား ဂုဏ္၊ ေငြေၾကးတိုကို အဓိကထားသည္ဟု အမ်ားမွ အထင္လြဲျခင္းခံရတတ္သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မတိုင္မီ သူတစ္ပါး ကတိစကားမ်ား အေပၚ ယုံစားမိ၍ စိတ္ေသာက ခံစားရတတ္သည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆုံဆည္းကိန္း မရွိေသာ္လည္း အခ်စ္ဆုံးသူႏွင့္လက္တြဲရမည္။

 

၃ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၂ ဂဏန္းသမား မ်ားဟုေခၚသည္။ မ်က္ႏွာပြင့္၍လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ ခ်စ္သူရည္းစား တစ္ဦးမကရွိမည္။ သူတစ္ပါး အေပၚ အႏိုင္ယူ ဗိုလ္က်ရမွေက်နပ္သူမ်ား ျဖစ္ေပရာ အခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ခံယူမူမွာ ဆိုးႏြဲ႕သမွ်ကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေသာသူ၊ အႏိုင္ယူရမည့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္သည္။ ႏွလုံးသားကို ဦးစားေပး၍ ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ မွားယြင္းသလို ျပန္ခံစားတတ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ကား အရင္ဆုံး ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္ျပန္လည္သြားမည္။ တစ္ဦးကို အသည္းႏွလုံးပုံေပး၍ ခ်စ္တတ္သလို တစ္ၿပိဳင္တည္း အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ ခ်စ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ႏွလုံးသားအေပၚ ဦးစားေပးလြန္းသူျဖစ္သည္။

 

၄ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ားကို ၄ ကဏန္းသမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အစြဲအလမ္းႀကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္စြန္းက်လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးသားေရးရာ စိတ္ေသာက ႀကဳံတတ္သည္။ ဂုဏ္အနိမ့္အျမင့္ မတူသူမ်ား အနက္ နိမ့္က်သူကို ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္၍ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္ကာ ဘဝျမႇင့္တင္ေပးကာမွ မိမိ၏အသည္းကို ခြဲသြားျခင္း ခံရတတ္သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမူႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို လိုလားေသာ ႏွလုံးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုံးသားအၾကား အၿမဲေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္ကာ ေမတၱာေရးရာတြင္ စိတ္ဓါတ္တက္လြယ္၊ က်လြယ္သည္။ ေျဖာင့္မွန္႐ိုးသာ၍ မိမိေၾကာင့္တစ္ပါးသူ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ေအးခ်မ္းရျခင္းကို လိုလားသူျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္ အနစ္နာ ခံသည္။

 

၅ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၅ ဂဏန္းသမားမ်ား ဟုေခၚသည္။ ေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာသဘာဝရွိေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္ အလြန္ခိုင္ၿမဲသည္။ အလြယ္တကူ ဆုံးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့မရွိ။ မိမိအေပၚ တေလးတစားႏွင့္ တန္ဖိုးထားသူ၊ တစ္စုံတစ္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ပံ့ပိုးႏိုင္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္သည္။ အေ႐ြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး ႀကဳံလာပါက ႏွလုံးသား၏ ေတာင္းဆိုမူအေပၚ ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ အေလးေပးမည့္သူျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ အသက္ အ႐ြယ္၊ ဝန္းက်င္ဇာတိ သဘာဝမတူ ကြာျခားသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ်တတ္သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာရေလ သံေယာဇဥ္ ျပင္းထန္ေလျဖစ္သည္။ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ ႏွလုံးသားျဖစ္သည္။

 

၆ ဂဏန္း သမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၆ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ သံေယာဇဥ္ႀကီး၍ခိုင္မာေသာ ေမတၱာတရားႏွင့္ မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ အၿမဲစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဟူေသာအယူအဆရွိသည္။ ခ်စ္ခဲ၍ အခ်စ္ၿမဲသည္။ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္း မတူညီသူကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ အားလုံးႏွင့္ဆန႔္က်င္ရန္ ဝန္မေလး။ အေပ်ာ္သေဘာ စိတ္ကစားျခင္းမရွိဘဲ သစၥာ တရားရွိမွ အခ်စ္ေမတၱာသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည္ဟု ယူဆထား သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါးအေပၚ မိမိေပးဆပ္သေလာက္ ထပ္တူ ျပန္ေကာင္းသူရရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ အခ်စ္ေမတၱာထက္ တစ္စတစ္စ ရစ္ႏြယ္လာေသာ သံေယာဇဥ္ကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။

 

၇ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၇ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ အခိုင္အမာဆုံးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္တတ္သည့္ အလြန္ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္ေသာ ေမတၱာပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚလြန္လြန္ကဲကဲ စာနာနားလည္တတ္ည္။ အခ်စ္အတြက္ အရာရာ ရင္ဆိုင္ဆန႔္က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ ဝန္မေလးေသာ္လည္း အခ်စ္ကိုဖြင့္ဟ ေျပာဆိုရန္ အလြန္ရွက္သျဖင့္ မခ်စ္တတ္ေသာသူဟူ၍ အထင္မွားခံရတတ္သည္။ မိမိအား နားလည္မူရွိသူကိုဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္။ အလြန္စန္းပြင့္ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ဝန္ေလးသည္ ဘဝလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမြးရပ္၊ ဘာသာ၊ ဓေလ့ ထုံးစံမတူသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ်ရတတ္သည္။

 

၈ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၈ ဂဏန္းသမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အရာရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာစိတ္ရွိသေလာက္ ေမတၱာတရားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ။ ခ်စ္သူကို အလိုလိုက္လြန္း၊ ဦးစားေပးလြန္းသျဖင့္ စိတ္ေသာက ခံစားရတတ္သည္။ ခ်စ္သူကိုအရာရာျပည့္စုံေစလိုသျဖင့္ ေပးဆပ္တတ္ေသာ သဘာဝေၾကာင့္ မိမိႏွလုံးသားကို ခုတုံးလုပ္ျခင္းမ်ိဳးပင္ ခံရတတ္သည္။ သီးသန႔္ ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္ၿပီးမနာလိုဝန္တိုျခင္းကင္းေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ ႏွလုံးသားအား ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ဆန္ကာ အားငယ္ေနတတ္ေသာ ခံစားခ်က္ရွိသည္။ သူတစ္ပါး ပစ္ပယ္ထားသူကို စာနာစိတ္အျပည့္ႏွင့္ ေမတၱာထားတတ္သည္။

 

၉ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည့္လတြင္မဆို ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၉ ဂဏန္း သမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အလြန္အခ်စ္ခံလိုသည္။မိမိ အေပၚ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ႏူးညံ့စြာ အေလးေပးဆက္ဆံသူအား လိုလားသည္။ အခ်စ္အတြက္ ဘာမဆို ေပးဆပ္ရဲသည္။ အလြန္မ်က္ႏွာမ်ား၍ ရည္းစားမႈိလိုေပါက္ေအာင္ အၿပိဳင္ထားလင့္ကစား အိမ္ေထာင္ေရးရာတြင္ အခ်စ္ဆုံးႏွင့္ လြဲေခ်ာ္၍ နီးစပ္မူအရွိဆုံးသူႏွင့္ ဆုံဆည္းရတတ္သည္။ မည္မွ်ဆိုးေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္တည္းၿမဲေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိသည္။ အျပင္ပန္းအရ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္သည္ဟုထင္ရ လင့္ကစား အတြင္းစိတ္ႏူးခံ့၍ အေပးသမားသာျဖစ္သည္။

Ref; numerology

 

0 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.