ကုမ္ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ေဟာကိန္း

မည္သည့္ႏွစ္တြင္မဆို ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ အတြင္း ( ျမန္မာ – တပို႔တြဲလ) ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ႏွင့္ အက်င့္စ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ား
ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ ပင္ကိုယ္စိတ္ဓါတ္ ျဖဴစင္ျမင့့္ျမတ္သူမ်ားျဖစ္၏။ဥာဏ္ပညာအလြန္ ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ အတြက္အခ်က္ပညာတုိ႔တြင္ ပါရဂူေျမာက္ေအာင္ ထူးခြၽန္တတ္ၾက၏။ ထို႔အျပင္မည္သည့္ကိစၥမဆုိ ယုတၱိက်က်ကက်ိဳးေၾကာင္းတိက်စြာ
ေတြးေခၚယူဆႏုိင္စြမ္း ရွိၾက။ ျဖတ္ထုိးဥာဏ္ အလြန္ေကာင္း၏။အေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္ က်စ္လစ္၏။ သစၥာရွိ၏။ စကားနည္း၏။သီးသီးသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနတတ္၏။ သူတစ္ပါးကိုအေႏွာက္အယွက္ လံုး၀မေပးတတ္ပါ။ ကိုယ္တာ၀န္ယူထားေသာကိစၥမာ်းကို အၿပီးေဆာင္ရြက္တတ္ၾက၏။ မည္သည့္ ကိစၥမဆုိအပင္ပန္းခံၿပီးလုပ္တ္ၾက၏။

စည္းစနစ္ႏွင့္ သံုးစြဲသျဖင့္ႏွေျမာတြန္႔တုိသလုိ အထင္ခံၾကရတတ္၏။ အအိပ္စံုမက္၏။ ပ်င္းရိစိတ္၀င္လာက ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနတတ္၏။အလွအပအထူးႀကိဳက္၏။ အလွအပျမင္သမွ် သေဘာက်တတ္၏။ပင္ကိုယ္စိတ္ဓါတ္ တည္ၾကည္၏။ ထက္ျမက္၏။ သစၥာရွိ၏။ ဘ၀တြင္
အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ၾကံဳရတတ္၏။ ဘ၀တြင္ အၿမဲတမ္းလႈပ္ရွားရွင္သန္ေနရ၏။ အနစ္နာခံ၊ အပင္ပန္းခံ၊ အႏြံတာခံၿပီးႀကိဳးစားၾကရတတ္၏။ ကိုယ္တုိင္ကလည္း မလုပ္ဘဲေနလွ်င္သာ
ၿငိမ္ေနတတ္ၿပီး လုပ္ၿပီဆုိက သူမ်ားထက္ သြက္လက္ထက္ျမက္၏။
အထူးသတိျပဳရန္မွာ စိတ္ထားေျဖာင့္သေလာက္ ကုမ္ရာသီဖြားအမ်ိဳးသားတုိ႔ စကားေျပာရာတြင္ မထင္လွ်င္ မထင္သလုိကြၽတ္ဆတ္ဆတ္ ေျပာခ်င္တတ္ၾက၏။ ကုမ္ရာသီဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏႈတ္စလွ်ာစ ၾကမ္းတမ္းမိတတ္ၾက၏။ တစ္ခါတစ္ရံအာ႐ံုခံစားမႈ၊ စိတ္ခံစားမႈေနာက္ လုိက္မိသျဖင့္ သစၥာမရွိ၊ ကတိမတည္၊ေလာ္လီသလုိျဖစ္သြားတတ္ၾက၏။ အမွန္မွာ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္သစၥာရွိသူ၊ ေယာက္်ားပီသသူမ်ားျဖစ္ၾကေပ၏။ ကုမ္ရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီး
မ်ား ေယာက္်ားဆန္ဆန္ ထက္ျမက္တတ္ၾက၏။ ကုမ္ရာသီဖြားအားလံုးရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္မားစြာထားၿပီး စိတ္ပါလက္ပါ ႀကိဳးစားပါကထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္သြားတတ္ၾက၏။ အထူးသတိျပဳႀကိဳးစားသင့္၏။
ထုိ႔အျပင္ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ ယံုမိက ပံုအပ္တတ္ျခင္း၊ ေခါင္းမာစြာ ဆံုးျဖတ္တတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲ ေအာင္ျမင္မႈကို ထိခိုက္တတ္ျခင္း၊ စည္းစိမည္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္ၾက၍အထူးသတိျပဳသင့္၏။
အေၾကာင္းမူ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ ဓါးေသြးေက်ာက္ သဖြယ္ သူတစ္ပါးတုိ႔ကို အနစ္နာခံတတ္ၾက၏။ အနစ္နာခံၿပီး ကူညီခ်င္၏။ သူတစ္ပါးအတြက္ဆုိလွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအပ်က္ခံၿပီး ကူညီတတ္ၾက၏။ မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသ၏။
မိတ္ေဆြမျဖစ္ခင္သာ ဘာသိဘာသာ ေနတတ္ၿပီး မိတ္ေဆြျဖစ္သြားကတစ္ခါေတြ႕တစ္သက္မေမ့ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မိတ္ေဆြပီသသူမ်ားျဖစ္၏။ အနစ္နာခံသူမ်ားျဖစ္၏။ ထုိသို႔ေသာ
အေျခအေနၾကားမွပင္ အထင္လြဲခံရျခင္းမ်ိဳးကိုလည္းမၾကာခဏၾကံဳရတတ္ၾကေလ၏။သူတစ္ပါးအတြက္ၾကား၀င္ခံရျခင္းမ်ိဳးလည္း ၾကံဳတတ္ၾကေလ၏။ ကိုယ္ႏွင့္ေ၀းမွ
ခ်ီးက်ဴးခံရတတ္၏။ ေသၿပီးမွ ခ်ီးမြမ္းခံရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္၏။
အႏုပညာကို အထင္ႀကီး၏။ အႏုပညာသမားမ်ားႏွင့္လက္တြဲေပါင္းသင္းတတ္၏။ စာေပေရးသားမႈဘက္တြင္ ပါရမီရွိ၏။

ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေရးပါရမီရင့္သန္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဘာသာေရးတြင္ အယူသည္း၏။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ားႏွင့္အျမင္မတူသျဖင့္ လူ႔ခြစာမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။ ထုိ႔ျပင္
သူတစ္ပါးတို႔၏ မနာလုိ၀န္တုိျခင္းကို အထူးခံရတတ္၏။ ကိုယ္ကကူညီထားသူမ်ားက ကိုယ့္အေပၚ သစၥာမဲ့ျခင္းအမႈ ျပဳျခင္းခံရတတ္၏။ကိုယ္တုိင္ အၾကံေကာင္းမ်ား မ်ားစြာ ေပၚတတ္၏။ အၾကံေကာင္း အတုိင္းႀကိဳးစားက ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာၿပီး အမည္ေက်ာ္ေစာတတ္ၾက၏။
လူမ်ိဳးျခား၊ ႏုိင္ငံျခားကိစၥတုိ႔ အထူးေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္ၾက၏။

၂။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး
ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အလြန္ခံစားခ်က္ျပင္းထန္ၿပီး အခ်စ္ကို
အလြန္တန္ဖုိးထားတတ္ၾကေလ၏။ သို႔ေသာ္ ဤရာသီဖြားတို႔သည္ပင္ကိုယ္ကံတြင္ အခ်စ္ကံေခတတ္ၾက၏။ အခ်စ္အတြက္ တစ္ဖက္သတ္ေပးဆပ္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ကခ်စ္သေလာက္ တစ္ဖက္သတ္ေပးဆပ္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ကခ်စ္သေလာက္ ကိုယ့္အေပၚ
တံု႔ျပန္ေမတၱာအားနည္းေသာ အေနအထားကိုသာ ၾကံဳတတ္ၾကရ၏။

ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔ကိုယ္တုိင္ကလည္း အံု႔ပုန္းအခ်စ္သမားမ်ားသာျဖစ္တတ္ၾက၏။ ဖြင့္ေျပာရန္ ၀န္ေလးျခင္း၊ မပြင့္လင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ကိုယ္ခ်စ္ရသူသည္ သူတစ္ပါးလက္သို႔ ပါသြားတတ္ၾကေလ၏။အခ်စ္ေရးတြင္ အသည္းကြဲရတတ္၏။ အကယ္၍ကိုယ့္ခ်စ္သူႏွင့္လက္တဲြရေသာအခါတြင္လည္း ကိုယ္ကအယူအစြဲႀကီးျခင္း၊ အယူသည္းျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျပႆနာ
မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္၏။ ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ အခ်စ္ေရးတြင္သ၀န္တိုတတ္ၾကေလ၏။

ထုိ႔အျပင္ အထူးသတိျပဳရန္မွာ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔၏ ခ်စ္သူတုိ႔သည္ ဘ၀အတြက္ကိုယ့္ကိုေလွကားထစ္သဖြယ္ အသံုးျပဳကာ နင္းတက္သြားၾက၏။ ၿပီးက ကိုယ့္ကိုေမ့ပစ္တတ္ၾကေလ၏။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္အေပၚနားလည္ေပးႏုိင္ေသာသူႏွင့္ လက္တြဲခြင့္ ျပန္လည္ရရွိတတ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အႏုပညာ၀ါသနာႀကီးသူ၊ အႏုပညာရွင္တုိ႔ကိုေရြးခ်ယ္လက္တြဲမိတတ္ၾက၏။ အသက္အားျဖင့္ (၂၆) ေက်ာ္မွအခ်စ္ေရး ကံေကာင္းတတ္၏။ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ကံေကာင္းပါမည္။အနည္းအက်ဥ္း စကားမ်ား႐ံုမွအပ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ မရွိတတ္ပါ။အထူးသာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ဖန္တီးႏုိင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ကိုယ္ကဲ့သို႔ မထက္ျမက္ မသြက္လက္ဘဲေအးေဆးစြာ ျပဳမူေနထုိင္တတ္သူျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ရွည္မႈေတာ့ ရွိရ၏။
အထူးသတိျပဳရန္မွာ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ တစ္ခဏမွ်ေဒါသႀကီးတတ္သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာေအာ္ေငါက္မေျပာမိဖုိ႔သာ ဆင္ျခင္ပါ။ အိမ္ေထာင္ကံေကာင္းပါမည္။

၃။ ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေနအထားမ်ား
ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြၽန္ ႀကိဳးစားၿပီးႀကီးပြားမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားကာ ရွင္သန္ေနရေသာ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ကုိင္ရတတ္၏။ ပံုေသျဖစ္ေသာ အလုပ္တုိ႔ႏွင့္ မကိုက္ေခ်။ ထုိ႔အျပင္ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈ ေကာင္းျခင္း၊အတြက္အခ်က္ေတာ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထက္ ပို၍
ထူးခြၽန္သူမ်ားျဖစ္တတ္၏။ အထူးသျဖင့္ စာေရးဆရာအလုပ္တြင္ထူးခြၽန္သူမ်ားျဖစ္တတ္၏။ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ အလုပ္တစ္ခုခုကိုလုပ္ရာတြင္ စိတ္မ၀င္စားေသာ အလုပ္ပင္ျဖစ္ေစ လုပ္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္အမွားအယြင္းကင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္တတ္ၾက၏။ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ကိုက
အလုပ္လုပ္ရာတြင္ သူတစ္ပါးတို႔ထက္ ပို၍ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္၏။
မည္သည့္အလုပ္မဆို စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ကိုင္ကအလြန္ႀကီးပြားသြားတတ္ၾကေလ၏။ ထုိ႔အျပင္ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ရွိေသာ္ျငား ကိုယ္တိုင္မသံုးမိဘဲ ရွိတတ္၏။
စကားေျပာမ်ားျခင္း၊ ႏႈတ္ဖြာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္၏အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားသည္ သူတစ္ပါးတုိ႔ထံသို႔ေရာက္ကာသူတစ္ပါးတို႔တြင္ အလြန္ေအာင္ျမင္သြား တတ္ၾကေလ၏။ ကိုယ္တုိင္က
အထင္ေသး၍ စြန္႔ပစ္ထားေသာ အၾကံÓ္ဏ္တုိ႔ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔တြင္ႀကီးပြားသြားတတ္၏။ ထုိ႔ျပင္ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ ဘ၀တြင္အေႏွာက္အယွက္မ်ား၊ အတုိက္အခံမ်ား မ်ားစြာ ၾကံဳရတတ္၏။
သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ငဲ့ကြက္ရင္း နစ္နာတတ္၏။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကိုအပ်က္ခံၿပီး သူတစ္ပါးကို ကူညီမိတတ္၏။ ထုိ႔အျပင္ေက်းဇူးကန္းခံရျခင္း၊ မနာလုိခံရျခင္း၊ ေခ်ာက္တြန္းခံရျခင္းတုိ႔ၾကံဳရတတ္၍ သတိျပဳသင့္၏။ သို႔ေသာ္ လြယ္ကူမည္။အရြယ္လတ္ပိုင္းတြင္ အုိးပိုင္ အိမ္ပိုင္ႏွင့္ေနႏုိင္ႏိုင္၏။
အလုပ္(၃) မ်ိဳးေျပာင္းၿပီးမွ တည္ၿငိမ္တတ္၏။ သို႔မဟုတ္ ေနရာ(၃)ေနရာခန္႔ေျပာင္းၿပီးမွ တည္ၿငိမ္တတ္၏။ ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္မိသားစုသံေယာဇဥ္ ႀကီးမားသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမြးရပ္ေျမမွေ၀းရာတြင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာတ္ၾကေပ၏။ ေအာင္ျမင္တတ္ၾကေပ၏။
ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ ရတနာပစၥည္းမ်ားစြာကိုလည္းစုေဆာင္းမိတတ္ၾကေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္အႏုပညာ၊ စာေပသမားမ်ားကို ေလးစားသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထုိသူတို႔ကို
ပံ့ပိုးတတ္ၾကေလ၏။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီးမွ နာမည္ပ်က္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပီးမွပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးသြားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္၍ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ခ်မ္းသာမႈတုိ႔ကိုထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္လွေပသည္။ ျဖတ္လမ္းစီးပြားမ်ားျဖင့္စြန္႔စားျခင္းတုိ႔ မျပဳသင့္ေပ။

အထူးသျဖင့္ ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ စာေပလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ေျမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း၊ ဆရာ၀န္လုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္းတုိ႔ျဖင့္ႀကီးပြားခ်မ္းသာ တတ္ေပသည္။

၄။ က်န္းမာေရးအေနအထားမ်ား
ဤရာသီဖြားတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းျဖစ္တတ္၏။ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာထား၍မရပါ။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ေလးဘက္နာအထိ ျဖစ္တတ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ၀မ္းပ်က္ျခင္း၊ ၀မ္းကိုက္ျခင္းစေသာ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အသည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါ၊
ေသြးေၾကာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါ၊ ထံုက်င္ကိုက္ခဲေသာေရာဂါတို႔သတိျပဳသင့္။ ကုမ္ရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ား ဆီးႀကိတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာေရာဂါျဖစ္တတ္ေလ၏။ ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ ေဆာင္ေတာ္ကူးပန္းကိုအိမ္ျခံ၀န္းထဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားကာ အၿမဲတမ္း ေဆာင္ေတာ္ကူးရန႔ံရရွိဖို႔
စီစဥ္ထားသင့္၏။ ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ မုန္လာတို႔ကို ဓါတ္စာအျဖစ္အၿမဲစားေသာက္ေပးသင့္၏။ ထုိ႔အျပင္ ဂမုန္းသူေယာင္ျမစ္ကိုရွဴေဆးအျဖစ္ အၿမဲေဆာင္၍ ရွဴေပးသင့္၏။

၅။ ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔၏ ဘ၀ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ အေနအထားမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား
ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ တစ္မူထူးျခားေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေပ၏။ေအးေဆး၏။ တည္ၾကည္၏။ ဘ၀မာနႀကီးမားၾက၏။ မိ႐ုိးဖလာအေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ကာ အယူအဆသစ္မ်ားထူေထာင္တတ္ၾက၏။ ထုိယံုၾကည္ခ်က္ကို ထိပါးလာပါက
တုိက္ခိုက္ပစ္တတ္၏။ သူတစ္ပါးအတြက္ အနစ္နာခံတတ္ၾက၏။
ခ်မ္းသာက ထပ္ဆံုး၊ ဆင္းရဲက ေအာက္ဆံုး ျဖစ္တတ္ၾက၏။ အသက္ ၂၆၀န္းက်င္တြင္ မိမိတို႔၏ မွီခုိအားထားရာ မိဘအႀကီးအကဲတုိ႔ႏွင့္အၿပီးခြဲခြာရတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ အသက္ (၂၇) မွ (၄၀) အတြင္း၌ဘာမွမစဥ္းစားဘဲ လုပ္ခ်င္ရာကို တြန္းတုိက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးသို႔
ေရာက္ေအာင္ႀကီးပြားသြားတတ္၏။ ထုိ႔အတူ ဘ၀အေျပာင္းအလဲျမန္သူမ်ားျဖစ္၏။ ေလာင္းကစားကိစၥမ်ား ေရွာင္သင့္၏။
တစ္စံုတစ္ဦးကိုယံု၍ ပံုေအာၿပီး ေငြရွာျခင္းေၾကာင့္ က်႐ံႈးျခင္းႀကံဳတတ္၏။
ေရွးေဟာင္း ဆင္းတုေတာ္တုိ႔ ကိုးကြယ္ထားျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္တတ္၏။ ႀကီးပြားတတ္၏။ ငယ္ဘ၀တြင္အသက္ (၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၅)တုိ႔၌ တိုးတက္ျခင္းၾကံဳတတ္၏။အရြယ္လတ္ပိုင္းတြင္ (၂၈၊ ၂၉၊ ၃၁၊ ၃၆)တုိ႔သည္ ထူးျခားစြာ
တုိးတက္တတ္၏။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၂၉ ၀န္းက်င္တြင္စီးပြားတက္တတ္၏။ အသက္ ၅၀၊ ၅၃တုိ႔တြင္လည္းအခြင့္ထူးမ်ားႀကံဳတတ္ၿပီး အသက္ (၅၈)ခန္႔တြင္ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္
ျပည့္စံုတတ္၏။ ၂၆၊ ၄၄၊ ၆၂ တုိ႔တြင္ အစစ သတိထားသင့္၏။ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ အထင္မွားခံရျခင္း၊ သစၥာေဖာက္ခံ ရျခင္းတုိ႔ႀကံဳတတ္သျဖင့္ သတိထားသင့္၏။ ထုိ႔အျပင္ သူတစ္ပါး အိမ္ယာႏွင့္တစ္နည္းနည္း ပတ္သက္ကာ ဘ၀တြင္ သိကၡာက်တတ္၏။

ကုမ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ ထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိ၏။သံလုိက္ဓါတ္အားေကာင္း၏။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚဆြဲေဆာင္အားေကာင္း၏။ ရင့္က်က္ေသာအလွရွိ၏။ ဣေႁႏၵရွိ၏။
မာန္လည္းရွိ၏။ လူအမ်ားႏွင့္ ခပ္တန္းတန္းေနျခင္း၊ ေအးတိေအးစက္ႏွင့္
ခပ္မာမာေနျခင္းတုိ႔ကို ျပဳျပင္ကာ ခပ္႐ိုး႐ုိးႏွင့္ ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးေနေပးသင့္၏။

အထူးသတိျပဳရန္မွာကုမ္ရာသီဖြားတို႕သည္တစ္ခါတရံအေတြးသမား၊အေငးသမား၊အေျပာသမားမ်ားျဖစ္ေနတတ္ၾကေသး၏။အမွားအမွန္ကိုခြဲျခားနားမလည္ဘဲျဖစ္သြားတတ္ၾက၏။
ထိုစရုိက္တို႕ကိုသတိျဖင့္ျပဳျပင္ေပးပါ။ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းေနျခင္း၊ အလြန္အကြၽံ အလွျပင္ျခင္းတုိ႔ မျပဳသင့္ေပ။

႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း တည္ၾကည္စြာေနျခင္းျဖင့္ပင္ ေပၚလြင္ထင္ရွား ေနတတ္၏။
ပုလဲနက္၊ စိန္နက္၊ မဟူရာေက်ာက္၊ ေရသံေက်ာက္တုိ႔ကို ေဆာင္ထားပါ။
ထုိ႔အျပင္ ေရႊသန္႔သန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ပံု၊ ကံ့ေကာ္ပြင့္ပံု
လက္စြပ္၊ ရင္ထုိးတို႔ ၀တ္ဆင္ႏုိင္၏။ မီးခုိးေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္၊အစိမ္းရင့္တို႔ႏွင့္ ၾကက္ေသြးေရာင္တုိ႔ ၀တ္ဆင္ႏုိင္ေပ၏။
စိတ္ျမန္လက္ျမန္ျဖင့္ ဘုဂလန္႔ ဂြေျပာျခင္းေရွာင္ပါ။ သူတစ္ပါးအေပၚ
လုိသည္ထက္ပိုၿပီး ကူညီလုိျခင္းကိုေရွာင္ပါ။ ပံုေအာ၍ စြန္႔စားျခင္း၊
အယံုလြန္ျခင္း ဆင္ျခင္ပါ။ ကိုယ္တုိင္၏ အၾကံေကာင္းမ်ားကိုကိုယ္တုိင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သံုးစြဲပါ။

အထူးသျဖင့္ ကုမ္ရာသီဖြားတို႔သည္ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးက အားကုန္ႀကိဳးစားေပးျခင္းျဖင့္ထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္သြားေပေတာ့သတည္း။

[ Unicode ]

၁။ ပင်ကိုယ်သဘာဝနှင့် အကျင့်စရိုက် လက္ခဏာများ
ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ် ဖြူစင်မြင့်မြတ်သူများဖြစ်၏။ဉာဏ်ပညာအလွန် ထက်မြက်သူများဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် အတွက်အချက်ပညာတို့တွင် ပါရဂူမြောက်အောင် ထူးချွန်တတ်ကြ၏။ ထို့အပြင်မည်သည့်ကိစ္စမဆို ယုတ္တိကျကျကကျိုးကြောင်းတိကျစွာ
တွေးခေါ်ယူဆနိုင်စွမ်း ရှိကြ။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် အလွန်ကောင်း၏။အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် ကျစ်လစ်၏။ သစ္စာရှိ၏။ စကားနည်း၏။သီးသီးသန့်သန့်နှင့် အေးအေးချမ်းချမ်း နေတတ်၏။ သူတစ်ပါးကိုအနှောက်အယှက် လုံးဝမပေးတတ်ပါ။ ကိုယ်တာဝန်ယူထားသောကိစ္စမာျးကို အပြီးဆောင်ရွက်တတ်ကြ၏။ မည်သည့် ကိစ္စမဆိုအပင်ပန်းခံပြီးလုပ်တ်ကြ၏။

စည်းစနစ်နှင့် သုံးစွဲသဖြင့်နှမြောတွန့်တိုသလို အထင်ခံကြရတတ်၏။ အအိပ်စုံမက်၏။ ပျင်းရိစိတ်ဝင်လာက ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေတတ်၏။အလှအပအထူးကြိုက်၏။ အလှအပမြင်သမျှ သဘောကျတတ်၏။ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ် တည်ကြည်၏။ ထက်မြက်၏။ သစ္စာရှိ၏။ ဘဝတွင်
အပြောင်းအလဲများစွာ ကြုံရတတ်၏။ ဘဝတွင် အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားရှင်သန်နေရ၏။ အနစ်နာခံ၊ အပင်ပန်းခံ၊ အနွံတာခံပြီးကြိုးစားကြရတတ်၏။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မလုပ်ဘဲနေလျှင်သာ
ငြိမ်နေတတ်ပြီး လုပ်ပြီဆိုက သူများထက် သွက်လက်ထက်မြက်၏။
အထူးသတိပြုရန်မှာ စိတ်ထားဖြောင့်သလောက် ကုမ်ရာသီဖွားအမျိုးသားတို့ စကားပြောရာတွင် မထင်လျှင် မထင်သလိုကျွတ်ဆတ်ဆတ် ပြောချင်တတ်ကြ၏။ ကုမ်ရာသီဖွားအမျိုးသမီးများ နှုတ်စလျှာစ ကြမ်းတမ်းမိတတ်ကြ၏။ တစ်ခါတစ်ရံအာရုံခံစားမှု၊ စိတ်ခံစားမှုနောက် လိုက်မိသဖြင့် သစ္စာမရှိ၊ ကတိမတည်၊လော်လီသလိုဖြစ်သွားတတ်ကြ၏။ အမှန်မှာ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည်သစ္စာရှိသူ၊ ယောက်ျားပီသသူများဖြစ်ကြပေ၏။ ကုမ်ရာသီဖွား အမျိုးသမီး
များ ယောက်ျားဆန်ဆန် ထက်မြက်တတ်ကြ၏။ ကုမ်ရာသီဖွားအားလုံးရည်မှန်းချက် မြင့်မားစွာထားပြီး စိတ်ပါလက်ပါ ကြိုးစားပါကထိပ်တန်းရောက်အောင် အောင်မြင်သွားတတ်ကြ၏။ အထူးသတိပြုကြိုးစားသင့်၏။
ထို့အပြင် ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ယုံမိက ပုံအပ်တတ်ခြင်း၊ ခေါင်းမာစွာ ဆုံးဖြတ်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့် နာမည်ပျက်ခြင်း၊ ရှိရင်းစွဲ အောင်မြင်မှုကို ထိခိုက်တတ်ခြင်း၊ စည်းစိမည်ဥစ္စာများ ပျက်စီးသွားခြင်းလည်း ဖြစ်တတ်ကြ၍အထူးသတိပြုသင့်၏။
အကြောင်းမူ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ဓါးသွေးကျောက် သဖွယ် သူတစ်ပါးတို့ကို အနစ်နာခံတတ်ကြ၏။ အနစ်နာခံပြီး ကူညီချင်၏။ သူတစ်ပါးအတွက်ဆိုလျှင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအပျက်ခံပြီး ကူညီတတ်ကြ၏။ မိတ်ဆွေကောင်း ပီသ၏။
မိတ်ဆွေမဖြစ်ခင်သာ ဘာသိဘာသာ နေတတ်ပြီး မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကတစ်ခါတွေ့တစ်သက်မမေ့နိုင်လောက်အောင် မိတ်ဆွေပီသသူများဖြစ်၏။ အနစ်နာခံသူများဖြစ်၏။ ထိုသို့သော
အခြေအနေကြားမှပင် အထင်လွဲခံရခြင်းမျိုးကိုလည်းမကြာခဏကြုံရတတ်ကြလေ၏။သူတစ်ပါးအတွက်ကြားဝင်ခံရခြင်းမျိုးလည်း ကြုံတတ်ကြလေ၏။ ကိုယ်နှင့်ဝေးမှ
ချီးကျူးခံရတတ်၏။ သေပြီးမှ ချီးမွမ်းခံရတတ်သော ဇာတာရှင်များဖြစ်၏။
အနုပညာကို အထင်ကြီး၏။ အနုပညာသမားများနှင့်လက်တွဲပေါင်းသင်းတတ်၏။ စာပေရေးသားမှုဘက်တွင် ပါရမီရှိ၏။

ထို့အပြင် ဘာသာရေးပါရမီရင့်သန်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘာသာရေးတွင် အယူသည်း၏။ အချို့ကိစ္စများတွင် အများနှင့်အမြင်မတူသဖြင့် လူ့ခွစာများ ဖြစ်နေတတ်ပြန်သည်။ ထို့ပြင်
သူတစ်ပါးတို့၏ မနာလိုဝန်တိုခြင်းကို အထူးခံရတတ်၏။ ကိုယ်ကကူညီထားသူများက ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမဲ့ခြင်းအမှု ပြုခြင်းခံရတတ်၏။ကိုယ်တိုင် အကြံကောင်းများ များစွာ ပေါ်တတ်၏။ အကြံကောင်း အတိုင်းကြိုးစားက ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီး အမည်ကျော်စောတတ်ကြ၏။
လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားကိစ္စတို့ အထူးကောင်းကျိုးပေးတတ်ကြ၏။

၂။ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး
ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် အချစ်နှင့်ပတ်သက်၍အလွန်ခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီး အချစ်ကို
အလွန်တန်ဖိုးထားတတ်ကြလေ၏။ သို့သော် ဤရာသီဖွားတို့သည်ပင်ကိုယ်ကံတွင် အချစ်ကံခေတတ်ကြ၏။ အချစ်အတွက် တစ်ဖက်သတ်ပေးဆပ်နေကြရသူများဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကချစ်သလောက် တစ်ဖက်သတ်ပေးဆပ်နေကြရသူများဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကချစ်သလောက် ကိုယ့်အပေါ်
တုံ့ပြန်မေတ္တာအားနည်းသော အနေအထားကိုသာ ကြုံတတ်ကြရ၏။

ကုမ်ရာသီဖွားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း အုံ့ပုန်းအချစ်သမားများသာဖြစ်တတ်ကြ၏။ ဖွင့်ပြောရန် ဝန်လေးခြင်း၊ မပွင့်လင်းခြင်းတို့ကြောင့်ကိုယ်ချစ်ရသူသည် သူတစ်ပါးလက်သို့ ပါသွားတတ်ကြလေ၏။အချစ်ရေးတွင် အသည်းကွဲရတတ်၏။ အကယ်၍ကိုယ့်ချစ်သူနှင့်လက်တွဲရသောအခါတွင်လည်း ကိုယ်ကအယူအစွဲကြီးခြင်း၊ အယူသည်းခြင်း၊ ခေါင်းမာခြင်း တို့ကြောင့် ပြဿနာ
မကြာခဏ ဖြစ်တတ်၏။ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် အချစ်ရေးတွင်သဝန်တိုတတ်ကြလေ၏။

ထို့အပြင် အထူးသတိပြုရန်မှာ ကုမ်ရာသီဖွားတို့၏ ချစ်သူတို့သည် ဘဝအတွက်ကိုယ့်ကိုလှေကားထစ်သဖွယ် အသုံးပြုကာ နင်းတက်သွားကြ၏။ ပြီးက ကိုယ့်ကိုမေ့ပစ်တတ်ကြလေ၏။ သို့သော် ကိုယ့်အပေါ်နားလည်ပေးနိုင်သောသူနှင့် လက်တွဲခွင့် ပြန်လည်ရရှိတတ်ပါသည်။

အထူးသဖြင့် အနုပညာဝါသနာကြီးသူ၊ အနုပညာရှင်တို့ကိုရွေးချယ်လက်တွဲမိတတ်ကြ၏။ အသက်အားဖြင့် (၂၆) ကျော်မှအချစ်ရေး ကံကောင်းတတ်၏။ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် အိမ်ထောင်ရေးတွင် ကံကောင်းပါမည်။အနည်းအကျဉ်း စကားများရုံမှအပ ကြီးမားသော ပြဿနာ မရှိတတ်ပါ။အထူးသာယာသော အိမ်ထောင်ရေး ဖန်တီးနိုင်ပါမည်။ သို့သော်ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်သည် ကိုယ်ကဲ့သို့ မထက်မြက် မသွက်လက်ဘဲအေးဆေးစွာ ပြုမူနေထိုင်တတ်သူဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရှည်မှုတော့ ရှိရ၏။
အထူးသတိပြုရန်မှာ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် တစ်ခဏမျှဒေါသကြီးတတ်သဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် ကြမ်းတမ်းစွာအော်ငေါက်မပြောမိဖို့သာ ဆင်ခြင်ပါ။ အိမ်ထောင်ကံကောင်းပါမည်။

၃။ ကုမ်ရာသီဖွားတို့၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးအနေအထားများ
ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ကြိုးစားပြီးကြီးပွားမည့်သူများဖြစ်ကြပေသည်။ ထို့အပြင် အမြဲတမ်းပြောင်းလဲလှုပ်ရှားကာ ရှင်သန်နေရသော အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ရတတ်၏။ ပုံသေဖြစ်သော အလုပ်တို့နှင့် မကိုက်ချေ။ ထို့အပြင်ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် အချက်အလက် စုဆောင်းမှု ကောင်းခြင်း၊အတွက်အချက်တော်ခြင်းတို့ကြောင့် သူတစ်ပါးတို့ထက် ပို၍
ထူးချွန်သူများဖြစ်တတ်၏။ အထူးသဖြင့် စာရေးဆရာအလုပ်တွင်ထူးချွန်သူများဖြစ်တတ်၏။ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ရာတွင် စိတ်မဝင်စားသော အလုပ်ပင်ဖြစ်စေ လုပ်ပြီဆိုသည်နှင့်အမှားအယွင်းကင်းအောင် လုပ်နိုင်တတ်ကြ၏။ ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုက
အလုပ်လုပ်ရာတွင် သူတစ်ပါးတို့ထက် ပို၍ထက်မြက်သူများဖြစ်၏။
မည်သည့်အလုပ်မဆို စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ကိုင်ကအလွန်ကြီးပွားသွားတတ်ကြလေ၏။ ထို့အပြင် ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည်အကြံဉာဏ်ကောင်းများ ရှိသော်ငြား ကိုယ်တိုင်မသုံးမိဘဲ ရှိတတ်၏။
စကားပြောများခြင်း၊ နှုတ်ဖွာခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ့်၏အကြံဉာဏ်ကောင်းများသည် သူတစ်ပါးတို့ထံသို့ရောက်ကာသူတစ်ပါးတို့တွင် အလွန်အောင်မြင်သွား တတ်ကြလေ၏။ ကိုယ်တိုင်က
အထင်သေး၍ စွန့်ပစ်ထားသော အကြံÓ်ဏ်တို့ဖြင့် သူတစ်ပါးတို့တွင်ကြီးပွားသွားတတ်၏။ ထို့ပြင် ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ဘဝတွင်အနှောက်အယှက်များ၊ အတိုက်အခံများ များစွာ ကြုံရတတ်၏။
သူတစ်ပါးတို့အတွက် ငဲ့ကွက်ရင်း နစ်နာတတ်၏။ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုအပျက်ခံပြီး သူတစ်ပါးကို ကူညီမိတတ်၏။ ထို့အပြင်ကျေးဇူးကန်းခံရခြင်း၊ မနာလိုခံရခြင်း၊ ချောက်တွန်းခံရခြင်းတို့ကြုံရတတ်၍ သတိပြုသင့်၏။ သို့သော် လွယ်ကူမည်။အရွယ်လတ်ပိုင်းတွင် အိုးပိုင် အိမ်ပိုင်နှင့်နေနိုင်နိုင်၏။
အလုပ်(၃) မျိုးပြောင်းပြီးမှ တည်ငြိမ်တတ်၏။ သို့မဟုတ် နေရာ(၃)နေရာခန့်ပြောင်းပြီးမှ တည်ငြိမ်တတ်၏။ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည်မိသားစုသံယောဇဉ် ကြီးမားသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် မွေးရပ်မြေမှဝေးရာတွင် ကြီးပွားချမ်းသာတ်ကြပေ၏။ အောင်မြင်တတ်ကြပေ၏။
ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ရတနာပစ္စည်းများစွာကိုလည်းစုဆောင်းမိတတ်ကြပေသည်။ အထူးသဖြင့် ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည်အနုပညာ၊ စာပေသမားများကို လေးစားသူများဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူတို့ကို
ပံ့ပိုးတတ်ကြလေ၏။ အထူးသတိပြုရန်မှာ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည်ဘဝတွင် အောင်မြင်မှုရရှိပြီးမှ နာမည်ပျက်ခြင်း၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးမှပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးသွားခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်၍ အောင်မြင်မှု၊ ချမ်းသာမှုတို့ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှပေသည်။ ဖြတ်လမ်းစီးပွားများဖြင့်စွန့်စားခြင်းတို့ မပြုသင့်ပေ။

အထူးသဖြင့် ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် စာပေလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊မြေအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ ဆရာဝန်လုပ်ငန်း၊ စက်ပစ္စည်းတို့ဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာ တတ်ပေသည်။

၄။ ကျန်းမာရေးအနေအထားများ
ဤရာသီဖွားတို့သည် အများအားဖြင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းဖြစ်တတ်၏။ ပေါ့ပေါ့ဆဆ သဘောထား၍မရပါ။ အခန့်မသင့်လျှင်လေးဘက်နာအထိ ဖြစ်တတ်၏။ ထို့အပြင် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်းစသော အစာအိမ်ရောဂါ၊ အသည်းနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါ၊
သွေးကြောနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါ၊ ထုံကျင်ကိုက်ခဲသောရောဂါတို့သတိပြုသင့်။ ကုမ်ရာသီဖွား အမျိုးသားများ ဆီးကြိတ်နှင့်ဆိုင်သောရောဂါဖြစ်တတ်လေ၏။ ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ဆောင်တော်ကူးပန်းကိုအိမ်ခြံဝန်းထဲတွင် စိုက်ပျိုးထားကာ အမြဲတမ်း ဆောင်တော်ကူးရနံ့ရရှိဖို့
စီစဉ်ထားသင့်၏။ ငှက်ပျောသီးနှင့် မုန်လာတို့ကို ဓါတ်စာအဖြစ်အမြဲစားသောက်ပေးသင့်၏။ ထို့အပြင် ဂမုန်းသူယောင်မြစ်ကိုရှူဆေးအဖြစ် အမြဲဆောင်၍ ရှူပေးသင့်၏။

၅။ ကုမ်ရာသီဖွားတို့၏ ဘဝကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့် အနေအထားများနှင့်ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် တစ်မူထူးခြားသော ဘဝပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပေ၏။အေးဆေး၏။ တည်ကြည်၏။ ဘဝမာနကြီးမားကြ၏။ မိရိုးဖလာအတွေးအခေါ် အယူအဆများကို စွန့်လွှတ်ကာ အယူအဆသစ်များထူထောင်တတ်ကြ၏။ ထိုယုံကြည်ချက်ကို ထိပါးလာပါက
တိုက်ခိုက်ပစ်တတ်၏။ သူတစ်ပါးအတွက် အနစ်နာခံတတ်ကြ၏။
ချမ်းသာက ထပ်ဆုံး၊ ဆင်းရဲက အောက်ဆုံး ဖြစ်တတ်ကြ၏။ အသက် ၂၆၀န်းကျင်တွင် မိမိတို့၏ မှီခိုအားထားရာ မိဘအကြီးအကဲတို့နှင့်အပြီးခွဲခွာရတတ်၏။ အထူးသဖြင့် အသက် (၂၇) မှ (၄၀) အတွင်း၌ဘာမှမစဉ်းစားဘဲ လုပ်ချင်ရာကို တွန်းတိုက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ထိပ်ဆုံးသို့
ရောက်အောင်ကြီးပွားသွားတတ်၏။ ထို့အတူ ဘဝအပြောင်းအလဲမြန်သူများဖြစ်၏။ လောင်းကစားကိစ္စများ ရှောင်သင့်၏။
တစ်စုံတစ်ဦးကိုယုံ၍ ပုံအောပြီး ငွေရှာခြင်းကြောင့် ကျရှုံးခြင်းကြုံတတ်၏။
ရှေးဟောင်း ဆင်းတုတော်တို့ ကိုးကွယ်ထားခြင်း၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများဆောင်ထားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်တတ်၏။ ကြီးပွားတတ်၏။ ငယ်ဘဝတွင်အသက် (၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၅)တို့၌ တိုးတက်ခြင်းကြုံတတ်၏။အရွယ်လတ်ပိုင်းတွင် (၂၈၊ ၂၉၊ ၃၁၊ ၃၆)တို့သည် ထူးခြားစွာ
တိုးတက်တတ်၏။ အထူးသဖြင့် အသက် ၂၉ ဝန်းကျင်တွင်စီးပွားတက်တတ်၏။ အသက် ၅၀၊ ၅၃တို့တွင်လည်းအခွင့်ထူးများကြုံတတ်ပြီး အသက် (၅၈)ခန့်တွင် စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်
ပြည့်စုံတတ်၏။ ၂၆၊ ၄၄၊ ၆၂ တို့တွင် အစစ သတိထားသင့်၏။ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် အထင်မှားခံရခြင်း၊ သစ္စာဖောက်ခံ ရခြင်းတို့ကြုံတတ်သဖြင့် သတိထားသင့်၏။ ထို့အပြင် သူတစ်ပါး အိမ်ယာနှင့်တစ်နည်းနည်း ပတ်သက်ကာ ဘဝတွင် သိက္ခာကျတတ်၏။

ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ထူးခြားသော ကိုယ်ပိုင်ဟန်နှင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိ၏။သံလိုက်ဓါတ်အားကောင်း၏။ ဆန့်ကျင်ဘက်အပေါ်ဆွဲဆောင်အားကောင်း၏။ ရင့်ကျက်သောအလှရှိ၏။ ဣန္ဒြေရှိ၏။
မာန်လည်းရှိ၏။ လူအများနှင့် ခပ်တန်းတန်းနေခြင်း၊ အေးတိအေးစက်နှင့်
ခပ်မာမာနေခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ကာ ခပ်ရိုးရိုးနှင့် ခပ်ပြုံးပြုံးနေပေးသင့်၏။

အထူးသတိပြုရန်မှာကုမ်ရာသီဖွားတို့သည်တစ်ခါတရံအတွေးသမား၊အငေးသမား၊အပြောသမားများဖြစ်နေတတ်ကြသေး၏။အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားနားမလည်ဘဲဖြစ်သွားတတ်ကြ၏။
ထိုစရိုက်တို့ကိုသတိဖြင့်ပြုပြင်ပေးပါ။ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းနေခြင်း၊ အလွန်အကျွံ အလှပြင်ခြင်းတို့ မပြုသင့်ပေ။

ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တည်ကြည်စွာနေခြင်းဖြင့်ပင် ပေါ်လွင်ထင်ရှား နေတတ်၏။
ပုလဲနက်၊ စိန်နက်၊ မဟူရာကျောက်၊ ရေသံကျောက်တို့ကို ဆောင်ထားပါ။
ထို့အပြင် ရွှေသန့်သန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော နှင်းဆီပွင့်ပုံ၊ ကံ့ကော်ပွင့်ပုံ
လက်စွပ်၊ ရင်ထိုးတို့ ဝတ်ဆင်နိုင်၏။ မီးခိုးရောင်၊ နက်ပြာရောင်၊အစိမ်းရင့်တို့နှင့် ကြက်သွေးရောင်တို့ ဝတ်ဆင်နိုင်ပေ၏။
စိတ်မြန်လက်မြန်ဖြင့် ဘုဂလန့် ဂွပြောခြင်းရှောင်ပါ။ သူတစ်ပါးအပေါ်
လိုသည်ထက်ပိုပြီး ကူညီလိုခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ပုံအော၍ စွန့်စားခြင်း၊
အယုံလွန်ခြင်း ဆင်ခြင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်၏ အကြံကောင်းများကိုကိုယ်တိုင်အကောင်အထည်ဖော်သုံးစွဲပါ။

အထူးသဖြင့် ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် ကိုယ်ယုံကြည်ရာ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီးက အားကုန်ကြိုးစားပေးခြင်းဖြင့်ထိပ်တန်းရောက်အောင် ကြီးပွားအောင်မြင်သွားပေတော့သတည်း။

Ref; zodiac_sign

 

 

0 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.