ဘီလူးနကၡတ္အေဟာ

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္ေတြက စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပသူမ်ားျဖစ္ျပီး တိုက္လွ်င္ႏိုင္ရမည္ ယွဥ္လွ်င္သာရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိတတ္ၾကသည္။
အမ်ားစုမွာ မခံခ်င္စိတ္မ်ားျပားသူမ်ားျဖစ္သည္။အရာရာကို ေလ့လာလိုက္စားေသာသူေတြျဖစ္ျပီး ဟိုစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္လုပ္တတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။
ထိုကဲသို႕ ျပဳလုပ္သျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ တစ္၀က္တစ္ျပက္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ေသာသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္ ။

သူတို႕ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ သူေကာင္းလွ်င္ ကိုယ္ေကာင္းမည္။ သူမေကာင္းလွ်င္ ကိုယ္မေကာင္းႏိုင္ဟူေသာ ၾကည့္မွန္သဖြယ္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ေပါင္းရသင္းရလြန္စြာခက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ျပီး ကြယ္ရာတြင္ ေ၀ဖန္အျပစ္ေျပာခံရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။

ထိုသို႕ေျပာသည္ကိုလည္း ဂရုစိုက္ေလ့မရွိသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ့္အေပၚတကယ္နားလည္သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းေလ့ရွိသည္။
လူအမ်ားေနာက္လိုက္ထက္ ဆရာလုပ္တတ္ျခင္း အမိန္႕ေပးတတ္ျခင္း ၾသဇာေပးလိုစိတ္မ်ားရွိသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သိေအာင္ၾကိဳးစားေလ့ရွိၾကသည္။

ဤနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေသလွ်င္ေျမၾကီးရွင္လွ်င္ေရႊထီးဟူေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးလည္းရွိျပန္သည္။

တခါတစ္ရံ ေ၀ခြဲမရေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုတ္ေလ့မရွိ ေရွ႕သို႕သာ တံုးတိုက္တိုက္က်ားကိုက္ကိုက္ ျပဳမူတတ္ၾကသည္။

အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးစိတ္ဓာတ္က တစ္ခါတစ္ေလမွာ မွားမွန္ ခ်င့္ခ်ိန္မွဳအားနည္းတတ္ေသာ အဓိကအားနဲခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ထိုအခ်က္ကိုေတာ့ အထူးျပဳျပင္ရေပမည္သူတို႕သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုၾကသည္။

ငယ္စဥ္အခါတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ခံစားလြယ္ ေပါက္ကြဲလြယ္ တတ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ႏွစ္ခါခါ ခ်စ္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စုေပါင္းလုပ္ျခင္းထက္ တစ္ဦးထဲလုပ္ကိုင္လွ်င္ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားအက်ိဳး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အက်ိဳးလြန္စြာေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဘီလူးနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ား လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့-

၁။ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုတဲ့ ေလာဘရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိုေလာဘကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

၂။မေ၀ခြဲႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ေတာင္ တံုးတိုက္က်ားကိုက္ စြန္႕စား တတ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အမွားေတြျဖစ္တတ္ျပီး ဘ၀အတက္အက်ျမန္တတ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ရွည္ၾကာေသာေအာင္ျမင္မွဳ ျမဲျမံေသာ ရပ္တည္မွဳမ်ားကို အလိုရွိပါက ေသခ်ာစဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း၊ ေရွ႕တစ္လွမ္းအတြက္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္၍ အားယူျခင္းမ်ား ကို ခ်ိန္ဆလုပ္ေဆာင္ပါ။

၃။မခံခ်င္စိတ္မ်ားျပားသျဖင့္ မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ေလာကၾကီးကိုပင္ အရြဲ႕တိုက္တတ္ၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီမခံခ်င္စိတ္ေလးကို စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ေနရာေတြမွာသာ အသုံးခ်ပါ။

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ထိပ္ဆံုးသို႕ေရာက္ရွိမည့္လမ္းပင္ျဖစ္ေပသည္“ဘီလူး နကၡတ္”

ထိုနကၡတ္ပိုင္ရွင္တို႕သည္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပသူမ်ားျဖစ္ျပီး တိုက္လွ်င္ႏိုင္ရမည္ ယွဥ္လွ်င္သာရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိတတ္ၾကသည္။

အမ်ားစုမွာ မခံခ်င္စိတ္မ်ားျပားသူမ်ားျဖစ္သည္။ အအရာရာကို ေလ့လာလိုက္စားေသာသူမ်ားျဖစ္ျပီး ဟိုစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္လုပ္တတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႕ ျပဳလုပ္သျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ တစ္၀က္တစ္ျပက္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ေသာသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္ ။

ထိုသူတို႕၏ စိတ္ဓာတ္သည္ သူေကာင္းလွ်င္ ကိုယ္ေကာင္းမည္။ သူမေကာင္းလွ်င္ ကိုယ္မေကာင္းႏိုင္ဟူေသာ ၾကည့္မွန္သဖြယ္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ေပါင္းရသင္းရလြန္စြာခက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ျပီး ကြယ္ရာတြင္ ေ၀ဖန္အျပစ္ေျပာခံရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္ျပီး
ထိုသို႕ေျပာသည္ကိုလည္း ဂရုစိုက္ေလ့မရွိသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။
အေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ့္အေပၚတကယ္နားလည္သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းေလ့ရွိသည္။
လူအမ်ားေနာက္လိုက္ထက္ ဆရာလုပ္တတ္ျခင္း အမိန္႕ေပးတတ္ျခင္း ၾသဇာေပးလိုစိတ္မ်ားရွိသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သိေအာင္ၾကိဳးစားေလ့ရွိၾကသည္။

ဤနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေသလွ်င္ေျမၾကီးရွင္လွ်င္ေရႊထီးဟူေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးလည္းရွိျပန္သည္။
တခါတစ္ရံ ေ၀ခြဲမရေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုတ္ေလ့မရွိ ေရွ႕သို႕သာ တံုးတိုက္တိုက္က်ားကိုက္ကိုက္ ျပဳမူတတ္ၾကသည္။

ထိုအခ်က္သည္ မွားမွန္ ခ်င့္ခ်ိန္မွဳအားနည္းတတ္ေသာ အဓိကအားနဲခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကိုေတာ့ အထူးျပဳျပင္ရေပမည္သူတို႕သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုၾကသည္။
ငယ္စဥ္အခါတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ခံစားလြယ္ ေပါက္ကြဲလြယ္ တတ္သည္။
သို႕ေသာ္ ႏွစ္ႏွစ္ခါခါ ခ်စ္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စုေပါင္းလုပ္ျခင္းထက္ တစ္ဦးထဲလုပ္ကိုင္လွ်င္ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားအက်ိဳး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အက်ိဳးလြန္စြာေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။
ဘီလူးနကၡတ္ပိုင္ရွင္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္ေတြကေတာ့

၁။ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုေသာ ေလာဘရွိသျဖင့္ ထိုေလာဘကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

၂။မေ၀ခြဲႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ေတာင္ တံုးတိုက္က်ားကိုက္ စြန္႕စား တတ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အမွားေတြျဖစ္တတ္ျပီး ဘ၀အတက္အက်ျမန္တတ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ရွည္ၾကာေသာေအာင္ျမင္မွဳ ျမဲျမံေသာ ရပ္တည္မွဳမ်ားကို အလိုရွိပါက ေသခ်ာစဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း၊
ေရွ႕တစ္လွမ္းအတြက္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္၍ အားယူျခင္းမ်ား ကို ခ်ိန္ဆလုပ္ေဆာင္ပါ။

၃။မခံခ်င္စိတ္မ်ားျပားသျဖင့္ မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ေလာကၾကီးကိုပင္ အရြဲ႕တိုက္တတ္ၾကသည္။

ထိုမခံခ်င္စိတ္အား စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မွန္ကန္တဲ့ေနရာမွာအသုံးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္ ဘီလူးနကၡတ္ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ ထိပ္ဆံုးသို႕ေရာက္ရွိမယ့္ လမ္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။


Ref;Baydin

10K Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.