ဓႏုရာသီဖြားမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာကိန္း

မည္သည့္ႏွစ္တြင္မဆို ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္အတြင္း ( ျမန္မာ – နတ္ေတာ္လ ) အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဓႏုရာသီဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ ဓႏုရာသီဖြားမ်ား၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ႏွင့္ အက်င့္စ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ား
ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ အေတြးအေခၚေကာင္းသူမ်ားျဖစ္၏။စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သူမ်ားျဖစ္၏။ လ်င္ျမန္သြက္လက္၍ ထက္ျမက္ၾက၏။ဘယ္အလုပ္ကိုမဆို ရဲရင့္စြာ ျပဳလုပ္တတ္ၾက၏။ ဟန္ေဆာင္မႈကင္း၏။တည္ၾကည္၏။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်တတ္၏။ တရားေတာ္ကိုအလြန္ယံုၾကည္ေလးစား၏။ သမား႐ုိးက်ဆန္ဆန္ အ႐ိုးခံျပဳမူေနထုိင္တတ္၏။ ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိ၏။စိတ္ဓါတ္အလြန္ ခိုင္မာထက္သန္၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံအၿငိမ္မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စိုးရိမ္မႈႀကီးေနတတ္ျပန္၏။
ပင္ကိုယ္ဗီဇထက္သေလာက္ တခ်ိဳ႕ကိစၥတို႔တြင္ ေ၀ခဲြရခက္ကာစိတ္ဒြိဟျဖစ္ေနတတ္ျပန္၏။ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာတရားႏွင့္ျပည့္စံုသေလာက္စိတ္ႀကီးၿပီး ေဒါသႀကီးတတ္ျပန္၏။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းစြာတစ္ဖက္သားတို႔အား အၿမဲကူညီေနတတ္၏။ သို႔ေသာ္ႏႈတ္စလွ်ာစၾကမ္းတမ္းေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားႏွင့္ ရန္သူသဖြယ္ျဖစ္သြားရတတ္၏။ မည္သူ႔ကိုမဆို စိတ္႐ိုးသေဘာ႐ုိးႏွင့္ ခင္မင္စြာဆက္ဆံလုိ၏။ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ႏိႈင္းၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ
ေပါင္းတတ္၏။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလုိစိတ္ႀကီးမားၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မား၏။အရာရာကို အေလးအနက္ထားၿပီး အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာလုပ္ကိုင္တတ္၏။ အေရးၾကံဳလာက သတၱိအလြန္ေကာင္းၿပီး ေျဗာင္လုပ္၊ေျဗာင္ေျပာတတ္၏။ ကိုယ့္ဘက္က မွန္သည္ထင္က မည္သည့္ကိစၥမဆုိ
လုပ္ရဲကိုင္ရဲေသာ အက်င့္ရွိ၏။ ဟန္ေဆာင္မႈကို အလြန္မုန္း၏။လိမ္ညာမႈကို အလြန္မုန္း၏။ စိတ္ထိခိုက္ လြယ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံအငမ္းမရျဖစ္တတ္၏။ တဇြတ္ထုိးလုပ္ခ်င္၏။

ေငြကိုျပင္းထန္စြာရွာတတ္၏။ လုပ္သမွ်ကိစၥတုိင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာလုပ္တတ္၏။ ဘယ္အခက္အခဲမွ ေနာက္မဆုတ္တတ္။ ထုိ႔အတူဘယ္ေတာ့မွမလိမ္တတ္။ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေကာင္း၏။ သေ႒းျဖစ္ ေခြးျဖစ္ၾကံတတ္၏။ ေရႊတစ္ေန႔ ေငြတစ္ေန႔သမားမ်ား ျဖစ္၏။ စီးပြားရွာရာတြင္
ေလာဘႀကီး၏။ ေငြကို အထူးေခြၽတာသံုးစြဲတတ္သေလာက္စိတ္ထဲထင္က ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ပံုေအာ၍ စြန္႔စားၿပီးလုပ္တတ္၏။ကုန္သြားလွ်င္လည္း မႏွေျမာတတ္။ လြပ္လပ္စြာေနထုိင္ရျခင္း၊လုပ္ကိုင္ရျခင္းကို အလြန္မက္ေမာ၏။ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားစြာပုိင္ဆုိင္ရတတ္၏။ အမည္သတင္းေက်ာ္ေစာတတ္၏။
အထူးသတိထားရန္မွာ ဤရာသီဖြားတို႔သည္စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သေလာက္ စိတ္ဓါတ္ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းသျဖင့္ေဒါသႀကီးေသာအခါ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္၊ နာက်င္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔၊
ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ၀န္မေလးတတ္ၾကေခ်။ ေဒါသကိုအထူးထိန္းဖို႔လုိ၏။ ထက္ျမက္သေလာက္ လိမၼာပါးနပ္မႈရွိ၏။သူတစ္ပါးမေတြးေသာ႐ႈေထာင့္မွ ေတြးတတ္ျမင္တတ္၏။
သီးသန္႔ေနလုိစိတ္ျပင္းထန္၏။ သို႔ေသာ္ အေျခြအရံမိတ္သဂၤဟေပါမ်ားေနတတ္၏။ အထူးမွာ ဤရာသီဖြားတုိ႔သည္ အနာဂါတ္ကိုႀကိဳတင္သိႏုိင္စြမ္းေသာ ပါရမီဓါတ္ခံရွိ၏။ အိပ္မက္ထူး၊ အတိတ္ထူးနိမိတ္ထူးတို႔ျဖင့္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္သိႏုိင္စြမ္း ရွိၾကေလ၏။ သမာဓိထူေထာင္ေပးပါက အထူးထက္ျမက္တတ္ၾက၏။ ကိုယ္ပိုင္အေတြး၊ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးအတုိင္း လုပ္သျဖင့္ သူတစ္ပါးတု႔ိထက္ႏွာတစ္ဖ်ားသာေသာ ဘ၀ကို ရရွိသြားတတ္၏။ ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းတြင္
အလြန္ၾကင္နာ သနားတတ္ၿပီး သူတစ္ပါးတို႔ကို ကူညီရန္၊ဒုကၡေရာက္သူတို႔ကို ကယ္တင္ရန္ လူ႔ေလာကသို႔ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးအခက္အခဲကို ျမင္ေတြ႕ရ မကူညီဘဲ
မေနႏိုင္ေခ်။ ကိုယ့္တြင္ရွိသည္တုိ႔ကိုလည္း မွ်ေ၀ေပးတတ္၏။တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္တိုင္စားရန္၊ သံုးရန္မရွိသည္ကိုပင္ အငတ္ခံၿပီးေပးကမ္းကူညီတာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္၏။ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ဒုကၡခံၿပီးကူညီေပးဆပ္ေနတတ္၏။ ထုိ႔အတူ လူ႔ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေနထိုင္လုိ၏။ အမွန္တရားကို အထူးျမတ္ႏိုးစြာ တန္ဖိုးထား၏။ဆန္႔က်င္စရာရွိကလည္း ဆန္႔က်င္ရဲ၏။ အျငင္းသန္၏။ ဟာသေႏွာ၍ေပ်ာ္ေစ၊ ပ်က္ေစ ေျပာဆုိတတ္၏။ ဇ၀နညာဏ္ႀကီးမား၏။
ကတ္သီးကတ္သတ္ ရွာရွာေဖြေဖြႏွင့္ ထိမိစြာ ခ်က္က်စြာေျပာတတ္ဆိုတတ္၏။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ စိတ္ဓါတ္အလြန္ျပင္းထန္၏။အရာရာကို လြန္လြန္ကဲကဲ လုပ္တတ္၏။ တစ္ခုခုဆံုးျဖတ္ၿပီးကနာရီမဆုိင္း၊ မိနစ္မဆုိင္းလုပ္တတ္၏။ လြန္ကဲမႈ၊ ေလာႀကီးမႈ၊စိတ္ျမန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဘ၀တြင္ မၾကာခဏ အမွားကိုရင္ဆုိင္ေတြ႕ရတတ္၏။ ထူးျခားသည္မွာ အမွားကို ၀န္ခံရဲ၏။
အမွားျမင္က အမွန္ျပင္တတ္၏။ တဲ့တုိးေျပာတတ္လြန္းျခင္း၊ဘယ္အရာကိုမွ စိတ္ထဲျမံဳမထားဘဲ ပြင့္လင္းစြာ ေျဗာင္ေျပာတတ္လြန္း၍လူမုန္းမ်ား၏။ သူတစ္ပါးႀကိဳက္သည္၊ မႀကိဳက္သည္မသိ ႐ိုးေျဖာင့္စြာေျပာဆိုတတ္၏။ အမွန္အတိုင္း ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္တတ္၏။ လိမ္ညာမႈကို
အလြန္မုန္း၏။ ထုိ႔အျပင္ ဘ၀တြင္ မဟုတ္မခံ မာနစိတ္ႀကီးမား၏။ထုိမာနကို လံုး၀အထိမခံတတ္ေခ်။ ဤရာသီဖြားတုိ႔သည္ ေမြးေျမကိုစြန္႔ခြာ၍ ရပ္ေ၀းတြင္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားတတ္ၾက၏။

၂။ ဓႏုရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး
ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္သေလာက္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး၊ မိသားစုကိစၥတို႔တြင္ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္၏။ အခ်စ္ေရးတြင္စိတ္ေ၀ခြဲမရျဖစ္စရာေတြၾကံဳတတ္၏။ အခ်စ္ရဆံုးသူ ရွိေနၿပီသတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ ဒုတိယတစေယာက္ ေပၚလာတတ္၏။ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ သက္ (၂၀) မွ (၃၀)အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ ခ်စ္ေမတၱာအေရးတြင္မိမိက မာယာပရိယာယ္ နည္းပါးျခင္း၊ အရာရာကို ပြင့္လင္းစြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ လုိသည္ထက္ပို၍ အခ်စ္ႀကီးျခင္းတို႔အေပၚတစ္ဘက္သားက အခြင့္အေရးယူသြားတတ္၏။ ထို႔အျပင္ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ ခုေတြ႕၊ ခုႀကိဳက္၊ ခုယူသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေဘးလူဘယ္သူတားတား ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ ဇြတ္လုပ္တတ္၏။ အခ်စ္ကိုယံု၍ပံုအပ္တတ္၏။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အခ်ိန္လြန္မွ ေနာင္တရတတ္ၾက၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးတို႔တြင္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီးမွဆံုးျဖတ္သင့္၏။ အားကိုးထုိက္ေသာ မိဘ၊ အႀကီးအကဲ၊ မိတ္ေဆြတို႔ထံမွအၾကံယူကာ အခ်ိန္ယူကာ စဥ္းစားသင့္၏။ အလြန္ႏူးညံ့ေသာႏွလံုးသားကို ပုိင္ဆုိင္ၾကၿပီး အခ်စ္ေရးတြင္ သနားလြယ္၊ ယံုၾကည္လြယ္၊
စိတ္ၫြတ္လြယ္သူမ်ားျဖစ္၏။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားတတ္၏။သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းႏွင့္ ဖူးစာဆံုႏိုင္တတ္၏။အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးကလည္း ဆိုးဆိုးေကာင္းေကာင္း ရင္စည္းခံႏိုင္ၾက၏။
အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးတတ္ၾက၏။ မိသားစုအေပၚသံေယာဇဥ္ႀကီးတတ္ၾက၏။ ထုိ႔အျပင္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဒုတိယလူေပၚလာတတ္၏။ ေရွင္ၾကဥ္သင့္၏။ အထူးမွာ ဓႏုရာသီဖြားတို႔၏အိမ္ေထာင္ဖက္သည္လည္း ေခါင္းမာသူျဖစ္တတ္၍ မာနခ်င္း
ၿပိဳင္မိတတ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သင္၏ပင္ကိုယ္စိတ္ရင္းေကာင္းမႈ၊ အသိဥာဏ္ျမင့္မားမႈတို႔ေၾကာင့္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္းရွိကာ သာယာေသာဘ၀ကို
ထူေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၃။ ဓႏုရာသီဖြားတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေနအထားမ်ား
ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့တုိ႔ကို ရယူကာ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းၾကသည္။
ဘယ္အလုပ္မဆုိ စိတ္၀င္တစား လုပ္တတ္၏။ ဘယ္လို အခက္အခဲမဆုိေနာက္မဆုတ္တမ္း လုပ္တတ္၏။ လုပ္မိေသာအလုပ္ကုိတဇြတ္ထုိးလုပ္တတ္၏။ ေငြကို ျပင္းထန္စြာ ရွာတတ္၏။ သူေ႒းျဖစ္ေခြးျဖစ္ ၾကံတတ္၏။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကုန္သြားကလည္း
မႏွေျမာတတ္ေခ်။ ေရႊတစ္ေန႔ ေငြတစ္ေန႔သမားမ်ားျဖစ္၏။ အလုပ္ကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾက၏။ တာ၀န္ကို ႐ိုေသျခင္းအေပၚဂုဏ္ယူတတ္ၾက၏။ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမား၍ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားတတ္၏။သို႔ေသာ္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးတြဲ၍ လုပ္ရတတ္၏။ တစ္ခ်ီေကာင္းပြေပါက္ၾကံရင္း ေလာင္းကစားဘက္ ေရာက္သြားတတ္၏။သတိျပဳပါေလ။ စီးပြားေရးကို ေလာင္းကစားဆန္ဆန္လုပ္ရင္းပြေပါက္ၾကံဳၿပီး ႀကီးပြားလိမ့္မည္။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ကြၽမ္းက်င္၏။စိတ္ကူးရသလုိ ထလုပ္တတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္လုပ္တတ္၏။အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ်မေထာက္ဘဲ ေျပာစရာရွိကေျပာ၏။ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရရွိေသာ္လည္း အၿမဲကုန္ေနတတ္၏။
ဓႏုရာသီဖြားတုိ႔ သတိျပဳသင့္သည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းထက္အတတ္ပညာရွင္အျစဖ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳကပိုၿပီးေအာင္ျမင္တတ္၏။ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ လုပ္တတ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ၾကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္သျဖင့္ သူတစ္ပါးတုိ႔ဂုဏ္ယူေငးေမာ အားက်ရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားတတ္၏။
တာ၀န္ယူရဲေသာ စြမ္းရည္ရွိၿပီး အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီးက်င့္သံုးလုပ္ကိုင္တတ္၏။ ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ေငြကံေၾကးကံအလြန္ေကာင္း၏။ အမဲသားေရွာင္ၾကဥ္ ေပးက
အထူးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းတတ္၏။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတတ္ၾက၏။ငယ္သားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကအထူးခ်စ္ခင္ေလးစားတတ္၏။ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ျဖင့္ ႀကီးမားစြာေအာင္ျမင္တတ္၏။

ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ သတၱဳပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊စက္ပစၥည္း၊ ယာဥ္ရထား၊ ကားတုိ႔တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနအလုပ္၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္၊ စက္ျပင္အလုပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာ၀န္အလုပ္တုိ႔အထူးေကာင္းက်ိဳးေပး၏။

၄။ ဓႏုရာသီဖြားတို႔၏ က်န္းမာေရးအေနအထားမ်ား
ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းတတ္ၾက၏။သို႔ေသာ္ မိသားစုႏွင့္တကြ မိတ္ေဆြသဂၤဟတုိ႔အေပၚသံေယာဇဥ္ႀကီးသျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္အၿမဲပူပန္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ႏွလံုးေရာဂါတို႔ျဖစ္တတ္၏။အဆစ္အျမစ္တို႔ ကိုက္ခဲတတ္၏။အေရျပားယားယံေသာေရာဂါတုိ႔လည္း သာမာန္မွ်ျဖစ္တတ္၏။မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း အထူးေရွာင္သင့္၏။မုန္လာထုပ္၊ မုန္လာဥ၊ကေရေ၀း၊ သစ္ခ်သီး၊ ေပါင္မုန္႔၊ ေကြကာအုပ္တုိ႔ကို ဓါတ္စာအျဖစ္မၾကာခဏ စားေပးသင့္၏။

၅။ ဓႏုရာသီဖြားတို႔၏ ဘ၀ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္လိုက္နာဖြယ္ရာမ်ား
ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ ဘ၀တြင္ မထင္မွတ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာၾကံဳတတ္၏။ အတက္အက်မ်ားစြာ ၾကံဳတတ္၏။ တစ္ေန႔ေရႊတစ္ေန႔ေငြသမားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အထူးသျဖင့္ ေမြးရပ္ေျမမွ ခြာ၍ျပည္ပအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္တတ္၏။ နာမည္ႀကီးတတ္၏။ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ သူတစ္ပါးတုိ႔ကို ကူညီတတ္၏။သူတစ္ပါးကိစၥတို႔ကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္စြမ္း ရွိၾက၏။ လြပ္လပ္မႈကိုျမတ္ႏုိးသေလာက္ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ လုပ္တတ္သျဖင့္ မထင္မွတ္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ၾကံဳတတ္၏။ စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားတတ္၏။ အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၂၇) ၾကားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းမႈ ၾကံဳတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ႏွလံုးသားေရးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းတတ္၏။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ဒုတိယလူေပၚလာတတ္၏။ ဓႏုရာသီဖြားတို႔ကိုယ္တုိင္ကလည္းထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္သလုိ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင ေတြေ၀ေနသူမ်ားျဖစ္ေနတတ္ျခင္း၊ သနားၾကင္နာတတ္သူ၊ ကူညီတတ္သူ ျဖစ္သလုိတစ္ခါတစ္ရံ ႐ုိင္းစိုင္းၾကမ္းၾကဳတ္သူ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ စ႐ုိက္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတတ္၏။
ဘ၀တြင္လည္းအသြင္သ႑ာန္ ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္၏။ အသက္ (၄၅) ၀န္းက်င္တြင္စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုတတ္၏။ အသက္ (၅၅) ၀န္းက်င္တြင္က်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ရ၏။အသက္ (၂၆) ႏွင့္ (၃၆) တြင္လည္းက်န္းမာေရး အလြန္ညံ့တတ္၏။ အသားငါး ႀကိဳက္၏။ ေျမၿပိဳ၊ ကမ္းပါးၿပိဳ၊ေတာင္ၿပိဳ၊ တြင္းၿပိဳ အႏၲရာယ္တို႔ ၾကံဳရတတ္၏။ သတၱဳတူး၊ ေက်ာက္တူး၊သဲက်င္းတူးအလုပ္လုပ္သူမ်ား အတိျဖင့္ လုပ္သင့္၏။ ၁၃၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊၂၈ ႏွစ္တုိ႔တြင္ ဘ၀အေျပာင္းအလဲမ်ားၾကံဳတတ္၏။
ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အဆီတက္၀ၿဖိဳးေစတတ္သျဖင့္ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္စားသင့္၏။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သင့္၏။ သေရစာေလွ်ာ့စားျခင္း ျပဳသင့္၏။ အထူးသျဖင့္ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ ဆံပင္ကို ႐ုိးရွင္းသပ္ရပ္စြာ ထားပါ။ ထုိ႔ျပင္ပင္ကိုယ္အသားအေရာင္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေျပျပစ္လွပသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္အ၀တ္၀တ္ရာတြင္ ႐ိုး႐ုိးႏွင့္ ခန္႔ညားေအာင္၀တ္ပါ။
လက္ရွည္အကႌ်ထက္ လက္တုိ၀တ္က ပိုေကာင္း၏။ အျဖဴေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္တုိ႔ကို အထူး၀တ္ပါ။ သံုးစြဲပါ။ ေဆာင္ပါ။ စိန္ကို ေငြျဖင့္လက္စြပ္ကြင္းၿပီး၀တ္ပါ။ ျပဒါးဓါတ္လံုး လက္စြပ္၀တ္ဆင္ထားပါ။
ဓႏုရာသီဖြားတို႔သည္ ေငြကို ျပင္းထန္စြာရွာၿပီး နာမည္ႀကီးရန္၊ ဇိမ္ခံရန္၊ဂုဏ္ေမာက္ရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ အမ်ားကို ကူညီရန္၊ လွဴဒါန္းရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္တတ္၏။ မဟုတ္မခံ မာနစိတ္ႀကီးသေလာက္ လူအမ်ားကို သနားၾကင္နာစြာ ကူညီတတ္ၾက၏။ အလြန္အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္တတ္၏။

ဘ၀တြင္ –
(၁) အခ်စ္ႏွင့္ အႀကိဳက္ ကိုခြဲျခားနားလည္ပါ။ ႏွလံုးသားဦးစားမေပးပါႏွင့္။
(၂) စကားေျပာရာတြင္ အထူးဆင္ျခင္ေျပာပါ။
(၃) ဘ၀တြင္ စိတ္ထင္သလုိ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ပံုေအာ၍ စြန္႔စားျခင္းကို
ဆင္ျခင္ပါ။
(၄) အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ကူညီ၊ ကယ္မ၊ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ရန္
ပါရမီအလြန္ေကာင္းသူ ျဖစ္သျဖင့္ အလြန္မြန္ျမတ္သူ ျဖစ္ေပ၏။ သို႔ေသာ္
က႐ုဏာစိတ္ျဖင့္ျဖစေသာ က႐ုဏာေဒါသကုိထိန္းပါက ဘ၀တြင္
ေအာင္ျမင္သြားတတ္ၾကေပေတာ့၏။ (၅) ဂဏန္းကို အထူးသံုးစြဲၿပီး (၃)
ဂဏန္းကို အထူးေရွာင္ပါေလ။

ထိုသို႕က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္ေသာဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသတည္း။

[ Unicode ]

မည်သည့်နှစ်တွင်မဆို နိုဝင်ဘာလ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်အတွင်း ( မြန်မာ – နတ်တော်လ ) အတွင်း မွေးဖွားသူများသည် ဓနုရာသီဖွားများ ဖြစ်ကြသည်။

၁။ ဓနုရာသီဖွားများ၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝနှင့် အကျင့်စရိုက် လက္ခဏာများ
ဓနုရာသီဖွားတို့သည် အတွေးအခေါ်ကောင်းသူများဖြစ်၏။စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သူများဖြစ်၏။ လျင်မြန်သွက်လက်၍ ထက်မြက်ကြ၏။ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို ရဲရင့်စွာ ပြုလုပ်တတ်ကြ၏။ ဟန်ဆောင်မှုကင်း၏။တည်ကြည်၏။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်၏။ တရားတော်ကိုအလွန်ယုံကြည်လေးစား၏။ သမားရိုးကျဆန်ဆန် အရိုးခံပြုမူနေထိုင်တတ်၏။ ရှေ့ရေးကို ကြိုတင်မြော်မြင်နိုင်စွမ်းရှိ၏။စိတ်ဓါတ်အလွန် ခိုင်မာထက်သန်၏။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံအငြိမ်မနေနိုင်လောက်အောင် စိုးရိမ်မှုကြီးနေတတ်ပြန်၏။
ပင်ကိုယ်ဗီဇထက်သလောက် တချို့ကိစ္စတို့တွင် ဝေခွဲရခက်ကာစိတ်ဒွိဟဖြစ်နေတတ်ပြန်၏။ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာတရားနှင့်ပြည့်စုံသလောက်စိတ်ကြီးပြီး ဒေါသကြီးတတ်ပြန်၏။ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းစွာတစ်ဖက်သားတို့အား အမြဲကူညီနေတတ်၏။ သို့သော်နှုတ်စလျှာစကြမ်းတမ်းသောကြောင့် အချို့သူများနှင့် ရန်သူသဖွယ်ဖြစ်သွားရတတ်၏။ မည်သူ့ကိုမဆို စိတ်ရိုးသဘောရိုးနှင့် ခင်မင်စွာဆက်ဆံလို၏။ မည်သူ့ကိုမဆို ကိုယ့်စိတ်နှင့်နှိုင်းပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ
ပေါင်းတတ်၏။ ကြီးပွားချမ်းသာလိုစိတ်ကြီးမားပြီး ရည်မှန်းချက်မြင့်မား၏။အရာရာကို အလေးအနက်ထားပြီး အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာလုပ်ကိုင်တတ်၏။ အရေးကြုံလာက သတ္တိအလွန်ကောင်းပြီး ဗြောင်လုပ်၊ဗြောင်ပြောတတ်၏။ ကိုယ့်ဘက်က မှန်သည်ထင်က မည်သည့်ကိစ္စမဆို
လုပ်ရဲကိုင်ရဲသော အကျင့်ရှိ၏။ ဟန်ဆောင်မှုကို အလွန်မုန်း၏။လိမ်ညာမှုကို အလွန်မုန်း၏။ စိတ်ထိခိုက် လွယ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံအငမ်းမရဖြစ်တတ်၏။ တဇွတ်ထိုးလုပ်ချင်၏။

ငွေကိုပြင်းထန်စွာရှာတတ်၏။ လုပ်သမျှကိစ္စတိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်တတ်၏။ ဘယ်အခက်အခဲမှ နောက်မဆုတ်တတ်။ ထို့အတူဘယ်တော့မှမလိမ်တတ်။ မိတ်ဆွေဖွဲ့ကောင်း၏။ သဋ္ဌေးဖြစ် ခွေးဖြစ်ကြံတတ်၏။ ရွှေတစ်နေ့ ငွေတစ်နေ့သမားများ ဖြစ်၏။ စီးပွားရှာရာတွင်
လောဘကြီး၏။ ငွေကို အထူးချွေတာသုံးစွဲတတ်သလောက်စိတ်ထဲထင်က လောင်းကစားဆန်ဆန် ပုံအော၍ စွန့်စားပြီးလုပ်တတ်၏။ကုန်သွားလျှင်လည်း မနှမြောတတ်။ လွပ်လပ်စွာနေထိုင်ရခြင်း၊လုပ်ကိုင်ရခြင်းကို အလွန်မက်မော၏။ ငွေကြေးဥစ္စာများစွာပိုင်ဆိုင်ရတတ်၏။ အမည်သတင်းကျော်စောတတ်၏။
အထူးသတိထားရန်မှာ ဤရာသီဖွားတို့သည်စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သလောက် စိတ်ဓါတ်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသဖြင့်ဒေါသကြီးသောအခါ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်၊ နာကျင်အောင်လုပ်ဖို့၊
ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြချေ။ ဒေါသကိုအထူးထိန်းဖို့လို၏။ ထက်မြက်သလောက် လိမ္မာပါးနပ်မှုရှိ၏။သူတစ်ပါးမတွေးသောရှုထောင့်မှ တွေးတတ်မြင်တတ်၏။
သီးသန့်နေလိုစိတ်ပြင်းထန်၏။ သို့သော် အခြွေအရံမိတ်သင်္ဂဟပေါများနေတတ်၏။ အထူးမှာ ဤရာသီဖွားတို့သည် အနာဂါတ်ကိုကြိုတင်သိနိုင်စွမ်းသော ပါရမီဓါတ်ခံရှိ၏။ အိပ်မက်ထူး၊ အတိတ်ထူးနိမိတ်ထူးတို့ဖြင့် အနာဂတ်ကို ကြိုတင်သိနိုင်စွမ်း ရှိကြလေ၏။ သမာဓိထူထောင်ပေးပါက အထူးထက်မြက်တတ်ကြ၏။ ကိုယ်ပိုင်အတွေး၊ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအတိုင်း လုပ်သဖြင့် သူတစ်ပါးတု့ိထက်နှာတစ်ဖျားသာသော ဘဝကို ရရှိသွားတတ်၏။ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းတွင်
အလွန်ကြင်နာ သနားတတ်ပြီး သူတစ်ပါးတို့ကို ကူညီရန်၊ဒုက္ခရောက်သူတို့ကို ကယ်တင်ရန် လူ့လောကသို့ရောက်လာသူများဖြစ်၏။ သူတစ်ပါးအခက်အခဲကို မြင်တွေ့ရ မကူညီဘဲ
မနေနိုင်ချေ။ ကိုယ့်တွင်ရှိသည်တို့ကိုလည်း မျှဝေပေးတတ်၏။တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်တိုင်စားရန်၊ သုံးရန်မရှိသည်ကိုပင် အငတ်ခံပြီးပေးကမ်းကူညီတာ ပျော်ရွှင်နေတတ်၏။ သူတစ်ပါးတို့အတွက် ဒုက္ခခံပြီးကူညီပေးဆပ်နေတတ်၏။ ထို့အတူ လူ့ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ
နေထိုင်လို၏။ အမှန်တရားကို အထူးမြတ်နိုးစွာ တန်ဖိုးထား၏။ဆန့်ကျင်စရာရှိကလည်း ဆန့်ကျင်ရဲ၏။ အငြင်းသန်၏။ ဟာသနှော၍ပျော်စေ၊ ပျက်စေ ပြောဆိုတတ်၏။ ဇဝနညာဏ်ကြီးမား၏။
ကတ်သီးကတ်သတ် ရှာရှာဖွေဖွေနှင့် ထိမိစွာ ချက်ကျစွာပြောတတ်ဆိုတတ်၏။ အထူးသတိပြုရန်မှာ စိတ်ဓါတ်အလွန်ပြင်းထန်၏။အရာရာကို လွန်လွန်ကဲကဲ လုပ်တတ်၏။ တစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ပြီးကနာရီမဆိုင်း၊ မိနစ်မဆိုင်းလုပ်တတ်၏။ လွန်ကဲမှု၊ လောကြီးမှု၊စိတ်မြန်မှုတို့ကြောင့် ဘဝတွင် မကြာခဏ အမှားကိုရင်ဆိုင်တွေ့ရတတ်၏။ ထူးခြားသည်မှာ အမှားကို ဝန်ခံရဲ၏။
အမှားမြင်က အမှန်ပြင်တတ်၏။ တဲ့တိုးပြောတတ်လွန်းခြင်း၊ဘယ်အရာကိုမှ စိတ်ထဲမြုံမထားဘဲ ပွင့်လင်းစွာ ဗြောင်ပြောတတ်လွန်း၍လူမုန်းများ၏။ သူတစ်ပါးကြိုက်သည်၊ မကြိုက်သည်မသိ ရိုးဖြောင့်စွာပြောဆိုတတ်၏။ အမှန်အတိုင်း ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်၏။ လိမ်ညာမှုကို
အလွန်မုန်း၏။ ထို့အပြင် ဘဝတွင် မဟုတ်မခံ မာနစိတ်ကြီးမား၏။ထိုမာနကို လုံးဝအထိမခံတတ်ချေ။ ဤရာသီဖွားတို့သည် မွေးမြေကိုစွန့်ခွာ၍ ရပ်ဝေးတွင် အောင်မြင်ကြီးပွားတတ်ကြ၏။

၂။ ဓနုရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး
ဓနုရာသီဖွားတို့သည် စီးပွားရေးတွင် အောင်မြင်သလောက် အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ မိသားစုကိစ္စတို့တွင် စိတ်ရှုပ်ရတတ်၏။ အချစ်ရေးတွင်စိတ်ဝေခွဲမရဖြစ်စရာတွေကြုံတတ်၏။ အချစ်ရဆုံးသူ ရှိနေပြီသတ်မှတ်ပြီး နောက် ဒုတိယတစယောက် ပေါ်လာတတ်၏။ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းတတ်၏။ အထူးသဖြင့် သက် (၂၀) မှ (၃၀)အတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်၏။ အထူးသဖြင့် ချစ်မေတ္တာအရေးတွင်မိမိက မာယာပရိယာယ် နည်းပါးခြင်း၊ အရာရာကို ပွင့်လင်းစွာ
ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ လိုသည်ထက်ပို၍ အချစ်ကြီးခြင်းတို့အပေါ်တစ်ဘက်သားက အခွင့်အရေးယူသွားတတ်၏။ ထို့အပြင်ဓနုရာသီဖွားတို့သည် ခုတွေ့၊ ခုကြိုက်၊ ခုယူသဘောမျိုးဖြင့် ဘေးလူဘယ်သူတားတား ဂရုမစိုက်ဘဲ ဇွတ်လုပ်တတ်၏။ အချစ်ကိုယုံ၍ပုံအပ်တတ်၏။ နောင်တစ်ချိန် အချိန်လွန်မှ နောင်တရတတ်ကြ၏။
ထို့ကြောင့် အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးတို့တွင် ခေါင်းအေးအေးထားပြီးမှဆုံးဖြတ်သင့်၏။ အားကိုးထိုက်သော မိဘ၊ အကြီးအကဲ၊ မိတ်ဆွေတို့ထံမှအကြံယူကာ အချိန်ယူကာ စဉ်းစားသင့်၏။ အလွန်နူးညံ့သောနှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အချစ်ရေးတွင် သနားလွယ်၊ ယုံကြည်လွယ်၊
စိတ်ညွတ်လွယ်သူများဖြစ်၏။ ချစ်သူရည်းစားများတတ်၏။သို့သော် အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းနှင့် ဖူးစာဆုံနိုင်တတ်၏။အိမ်ထောင်ပြုပြီးကလည်း ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း ရင်စည်းခံနိုင်ကြ၏။
အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးတတ်ကြ၏။ မိသားစုအပေါ်သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ကြ၏။ ထို့အပြင် အိမ်ထောင်ရေးတွင် ဒုတိယလူပေါ်လာတတ်၏။ ရှေင်ကြဉ်သင့်၏။ အထူးမှာ ဓနုရာသီဖွားတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်လည်း ခေါင်းမာသူဖြစ်တတ်၍ မာနချင်း
ပြိုင်မိတတ်၏။ သို့သော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရေးတွင် သင်၏ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းကောင်းမှု၊ အသိဉာဏ်မြင့်မားမှုတို့ကြောင့်တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိကာ သာယာသောဘဝကို
ထူထောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

၃။ ဓနုရာသီဖွားတို့၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးအနေအထားများ
ဓနုရာသီဖွားတို့သည် မိတ်ဆွေဖွဲ့ကောင်းသူများ ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေတို့၏ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့တို့ကို ရယူကာ မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းကြသည်။
ဘယ်အလုပ်မဆို စိတ်ဝင်တစား လုပ်တတ်၏။ ဘယ်လို အခက်အခဲမဆိုနောက်မဆုတ်တမ်း လုပ်တတ်၏။ လုပ်မိသောအလုပ်ကိုတဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်၏။ ငွေကို ပြင်းထန်စွာ ရှာတတ်၏။ သူဋ္ဌေးဖြစ်ခွေးဖြစ် ကြံတတ်၏။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကုန်သွားကလည်း
မနှမြောတတ်ချေ။ ရွှေတစ်နေ့ ငွေတစ်နေ့သမားများဖြစ်၏။ အလုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြ၏။ တာဝန်ကို ရိုသေခြင်းအပေါ်ဂုဏ်ယူတတ်ကြ၏။ ရည်မှန်းချက် ကြီးမား၍ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားတတ်၏။သို့သော် အလုပ်လုပ်ရာတွင် နှစ်မျိုးတွဲ၍ လုပ်ရတတ်၏။ တစ်ချီကောင်းပွပေါက်ကြံရင်း လောင်းကစားဘက် ရောက်သွားတတ်၏။သတိပြုပါလေ။ စီးပွားရေးကို လောင်းကစားဆန်ဆန်လုပ်ရင်းပွပေါက်ကြုံပြီး ကြီးပွားလိမ့်မည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ကျွမ်းကျင်၏။စိတ်ကူးရသလို ထလုပ်တတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ စိုးရိမ်စိတ်နှင့်လုပ်တတ်၏။အလုပ်လုပ်ရာတွင် မည်သူ့မျက်နှာကိုမျှမထောက်ဘဲ ပြောစရာရှိကပြော၏။ ငွေကြေးများစွာ ရရှိသော်လည်း အမြဲကုန်နေတတ်၏။
ဓနုရာသီဖွားတို့ သတိပြုသင့်သည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းထက်အတတ်ပညာရှင်အစြဖ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကပိုပြီးအောင်မြင်တတ်၏။ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန် လုပ်တတ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကြီးများကို ကြံစည်လုပ်ကိုင်တတ်သဖြင့် သူတစ်ပါးတို့ဂုဏ်ယူငေးမော အားကျရလောက်အောင် ဖြစ်သွားတတ်၏။
တာဝန်ယူရဲသော စွမ်းရည်ရှိပြီး အချိန်အခါနှင့် အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးကျင့်သုံးလုပ်ကိုင်တတ်၏။ ဓနုရာသီဖွားတို့သည်ငွေကံကြေးကံအလွန်ကောင်း၏။ အမဲသားရှောင်ကြဉ် ပေးက
အထူးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းတတ်၏။ ကြွယ်ဝချမ်းသာတတ်ကြ၏။ငယ်သားများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအထူးချစ်ခင်လေးစားတတ်၏။ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြင့် ကြီးမားစွာအောင်မြင်တတ်၏။

ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ သတ္တုပစ္စည်းများ တူးဖော်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊စက်ပစ္စည်း၊ ယာဉ်ရထား၊ ကားတို့တည်ထောင်ခြင်း၊ ရှေ့နေအလုပ်၊အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်၊ စက်ပြင်အလုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန်အလုပ်တို့အထူးကောင်းကျိုးပေး၏။

၄။ ဓနုရာသီဖွားတို့၏ ကျန်းမာရေးအနေအထားများ
ဓနုရာသီဖွားတို့သည် အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းတတ်ကြ၏။သို့သော် မိသားစုနှင့်တကွ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတို့အပေါ်သံယောဇဉ်ကြီးသဖြင့် သူတစ်ပါးတို့အတွက်အမြဲပူပန်နေတတ်သောကြောင့် အသက်ကြီးပိုင်းတွင် သွေးတိုးရောဂါ၊နှလုံးရောဂါတို့ဖြစ်တတ်၏။အဆစ်အမြစ်တို့ ကိုက်ခဲတတ်၏။အရေပြားယားယံသောရောဂါတို့လည်း သာမာန်မျှဖြစ်တတ်၏။မူးယစ်သောက်စားခြင်း အထူးရှောင်သင့်၏။မုန်လာထုပ်၊ မုန်လာဥ၊ကရေဝေး၊ သစ်ချသီး၊ ပေါင်မုန့်၊ ကွေကာအုပ်တို့ကို ဓါတ်စာအဖြစ်မကြာခဏ စားပေးသင့်၏။

၅။ ဓနုရာသီဖွားတို့၏ ဘဝကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့်အခြေအနေများနှင့်လိုက်နာဖွယ်ရာများ
ဓနုရာသီဖွားတို့သည် ဘဝတွင် မထင်မှတ်သော အပြောင်းအလဲများစွာကြုံတတ်၏။ အတက်အကျများစွာ ကြုံတတ်၏။ တစ်နေ့ရွှေတစ်နေ့ငွေသမားများ ဖြစ်ကြ၏။ အထူးသဖြင့် မွေးရပ်မြေမှ ခွာ၍ပြည်ပအထိ ရောက်ရှိအောင်မြင်တတ်၏။ နာမည်ကြီးတတ်၏။ကိုယ်ချင်းစာတရားနှင့် သူတစ်ပါးတို့ကို ကူညီတတ်၏။သူတစ်ပါးကိစ္စတို့ကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိကြ၏။ လွပ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးသလောက် စိတ်မြန်ကိုယ်မြန် လုပ်တတ်သဖြင့် မထင်မှတ်သောအပြောင်းအလဲများစွာ ကြုံတတ်၏။ စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ကိုင်ကြိုးစားတတ်၏။ အသက် (၂၀) နှင့် (၂၇) ကြားတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းမှု ကြုံတတ်၏။ အထူးသဖြင့် ဓနုရာသီဖွားတို့သည်နှလုံးသားရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းတတ်၏။ အိမ်ထောင်ရေးတွင်ဒုတိယလူပေါ်လာတတ်၏။ ဓနုရာသီဖွားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းထက်မြက်သူများဖြစ်သလို တစ်ချို့ကိစ္စများတွင တွေဝေနေသူများဖြစ်နေတတ်ခြင်း၊ သနားကြင်နာတတ်သူ၊ ကူညီတတ်သူ ဖြစ်သလိုတစ်ခါတစ်ရံ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းကြုတ်သူ ဖြစ်တတ်သဖြင့်ဓနုရာသီဖွားတို့သည် စရိုက်နှစ်မျိုးရှိတတ်၏။
ဘဝတွင်လည်းအသွင်သဏ္ဍာန် နှစ်မျိုး ဖြစ်နေတတ်၏။ အသက် (၄၅) ဝန်းကျင်တွင်စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် ပြည့်စုံတတ်၏။ အသက် (၅၅) ဝန်းကျင်တွင်ကျန်းမာရေး အထူးဂရုစိုက်ရ၏။အသက် (၂၆) နှင့် (၃၆) တွင်လည်းကျန်းမာရေး အလွန်ညံ့တတ်၏။ အသားငါး ကြိုက်၏။ မြေပြို၊ ကမ်းပါးပြို၊တောင်ပြို၊ တွင်းပြို အန္တရာယ်တို့ ကြုံရတတ်၏။ သတ္တုတူး၊ ကျောက်တူး၊သဲကျင်းတူးအလုပ်လုပ်သူများ အတိဖြင့် လုပ်သင့်၏။ ၁၃၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၃၊၂၈ နှစ်တို့တွင် ဘဝအပြောင်းအလဲများကြုံတတ်၏။
ဓနုရာသီဖွားတို့သည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် အဆီတက်ဝဖြိုးစေတတ်သဖြင့် အစားအသောက် ဆင်ခြင်စားသင့်၏။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်၏။ သရေစာလျှော့စားခြင်း ပြုသင့်၏။ အထူးသဖြင့်ဓနုရာသီဖွားတို့သည် ဆံပင်ကို ရိုးရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားပါ။ ထို့ပြင်ပင်ကိုယ်အသားအရောင်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ပြေပြစ်လှပသူများ ဖြစ်သဖြင့်အဝတ်ဝတ်ရာတွင် ရိုးရိုးနှင့် ခန့်ညားအောင်ဝတ်ပါ။
လက်ရှည်အင်္ကျီထက် လက်တိုဝတ်က ပိုကောင်း၏။ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်၊ ဆင်စွယ်ရောင်တို့ကို အထူးဝတ်ပါ။ သုံးစွဲပါ။ ဆောင်ပါ။ စိန်ကို ငွေဖြင့်လက်စွပ်ကွင်းပြီးဝတ်ပါ။ ပြဒါးဓါတ်လုံး လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ထားပါ။
ဓနုရာသီဖွားတို့သည် ငွေကို ပြင်းထန်စွာရှာပြီး နာမည်ကြီးရန်၊ ဇိမ်ခံရန်၊ဂုဏ်မောက်ရန် မရည်ရွယ်ဘဲ အများကို ကူညီရန်၊ လှူဒါန်းရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်တတ်၏။ မဟုတ်မခံ မာနစိတ်ကြီးသလောက် လူအများကို သနားကြင်နာစွာ ကူညီတတ်ကြ၏။ အလွန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဘဝပိုင်ရှင်များ ဖြစ်တတ်၏။

ဘဝတွင် –
(၁) အချစ်နှင့် အကြိုက် ကိုခွဲခြားနားလည်ပါ။ နှလုံးသားဦးစားမပေးပါနှင့်။
(၂) စကားပြောရာတွင် အထူးဆင်ခြင်ပြောပါ။
(၃) ဘဝတွင် စိတ်ထင်သလို ဆုံးဖြတ်ပြီး ပုံအော၍ စွန့်စားခြင်းကို
ဆင်ခြင်ပါ။
(၄) အများကောင်းကျိုးအတွက် ကူညီ၊ ကယ်မ၊ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ရန်
ပါရမီအလွန်ကောင်းသူ ဖြစ်သဖြင့် အလွန်မွန်မြတ်သူ ဖြစ်ပေ၏။ သို့သော်
ကရုဏာစိတ်ဖြင့်ဖြစသော ကရုဏာဒေါသကိုထိန်းပါက ဘဝတွင်
အောင်မြင်သွားတတ်ကြပေတော့၏။ (၅) ဂဏန်းကို အထူးသုံးစွဲပြီး (၃)
ဂဏန်းကို အထူးရှောင်ပါလေ။

ထိုသို့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သောဘဝပိုင်ရှင်များအဖြစ်လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပေသတည်း။

Ref; zodiac_sign

 

0 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.