မကာရရာသီဖြားမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ေဟာကိန္း

မည္သည့္ႏွစ္တြင္မဆို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ အတြင္း (ျမန္မာ – ျပာသိုလ) အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ မကာရ ရာသီဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ မကာရရာသီဖြားတို႔၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ႏွင့္ အက်င့္စ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ား
မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ ေလာကဓံတရားကို အထူးခံရသူမ်ားျဖစ္၏။ေလာကဓံတရားကို အထူးခံႏုိင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔အတူ ဘ၀တြင္အေျပာင္းအလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳရသူမ်ားလည္းျဖစ္၏။
စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္၏။ အေတြးအေခၚ နက္နက္နဲနဲေတြးတတ္၏။
လြပ္လပ္စြာ ေနထုိင္လုိၾက၏။ လြပ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏုိးေသာ္လည္း
ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ကိုယ္ ျပန္ၿပီးေႏွာင္ဖြဲ႕ကာ လြပ္လပ္မႈကိုဆံုး႐ံႈးသူမ်ားျဖစ္၏။
ေခါင္းမာ၏။ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် လူေျပာသူေျပာႏွင့္မယံုၾကည္ၾကေခ်။
လက္ေတြ႕က်က်ကိုသာ ယံုၾကည္၏။ေလာဘနည္း၏။ သြားလာ လႈပ္ရွားေနလွ်င္လည္း ေက်နပ္ေနတတ္၏။
စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းရွိ၏။ သို႔ေသာ္ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအတြက္ျဖစ္ေစဘ၀ကိုျမႇဳပ္ႏွံကာ အနစ္နာခံၾကရသူမ်ားျဖစ္ေပေတာ့၏။ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈထက္ သူတစ္ပါး၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္
တြန္းတင္ေပးေနတတ္၏။ ကူညီေပးေနတတ္၏။
ကံ ကံ၏အက်ိဳးကိုအလြန္ယံု၏။ ဘာသာေရးတြင္ အယူအစြဲႀကီး၏။ ဘာသာေရးတြင္
အယူသီးေသာ ဘက္သို႔ပင္ ေရာက္သြားတတ္၏။ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲလုပ္ကိုင္တတ္၏။ သူတစ္ပါး တို႔အတြက္ ၾကားမွ ဓါးစာခံျဖစ္တတ္၏။မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ စိတ္ရင္းေျဖာင့္သေလာက္ ေခါင္းမာ၏။
ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကို ၿမိဳသိပ္ထား တတ္ၾက၏။ တစ္ခါတစ္ရံလူ႔ဂြစာမ်ားအျဖစ္ အျမင္ခံရတတ္၏။ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ကို ထိပါးလာက ျငင္းခံုရန္
၀န္မေလးသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ျငင္းခံုရာတြင္လည္း အျငင္းသန္ၾက၏။သူတစ္ပါးတို႔၏ အၿငိဳးအေတးကို ခံရတတ္၏။ ကိုယ္တုိင္ကလည္းမခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ လက္စားေခ်လုိေသာ သဘာ၀ရွိ၏။

ဘ၀တြင္ ခ်မ္းသာကထိပ္ဆံုး၊ ဆင္းရဲက ေအာက္ဆံုးအထိ ေရာက္တတ္သူမ်ားျဖစ္၏။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ကိုယ္မရွိေတာ့မွ ခ်ီးမြမ္းခံရေသာကံဇာတာရွိ၏။ ကိုယ္ေသၿပီးမွ တသသခ်ီးမြမ္းခံရေသာ ဇာတာရွင္မ်ိဳးျဖစ္၏။

ဤသီဖြားတို႔သည္ ေဆးလိပ္ကို စြဲလန္းတတ္၏။ ဖိနပ္ေကာင္းေကာင္းႀကိဳက္၏။ ေနထုိင္ေသာအခါ ကိုယ္တုိင္က ျဖစ္သလုိေနတတ္ေသာ္လည္းသန္႔ရွင္းမႈကို ႀကိဳက္၏။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးမွ မၾကာခဏေျပာင္းလဲတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ သူတစ္ပါးတုိ႔ကိုခ်ီးမြမ္းစကားေျပာလုိတတ္၏။

အထူးသတိျပဳရန္မွာ ဤရာသီဖြားတို႔သည္စိတ္ကူးေကာင္းမ်ားေပၚလာက ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္မေဖာ္မိဘဲအခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းကာ အစဥ္းစားလြန္ေနသျဖင့္ နစ္နာတတ္၏။

စိတ္၀င္စားေသာ အရာမွန္သမွ် ခ်က္ခ်င္းထလုပ္သင့္၏။ဂမၻီရပညာတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိ၏။ေရွးေဟာင္းပစၥည္းအေဆာင္ေကာင္းေကာင္း ရရွိတတ္၏။ သို႔မဟုတ္က ေရွးေဟာင္း
ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ထားရတတ္၏။ထုိအေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ထားေသာဆင္းတု႐ုပ္ပြားေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ႀကီးပြားတတ္၏။ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေပၚလာက ႀကီးပြား တတ္ေလ၏။

၂။ မကာရရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး
မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ ႏွလံုးသားခံစားခ်က္ ျပင္းထန္သူမ်ားျဖစ္၏။ အခ်စ္ႀကီး၏။ အၿငိဳးအေတးလည္း ႀကီး၏။ အမုန္းလည္းႀကီးတတ္ၾကေလ၏။ထုိ႔အျပင္ အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္ကူးယဥ္တတ္ၾက၏။
မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ အျပင္ပန္းတြင္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း ႏွလံုးသားခံစားမႈတြင္ အလြန္ႏူးညံ့သူမ်ားျဖစ္၏။ထုိ႔အတူ အလြန္သ၀န္တုိသူမ်ားလည္းျဖစ္၏။ ခ်စ္သူ၏
အလုိလုိက္ဦးစားေပးမႈကိုလည္း အလြန္ခံယူလုိတတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ အစစအရာရာ ကုိယ္ကသာ အနစ္နာခံရ၏။နားလည္မႈေပးရ၏။ ယုယမႈျပဳရ၏။ထို႔အျပင္ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္
သူတစ္ပါးတုိ႔ ပစ္ပယ္သြားေသာ အထီးက်န္သမားမ်ားကို သနားခ်စ္ျဖင့္ခ်စ္တတ္ၾကေလ၏။ အခ်စ္ေရးတြင္ အနစ္နာခံမည္၊အႏြံတာခံမည္ဟူေသာ စိတ္အၿမဲရွိ၏။ ထုိသို႔ အခ်စ္လြန္ကဲျခင္း၊
နားလည္မႈလြန္ကဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခုတံုးလုပ္ခံရတတ္၏။သို႔ေသာ္ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါတြင္ႏွလံုးသားထက္ ဦးေႏွာက္ကို ပို၍ ဦးစားေပးတတ္ျပန္၏။
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ က်က်နန ေလ့လာၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳတတ္၏။အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းကို ရတတ္ၾက၏။
ၾကင္နာတတ္ေသာအိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ လက္တြဲရတတ္၏။ သို႔ေသာ္ ထုိကဲ့သုိ႔ ႐ုိးသားသူႏွင့္ လက္တဲြရသည္ကိုပင္ ႏံုသည္၊ အသည္ဟု ထင္ျမင္မိတတ္ျပန္၏။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ကိုယ္က ခ်ဳပ္ကိုင္မိတတ္ၾက၏။သ၀န္တုိစိတ္ ႀကီးမားတတ္ၾကျပန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ျပႆနာေလးေတြ မၾကာခဏ ေပၚလာတတ္ၾကျပန္၏။ ထုိ႔အျပင္အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအေရးၾကားတြင္ မြန္းၾကပ္ေနေအာင္ခံစားရတတ္ၾက၏။
အထူးသတိျပဳရန္မွာ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္စိတ္ရင္းေကာင္းသေလာက္ မဟုတ္မခံမာနစိတႀကီးျခင္း၊ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္ျခင္း၊ အရြဲ႕တုိက္လုိျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးသားတြင္
မြန္းၾကပ္ေသာေ၀ဒနာတုိ႔ကို အၿမဲလုိုလို ခံစားရတတ္၏။ ဆိုလုိသည္မွာစိတ္ေကာင္းရွိသေလာက္ ခ်စ္ေမတၱာႀကီးမားသေလာက္ကိုယ့္ေမတၱာေစတနာအမွန္ကို လူေတြနားလည္ေအာင္ ေနမျပတတ္၍အထင္အျမင္ လြဲခံရတတ္၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သာယာေသာအိမ္ေထာင္ေရး၊ အခ်စ္ေရးကို ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္၏။

၃။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး အေနအထားမ်ား
မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ ေလာကဓံလိႈင္းတံပိုးဒဏ္ကိုခံႏုိင္ရည္ရွိသူမ်ားျဖစ္၏။ ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္း ျမင့္ျမတ္၍ က႐ုဏာတရားႏွင့္ျပည့္၀ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္ၿပီး မဟုတ္မခံခ်င္စိတ္ႏွင့္လက္စားေခ်လုိစိတ္ ျပင္းထန္ၾက၏။ ထုိစ႐ုိက္က အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စီးပြားေရးကို ထိခုိက္ေစတတ္၏။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚေကာင္း၏။
ကိုယ္ၾကံစည္ထားသည့္အတုိင္း ျပင္းထန္စြာ လုပ္ကိုင္တတ္၏။ႏႈတ္ေစာင့္စည္း၏။ ပါးနပ္လိမၼာ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာ၏။ ေငြေၾကးကိုေခြၽတာျခင္းမရွိ။ အေပၚယံပလႊားမႈတုိ႔အတြက္ ေငြကုန္ခံတတ္၏။အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္လွ်င္ ၀ီရိယထား၍ ေရဆံုးေရဖ်ား လုပ္တတ္၏။တာ၀န္တိက် ေက်ပြန္၏။ ထုိ႔အျပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အလြန္ယံုၾကည္စိတ္ရွိ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးလြန္း၏။ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ၾက၏။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ တစ္ခုတည္း စြဲၿမဲစြာလုပ္ကိုင္လုိ၏။ ေငြရွာရာတြင္ ေငြရွာေဖြႏုိင္စြမ္း ရွိ၏။ ေငြရလြယ္၏။သို႔ေသာ္ မထင္လွ်င္ မထင္သလုိ သံုးခ်င္၏။ ဘာမဆုိ ကိုယ့္စိတ္တုိင္းက်လုပ္တတ္၍ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမေပး။ သဟဇတလည္း
မျဖစ္ေခ်။ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ စီးပြားေရးတြင္ မည္သူ႔အေပၚမွအေကာက္မၾကံတတ္ေၾကေခ်။သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္က ညစ္လာလွ်င္ႏွစ္ဆျပန္တြယ္ရမွ ေက်နပ္၏။

လုပ္စရာရွိလွ်င္ အားမနာတတ္။စီးပြားဥစၥာကို သိပ္ဂ႐ုမစိုက္။ စီးပြားဥစၥာကို ဂ႐ုစုိက္ရွာေဖြလွ်င္လည္းခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားျဖစ္၏။ ေအးေအးေဆးေဆးေနထုိင္ရင္းပင္ခ်မ္းသာခြင့္ရသူမ်ားျဖစ္ေလ၏။
မကာရရာသီဖြားတုိ႔ စက္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အႏုပညာလုပ္ငန္း၊အႏုပညာလုပ္ငန္း၊ အလွဖန္တီးရွင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္အလုပ္တို႔တြင္ ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ေငြတိုးေခ်းျခင္း လံုး၀မျပဳသင့္ပါ။

၄။ က်န္းမာေရး အေနအထားမ်ား
မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ က်န္းမာေရးတြင္ဆုိးဆုိးရြားရြား မရွိတတ္ပါ။ ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာကိုလည္းဂ႐ုစိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ေ၀ဒနာဆုိးရြားလာမွကုသမႈခံယူတတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေလ၏။ သတိျပဳသင့္သည္မွာ အစာအိမ္၊အူမႀကီးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊
ေသြးဆိပ္တက္ေရာဂါ၊ ထံုက်င္ကိုက္ခဲေသာေရာဂါ တုိ႔ျဖစ္တတ္၏။လိပ္ေခါင္းေရာဂါလည္း ျဖစ္တတ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ပေယာဂလုိမ်ိဳးသူတစ္ပါးျပဳစားခံရသည့္ ေရာဂါေတြ ရတတ္၏။

မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ အသားငါးတုိ႔ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေလွ်ာ့စားပါ။အသီးအရြက္သာ မ်ားမ်ားစားပါ။ မုန္လာ၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ သရက္သီး၊ေထာပတ္သီးစေသာ အသီးအႏွံတုိ႔ကို မ်ားမ်ားစားပါ။
မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ ဂမုန္းသူေယာင္ျမစ္ကို ေဆာင္ထားၿပီးရွဴေဆးအျဖစ္ ရွဴေပးသင့္၏။ ထုိ႔ျပင္ မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ ေလေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳရတတ္၏။

၅။ မကာရရာသီဖြားတို႔၏ ဘ၀ကံၾကမၼာအေနအထားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္မ်ား
မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ စကားေျပာပြင့္လင္း၏။လုပ္စရာရွိက လုပ္တတ္၏။ နားစရာရွိက က်က်နန နားတတ္၏။အားနာတတ္ေသာ အက်င့္မရွိ။ ေျပာစရာရွိက ေျပာရဲ၏။ ဇြဲေကာင္း၏။
လက္စားေခ်တတ္၏။ ကံဇာတာညံ့လွ်င္ အလြန္ညံ့တတ္သလုိေကာင္းစရာရွိက အလြန္ေကာင္းတတ္၏။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္းသိပ္ဂ႐ုမစိုက္တတ္ၾကေခ်။
လူကလည္း တစ္ဖက္စြန္းေရာက္တတ္သလုိကံၾကမၼာကလည္း တစ္ဖက္စြန္း ေရာက္တတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံေလာကႀကီးကို အေၾကာင္းမဲ့ အရြဲ႕တုိက္ေနတတ္၏။ ေလာကႀကီးကိုမေက်မနပ္ ျဖစ္ေနတတ္၏။ ဂမၻီရပညာတို႔ႏွင့္ နီးစပ္၏။ ထက္ျမက္၏။ အျငင္းသန္၏။ အနစ္နာခံစရာရွိက သူမတူေအာင္ အနစ္နာခံတတ္၏။
ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား ကိုးကြယ္ထားရတတ္၏။ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေဆာင္ထားက စီးပြားျဖစ္တတ္၏။ေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္ ကိုးကြယ္ထားသင့္၏။ အေဆာင္ေကာင္းရတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ကံကို မ်က္စိမွိတ္ယံုတတ္၏။တစ္ခါတစ္ရံလူ႔ဂြစာမ်ားျဖစ္ေနတတ္၏။ ေအးေအးေဆးေဆးတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနက ႀကီးပြားတတ္၏။ ထင္ရာစြတ္လုပ္ေနကအားလံုးကုန္သြားတတ္၏။
အသက္ (၂၂၊ ၂၆၊ ၃၅၊ ၄၀၊ ၄၄၊ ၅၃၊ ၆၂)တို႔သည္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားၾကံဳရတတ္၏။ အထူးဂ႐ုစိုက္ေပးသင့္၏။ အသက္ (၃၆) တြင္ တုိးတက္မႈ ၾကံဳတတ္၏။အသက္ (၄၅) ေက်ာ္မွ စီးပြားအထူးျဖစ္တတ္၏။ အသက္ (၈၉)တုိင္ေအာင္ အသက္ရွည္တတ္၏။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ မကာရရာသီဖြားအမ်ိဳးသားတုိ႔ ဇနီးမယားကို အယံုလြန္သျဖင့္ ေဘးထိတတ္၏။

မကာရရာသီဖြားတို႔သည္ အနက္ေရာင္၊ အညိဳေရာင္ စေသာအေရာင္ရင့္မ်ား ၀တ္ပါ။ ပုလဲနက္၊ စိန္နက္၊ မဟူရာေက်ာက္ စေသာေက်ာက္မ်ားကို လက္စြပ္ကြင္း၍ လကၤ်ာဘက္လက္တြင္ ၀တ္ထားပါ။ေရသံ ေက်ာက္ပုတီးျဖင့္ ပုတီးစိပ္ပါ။ စေနေန႔သည္အထူးေကာင္းက်ိဳးေပးေသာ ေန႔ျဖစ္၏။ လစဥ္ (၈) ရက္ႏွင့္ (၁၇) ရက္ကိုအထူးေဆာင္၍ အဓိ႒ာန္၀င္သင့္၏။ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလႏွင့္ၾသဂုတ္လတို႔တြင္အစစသတိျဖင့္ျပဳလုပ္သင့္၏။

မည္သည့္ကိစၥမဆုိေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရင္းေအာင္ျမင္ေသာဘ၀ကိုရရွိတတ္ၾကေလသည္။ အထူးသျဖင့္မည္သည့္အလုပ္တြင္မဆိုအေတြးသမား၊အေငးသမား၊ အေျပာသမားသက္သက္ျဖစ္ေနတတ္ျခင္း တစ္ခါတရံအမွားမွန္ခြဲျခားနားမလည္တတ္ျခင္းတို႕ကို သတိျဖင့္ထိမ္းကာေနထိုင္လုပ္ကိုင္သြားျခင္းျဖင့္ဘ၀ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရယူသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေပ သတည္း။

[ Unicode ]

မည်သည့်နှစ်တွင်မဆို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀ အတွင်း (မြန်မာ – ပြာသိုလ) အတွင်း မွေးဖွားသူများသည် မကာရ ရာသီဖွားများ ဖြစ်ကြသည်။

၁။ မကာရရာသီဖွားတို့၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝနှင့် အကျင့်စရိုက် လက္ခဏာများ
မကာရရာသီဖွားတို့သည် လောကဓံတရားကို အထူးခံရသူများဖြစ်၏။လောကဓံတရားကို အထူးခံနိုင်သူများလည်း ဖြစ်၏။ ထို့အတူ ဘဝတွင်အပြောင်းအလဲ အမျိုးမျိုးကြုံရသူများလည်းဖြစ်၏။
စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်၏။ အတွေးအခေါ် နက်နက်နဲနဲတွေးတတ်၏။
လွပ်လပ်စွာ နေထိုင်လိုကြ၏။ လွပ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသော်လည်း
ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် ပြန်ပြီးနှောင်ဖွဲ့ကာ လွပ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးသူများဖြစ်၏။
ခေါင်းမာ၏။ မည်သည့်ကိစ္စကိုမျှ လူပြောသူပြောနှင့်မယုံကြည်ကြချေ။
လက်တွေ့ကျကျကိုသာ ယုံကြည်၏။လောဘနည်း၏။ သွားလာ လှုပ်ရှားနေလျှင်လည်း ကျေနပ်နေတတ်၏။
စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းရှိ၏။ သို့သော် မကာရရာသီဖွားတို့သည်လက်တွေ့ဘဝတွင် သူတစ်ပါးတို့အတွက်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုအတွက်ဖြစ်စေဘဝကိုမြှုပ်နှံကာ အနစ်နာခံကြရသူများဖြစ်ပေတော့၏။ကိုယ့်အောင်မြင်မှုထက် သူတစ်ပါး၏ အောင်မြင်မှုအတွက်
တွန်းတင်ပေးနေတတ်၏။ ကူညီပေးနေတတ်၏။
ကံ ကံ၏အကျိုးကိုအလွန်ယုံ၏။ ဘာသာရေးတွင် အယူအစွဲကြီး၏။ ဘာသာရေးတွင်
အယူသီးသော ဘက်သို့ပင် ရောက်သွားတတ်၏။ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲလုပ်ကိုင်တတ်၏။ သူတစ်ပါး တို့အတွက် ကြားမှ ဓါးစာခံဖြစ်တတ်၏။မကာရရာသီဖွားတို့သည် စိတ်ရင်းဖြောင့်သလောက် ခေါင်းမာ၏။
ကိုယ့်ခံစားချက်ကို မြိုသိပ်ထား တတ်ကြ၏။ တစ်ခါတစ်ရံလူ့ဂွစာများအဖြစ် အမြင်ခံရတတ်၏။ မကာရရာသီဖွားတို့သည်ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်ကို ထိပါးလာက ငြင်းခုံရန်
ဝန်မလေးသူများဖြစ်ကြ၏။ ငြင်းခုံရာတွင်လည်း အငြင်းသန်ကြ၏။သူတစ်ပါးတို့၏ အငြိုးအတေးကို ခံရတတ်၏။ ကိုယ်တိုင်ကလည်းမခံချင်စိတ်ဖြင့် လက်စားချေလိုသော သဘာဝရှိ၏။

ဘဝတွင် ချမ်းသာကထိပ်ဆုံး၊ ဆင်းရဲက အောက်ဆုံးအထိ ရောက်တတ်သူများဖြစ်၏။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကိုယ်မရှိတော့မှ ချီးမွမ်းခံရသောကံဇာတာရှိ၏။ ကိုယ်သေပြီးမှ တသသချီးမွမ်းခံရသော ဇာတာရှင်မျိုးဖြစ်၏။

ဤသီဖွားတို့သည် ဆေးလိပ်ကို စွဲလန်းတတ်၏။ ဖိနပ်ကောင်းကောင်းကြိုက်၏။ နေထိုင်သောအခါ ကိုယ်တိုင်က ဖြစ်သလိုနေတတ်သော်လည်းသန့်ရှင်းမှုကို ကြိုက်၏။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှ မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်သော သဘောရှိ၏။ သူတစ်ပါးတို့ကိုချီးမွမ်းစကားပြောလိုတတ်၏။

အထူးသတိပြုရန်မှာ ဤရာသီဖွားတို့သည်စိတ်ကူးကောင်းများပေါ်လာက ချက်ချင်း အကောင်အထည်မဖော်မိဘဲအချိန်ရွှေ့ဆိုင်းကာ အစဉ်းစားလွန်နေသဖြင့် နစ်နာတတ်၏။

စိတ်ဝင်စားသော အရာမှန်သမျှ ချက်ချင်းထလုပ်သင့်၏။ဂမ္ဘီရပညာတို့နှင့်လည်း ဆက်စပ်မှုရှိ၏။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအဆောင်ကောင်းကောင်း ရရှိတတ်၏။ သို့မဟုတ်က ရှေးဟောင်း
ဘုရားရုပ်ပွားတော်များကို ကိုးကွယ်ထားရတတ်၏။ထိုအဆောင်ကောင်းနှင့် ကိုးကွယ်ထားသောဆင်းတုရုပ်ပွားတော်တို့ကြောင့် ကြီးပွားတတ်၏။ လုပ်ငန်းကြီးများပေါ်လာက ကြီးပွား တတ်လေ၏။

၂။ မကာရရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး
မကာရရာသီဖွားတို့သည် နှလုံးသားခံစားချက် ပြင်းထန်သူများဖြစ်၏။ အချစ်ကြီး၏။ အငြိုးအတေးလည်း ကြီး၏။ အမုန်းလည်းကြီးတတ်ကြလေ၏။ထို့အပြင် အချစ်ရေးတွင် စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြ၏။
မကာရရာသီဖွားတို့သည် အပြင်ပန်းတွင် ဖြစ်ကတတ်ဆန်းနေထိုင်ကြသော်လည်း နှလုံးသားခံစားမှုတွင် အလွန်နူးညံ့သူများဖြစ်၏။ထို့အတူ အလွန်သဝန်တိုသူများလည်းဖြစ်၏။ ချစ်သူ၏
အလိုလိုက်ဦးစားပေးမှုကိုလည်း အလွန်ခံယူလိုတတ်ကြ၏။ သို့သော်လက်တွေ့တွင် အစစအရာရာ ကိုယ်ကသာ အနစ်နာခံရ၏။နားလည်မှုပေးရ၏။ ယုယမှုပြုရ၏။ထို့အပြင် မကာရရာသီဖွားတို့သည်
သူတစ်ပါးတို့ ပစ်ပယ်သွားသော အထီးကျန်သမားများကို သနားချစ်ဖြင့်ချစ်တတ်ကြလေ၏။ အချစ်ရေးတွင် အနစ်နာခံမည်၊အနွံတာခံမည်ဟူသော စိတ်အမြဲရှိ၏။ ထိုသို့ အချစ်လွန်ကဲခြင်း၊
နားလည်မှုလွန်ကဲခြင်းတို့ကြောင့် ခုတုံးလုပ်ခံရတတ်၏။သို့သော် မကာရရာသီဖွားတို့သည် အိမ်ထောင်ပြုသောအခါတွင်နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကို ပို၍ ဦးစားပေးတတ်ပြန်၏။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် ကျကျနန လေ့လာပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုတတ်၏။အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းကို ရတတ်ကြ၏။
ကြင်နာတတ်သောအိမ်ထောင်ဖက်နှင့် လက်တွဲရတတ်၏။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ ရိုးသားသူနှင့် လက်တွဲရသည်ကိုပင် နုံသည်၊ အသည်ဟု ထင်မြင်မိတတ်ပြန်၏။ ထို့ပြင် အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် ကိုယ်က ချုပ်ကိုင်မိတတ်ကြ၏။သဝန်တိုစိတ် ကြီးမားတတ်ကြပြန်၏။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင်ပြဿနာလေးတွေ မကြာခဏ ပေါ်လာတတ်ကြပြန်၏။ ထို့အပြင်အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ဆွေမျိုးသားချင်းအရေးကြားတွင် မွန်းကြပ်နေအောင်ခံစားရတတ်ကြ၏။
အထူးသတိပြုရန်မှာ မကာရရာသီဖွားတို့သည်စိတ်ရင်းကောင်းသလောက် မဟုတ်မခံမာနစိတကြီးခြင်း၊ ခံစားချက်ပြင်းထန်ခြင်း၊ အရွဲ့တိုက်လိုခြင်း၊ ခေါင်းမာခြင်းတို့ကြောင့် နှလုံးသားတွင်
မွန်းကြပ်သောဝေဒနာတို့ကို အမြဲလိုလို ခံစားရတတ်၏။ ဆိုလိုသည်မှာစိတ်ကောင်းရှိသလောက် ချစ်မေတ္တာကြီးမားသလောက်ကိုယ့်မေတ္တာစေတနာအမှန်ကို လူတွေနားလည်အောင် နေမပြတတ်၍အထင်အမြင် လွဲခံရတတ်၏။ နောက်ဆုံးတွင် သာယာသောအိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်၏။

၃။ အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေး အနေအထားများ
မကာရရာသီဖွားတို့သည် လောကဓံလှိုင်းတံပိုးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသူများဖြစ်၏။ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်း မြင့်မြတ်၍ ကရုဏာတရားနှင့်ပြည့်ဝကြ၏။ သို့သော် ခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီး မဟုတ်မခံချင်စိတ်နှင့်လက်စားချေလိုစိတ် ပြင်းထန်ကြ၏။ ထိုစရိုက်က အလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေတတ်၏။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ကောင်း၏။
ကိုယ်ကြံစည်ထားသည့်အတိုင်း ပြင်းထန်စွာ လုပ်ကိုင်တတ်၏။နှုတ်စောင့်စည်း၏။ ပါးနပ်လိမ္မာ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာ၏။ ငွေကြေးကိုချွေတာခြင်းမရှိ။ အပေါ်ယံပလွှားမှုတို့အတွက် ငွေကုန်ခံတတ်၏။အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်လျှင် ဝီရိယထား၍ ရေဆုံးရေဖျား လုပ်တတ်၏။တာဝန်တိကျ ကျေပွန်၏။ ထို့အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလွန်ယုံကြည်စိတ်ရှိ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးလွန်း၏။ခေါင်းဆောင်နိုင်ကြ၏။ ဘာပဲလုပ်လုပ် တစ်ခုတည်း စွဲမြဲစွာလုပ်ကိုင်လို၏။ ငွေရှာရာတွင် ငွေရှာဖွေနိုင်စွမ်း ရှိ၏။ ငွေရလွယ်၏။သို့သော် မထင်လျှင် မထင်သလို သုံးချင်၏။ ဘာမဆို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျလုပ်တတ်၍ စပ်တူလုပ်ငန်းများ နှင့် ကောင်းကျိုးမပေး။ သဟဇတလည်း
မဖြစ်ချေ။ မကာရရာသီဖွားတို့သည် စီးပွားရေးတွင် မည်သူ့အပေါ်မှအကောက်မကြံတတ်ကြေချေ။သို့သော် တစ်ဖက်က ညစ်လာလျှင်နှစ်ဆပြန်တွယ်ရမှ ကျေနပ်၏။

လုပ်စရာရှိလျှင် အားမနာတတ်။စီးပွားဥစ္စာကို သိပ်ဂရုမစိုက်။ စီးပွားဥစ္စာကို ဂရုစိုက်ရှာဖွေလျှင်လည်းချမ်းသာကြွယ်ဝသူများဖြစ်၏။ အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ရင်းပင်ချမ်းသာခွင့်ရသူများဖြစ်လေ၏။
မကာရရာသီဖွားတို့ စက် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်း၊အနုပညာလုပ်ငန်း၊ အလှဖန်တီးရှင်များ၊ အဆောက်အဦးများနှင့် ဆရာဝန်အလုပ်တို့တွင် ကောင်းကျိုးပေး၏။ မကာရရာသီဖွားတို့သည်ငွေတိုးချေးခြင်း လုံးဝမပြုသင့်ပါ။

၄။ ကျန်းမာရေး အနေအထားများ
မကာရရာသီဖွားတို့သည် ကျန်းမာရေးတွင်ဆိုးဆိုးရွားရွား မရှိတတ်ပါ။ ခံစားနေရသော ဝေဒနာကိုလည်းဂရုစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ဝေဒနာဆိုးရွားလာမှကုသမှုခံယူတတ်ကြသူများဖြစ်လေ၏။ သတိပြုသင့်သည်မှာ အစာအိမ်၊အူမကြီးတို့နှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများ၊ ခေါင်းကိုက်ရောဂါ၊
သွေးဆိပ်တက်ရောဂါ၊ ထုံကျင်ကိုက်ခဲသောရောဂါ တို့ဖြစ်တတ်၏။လိပ်ခေါင်းရောဂါလည်း ဖြစ်တတ်၏။ ထို့အပြင် ပယောဂလိုမျိုးသူတစ်ပါးပြုစားခံရသည့် ရောဂါတွေ ရတတ်၏။

မကာရရာသီဖွားတို့သည် အသားငါးတို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့စားပါ။အသီးအရွက်သာ များများစားပါ။ မုန်လာ၊ ငှက်ပျောသီး၊ သရက်သီး၊ထောပတ်သီးစသော အသီးအနှံတို့ကို များများစားပါ။
မကာရရာသီဖွားတို့သည် ဂမုန်းသူယောင်မြစ်ကို ဆောင်ထားပြီးရှူဆေးအဖြစ် ရှူပေးသင့်၏။ ထို့ပြင် မကာရရာသီဖွားတို့သည် လေဘေးအန္တရာယ် ကြုံရတတ်၏။

၅။ မကာရရာသီဖွားတို့၏ ဘဝကံကြမ္မာအနေအထားများနှင့် ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များ
မကာရရာသီဖွားတို့သည် စကားပြောပွင့်လင်း၏။လုပ်စရာရှိက လုပ်တတ်၏။ နားစရာရှိက ကျကျနန နားတတ်၏။အားနာတတ်သော အကျင့်မရှိ။ ပြောစရာရှိက ပြောရဲ၏။ ဇွဲကောင်း၏။
လက်စားချေတတ်၏။ ကံဇာတာညံ့လျှင် အလွန်ညံ့တတ်သလိုကောင်းစရာရှိက အလွန်ကောင်းတတ်၏။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ကြချေ။
လူကလည်း တစ်ဖက်စွန်းရောက်တတ်သလိုကံကြမ္မာကလည်း တစ်ဖက်စွန်း ရောက်တတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံလောကကြီးကို အကြောင်းမဲ့ အရွဲ့တိုက်နေတတ်၏။ လောကကြီးကိုမကျေမနပ် ဖြစ်နေတတ်၏။ ဂမ္ဘီရပညာတို့နှင့် နီးစပ်၏။ ထက်မြက်၏။ အငြင်းသန်၏။ အနစ်နာခံစရာရှိက သူမတူအောင် အနစ်နာခံတတ်၏။
ဘုရားဆင်းတုတော်များ ကိုးကွယ်ထားရတတ်၏။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆောင်ထားက စီးပွားဖြစ်တတ်၏။ရှေးဟောင်းဆင်းတုတော် ကိုးကွယ်ထားသင့်၏။ အဆောင်ကောင်းရတတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ကံကို မျက်စိမှိတ်ယုံတတ်၏။တစ်ခါတစ်ရံလူ့ဂွစာများဖြစ်နေတတ်၏။ အေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေက ကြီးပွားတတ်၏။ ထင်ရာစွတ်လုပ်နေကအားလုံးကုန်သွားတတ်၏။
အသက် (၂၂၊ ၂၆၊ ၃၅၊ ၄၀၊ ၄၄၊ ၅၃၊ ၆၂)တို့သည် ထူးခြားသော အပြောင်းအလဲများကြုံရတတ်၏။ အထူးဂရုစိုက်ပေးသင့်၏။ အသက် (၃၆) တွင် တိုးတက်မှု ကြုံတတ်၏။အသက် (၄၅) ကျော်မှ စီးပွားအထူးဖြစ်တတ်၏။ အသက် (၈၉)တိုင်အောင် အသက်ရှည်တတ်၏။ အထူးသတိပြုရန်မှာ မကာရရာသီဖွားအမျိုးသားတို့ ဇနီးမယားကို အယုံလွန်သဖြင့် ဘေးထိတတ်၏။

မကာရရာသီဖွားတို့သည် အနက်ရောင်၊ အညိုရောင် စသောအရောင်ရင့်များ ဝတ်ပါ။ ပုလဲနက်၊ စိန်နက်၊ မဟူရာကျောက် စသောကျောက်များကို လက်စွပ်ကွင်း၍ လင်္ကျာဘက်လက်တွင် ဝတ်ထားပါ။ရေသံ ကျောက်ပုတီးဖြင့် ပုတီးစိပ်ပါ။ စနေနေ့သည်အထူးကောင်းကျိုးပေးသော နေ့ဖြစ်၏။ လစဉ် (၈) ရက်နှင့် (၁၇) ရက်ကိုအထူးဆောင်၍ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်သင့်၏။ နှစ်စဉ် ဧပြီလနှင့်သြဂုတ်လတို့တွင်အစစသတိဖြင့်ပြုလုပ်သင့်၏။

မည်သည့်ကိစ္စမဆိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ရင်းအောင်မြင်သောဘဝကိုရရှိတတ်ကြလေသည်။ အထူးသဖြင့်မည်သည့်အလုပ်တွင်မဆိုအတွေးသမား၊အငေးသမား၊ အပြောသမားသက်သက်ဖြစ်နေတတ်ခြင်း တစ်ခါတရံအမှားမှန်ခွဲခြားနားမလည်တတ်ခြင်းတို့ကို သတိဖြင့်ထိမ်းကာနေထိုင်လုပ်ကိုင်သွားခြင်းဖြင့်ဘဝအောင်မြင်မှုများရယူသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပေ သတည်း။

Ref; zodiac_sign

 

550 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.