ၿဗိစၦာရာသီဖြားမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာကိန္း

မည္သည့္ႏွစ္တြင္မဆို ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္အတြင္း ( ျမန္မာလ -တန္ေဆာင္မုန္း ) အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ၿဗိစၦာရာသီဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ႏွင့္ အက်င့္စ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ား
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတုိ႔သည္ သစၥာတရားဦးထိပ္ပန္ဆင္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ေျဖာင့္မတ္ေသာ စိတ္ထားရွိ၏။ သို႔ေသာ္စိတ္ထဲ၌ အၿငိဳးအေတးထားတတ္ၾက၏။ ကိုယ့္အေပၚ ထိပါးေစာ္ကားသူတို႔အား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ကလဲ့စားေခ်တတ္ၾက၏။ ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔၏ စိတ္၌ ခံစားခ်က္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနတတ္၏။
ထုိ႔အတူ ကိုယ္တိုင္အပင္ပန္းခံ ႐ုန္းကန္ရျခင္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိ၏။ ဘ၀အစတြင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း၏။ ခက္ခဲသည္ဆုိရာတြင္ေမာင္ႏွမသားခ်င္းအတူတူမွာပင္ ကိုယ္က ပိုၿပီး ခက္ခဲပင္ပန္း၏။အနစ္နာခံႀကိဳးစားရ၏။ သို႔ေသာ္အဖက္ဖက္မွ အခက္အခဲမ်ားကိုဇြဲႏွင့္စြဲၿမဲစြာ လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားရင္း သာမန္ထက္ပိုေအာင္ျမင္သြားတတ္၏။ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔၏ ဘ၀တြင္ မိမိအေပၚနားလည္ေပးသူနည္း၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ကိုယ္တည္းက်ိတ္ၿပီး ခံစားရေသာဒဏ္ခ်က္မ်ားတို႔ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားရင္း အၿငိဳးအေတးစိတ္မ်ားထြက္ေပၚလာရတတ္၏။ ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ မိမိအေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းကိုလံုး၀လက္မခံႏိုင္ၾကေခ်။ အထူးလြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ၊ သန္႔ရွင္းစြာေနထိုင္ရွင္သန္လုိၾက၏။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ဘ၀တြင္ အဘြား၊ အေမ၊ အစ္မ၊အေဒၚ စေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို (ေကာင္းေသာသေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးေသာသေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ)သက္ေရာက္မႈရွိေနတတ္၏။
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ စိတ္အား၊ လူအားေကာင္း၏။ ဘ၀တြင္ႀကီးျမင့္ ထင္ေပၚခ်င္တတ္၏။ ဘ၀၏ေအာင္ျမင္မႈကို တိုက္ပြဲပမာ တုိက္ယူလုိၾက၏။ အပင္ပန္းခံၿပီး ကိုယ္စြမ္းညာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားယူၾက၏။ ဘ၀အစတြင္က်ပ္တည္းသေလာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္ၾကရ၏။
အခ်ိန္ကိုလည္း ေစာင့္ဆုိင္းလုပ္ကိုင္တတ္ၾက၏။ဦးေဆာင္ေနရာထိပ္ဆံုးသို႔ ရည္မွန္း၍ လုပ္တတ္ၾက၏။ စိတ္ျမန္၏။ေဒါသျဖစ္လြယ္၏။
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥတို႔တြင္ ငါသိငါတတ္သေဘာျဖင့္တဇြတ္ထုိးလုပ္မိတတ္ၾက၏။ အျငင္းလည္းသန္၏။ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကိုေခါင္းမာစြာ ကုိင္စြဲထားတတ္၏။ ထုိ႔အတြက္ ျငင္းခံုရန္လည္း
၀န္မေလးေခ်။ စိတ္မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘဲ ပ်က္စီးနစ္နာတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ၿဗိစၦာရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ား အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပ်က္စီးနစ္နာတတ္၏။ ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ အေျပာခ်ိဳ၏။ တစ္ခါတစ္ရံမာနႀကီးတတ္၏။ စိတ္ထဲမထင္လွ်င္ ဘယ္လူႀကီးလူေကာင္းကုိပင္ျဖစ္ေစ မေခၚဘဲ ဥေပကၡာျပဳ ေနႏိုင္တတ္၏။ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္။ စိတ္အခန္႔မသင့္က အၿငိဳးအေတးပင္ထားတတ္ေသး၏။ အသက္ရွည္တတ္၏။ စီးပြားဥစၥာ ခ်မ္းသာတတ္၏။႐ုပ္သန္႔၏။ စကားေျပာဆုိလွ်င္ စိတ္ပါလက္ပါ ေျပာဆုိလာပါကျပင္းထန္လာ၏။ လူ႔သဘာ၀ကို သေဘာေပါက္ကာပရိယာယ္သေဘာမ်ားလည္း တတ္ကြၽမ္း၏။ အေျခြအရံမ်ား၏။အ၀တ္ေကာင္း၊ အစားေကာင္းမ်ား ၀တ္ရတတ္၏။ မိဘႏွင့္ေ၀းကြာေနတတ္၏။ အခ်ိဳ႕ပညာရပ္တို႔တြင္ တစ္ပုိင္းတစ္စျဖင့္ရပ္ထားရတတ္၏။
ၿဗိစၦာရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ား အရက္ေသစာ၊ေဆးလိပ္တို႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ ျပဳမူမိတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ မိဘ၊ ဆရာသမားအႀကီးအကဲတုိ႔စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ေနတတ္၏။ အထက္လူႀကီး၊မင္းအစိုးရတို႔၏ ခ်ီးျမႇင့္မႈကိုခံရကာဘ၀တြင္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္တတ္ၾကေလ၏။ထုိ႔အျပင္ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ မျမင္အပ္ေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ နာမ္ေလာကမွပုဂၢိဳလ္ထူးတို႔၏ ပါရမီပ႒ာန္းဆက္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း သိသာစြာခံရတတ္၏။

၂။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ အသိရခက္၏။ အကဲခတ္ရခက္၏။ပတ္၀န္းက်င္အျမင္အရ တစ္မ်ိဳး၊ ကိုယ့္ခံစားမႈကတစ္သြယ္ျဖစ္ေနတတ္ၾက၏။ ကိုယ္ကလည္း ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကိုအသိရခက္ေအာင္မ်ိဳသိပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ သပ္ရပ္သန္႔ျပန္႔ ခန္႔ထည္စြာေနတတ္သျဖင့္ အမ်ားႏွင့္မတူ ထင္ရွား၏။ စန္းပြင့္၏။ မ်က္ႏွာပြင့္၏။ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ စြဲမက္စိတ္၀င္စားျခင္းကို အထူးခံရတတ္၏။ႏွလံုးသားေရးရာတြင္ ခ်စ္မိၿပီဆိုက ဘ၀ကိုပင္ ပံုအပ္ရန္၀န္မေလးသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ခ်စ္သူအေပၚ အလိုလုိက္၏။စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ခ်စ္ခင္တတ္၏။ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိ၏။ သို႔ေသာ္အခ်စ္ႀကီးသကဲ့သို႔ပင္ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္၏။ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးဟု
ဆံုးျဖတ္ၿပီးက အခ်စ္ခံစားမႈ၊ စိတ္ခံစားမႈကို မရမကမ်ိဳသိပ္ထားတတ္ျပန္၏။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုဆည္းခြင့္မရွိတတ္ၾက။ခ်စ္သူအေပၚ အႏြံတာခံလ်က္ ေပးဆပ္ၿပီးခ်စ္တတ္သေလာက္
ခံႏုိင္စြမ္းကုန္ေသာအခါ အရြဲ႕တုိက္တတ္ၾကေတာ့၏။အၿငိဳးအေတးထားတတ္ၾကေတာ့၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်စ္ႀကီးသူကိုပင္ အလြန္မုန္းတီး နာက်ည္းသြားတတ္ၾကျပန္၏။ သို႔ေသာ္ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ သစၥာရွိ၏။ ေျဖာင့္မတ္၏။ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၏။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနလိုတတ္၏။ သို႔ေသာ္ ဘ၀ေပးအေျခအေနအရပင္ အခ်စ္ေရးတို႔၌ အေႏွာက္အယွက္မ်ားေပၚလာတတ္၏။ အမိ၊ အစ္မတို႔၏ ပတ္သက္စြတ္ဖက္မႈလည္းရွိတတ္ေခ်၏။
အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ ကိုယ့္ထက္ႀကီးသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ၿပီးၿဗိစၦာရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုမွာ ကုိယ့္ထက္အသက္ငယ္သူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္၏။ အိမ္ေထာင္မျပဳမီ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္စီစစ္ၿပီးမွအိမ္ေထာင္ျပဳတတ္၏။ သုိ႔ေသာ္ တကယ္တမ္း အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါသနားခ်စ္ျဖင့္ ျပဳမိတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ ၿဗိစၦာရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသနားခ်စ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရင္း ဒုကၡေရာက္တတ္၏။အိမ္ေထာင္ေရးေသာက ခံစားရတတ္၏။
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ တဇြတ္ထုိးလုပ္တတ္ေသာ၊ ေအးစက္စက္ႏွင့္ ရက္စက္တတ္ေသာ၊ေဘးစကားကို ယံုလြယ္ေသာသူကိုမွ ေရြးခ်ယ္မိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္ပင္ပန္းစရာမ်ားစြာၾကံဳတတ္၏။အထူးေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ လက္တြဲသင့္၏။ သို႔ေသာ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
တည္ၾကည္ေအးေဆးေသာ၊ သစၥာရွိေသာ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ မိမိ၏ပင္ကိုယ္စိတ္ေစတနာေကာင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိခ်စ္သူ၊မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္တို႔ကလည္း တျဖည္းျဖည္း နားလည္လာကာ
အိမ္ေထာင္ေရး သာယာလာပါမည္။

၃။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေနအထားမ်ား
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ အလြန္ထူးျခားေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီးဘ၀အေကြ႕အေျပာင္းမ်ားစြာ ၾကံဳရတတ္၏။ ေအးတိေအးစက္ႏွင့္ျပန္မေျပာ နားမေထာင္ ကိုယ္ထင္ရာ တဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္၏။ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အရာရာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မပါဘဲလုပ္ကိုင္လုိတတ္၏။ေရာက္ရာအရပ္တြင္ ေတြ႕ေသာသူႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္၏။ ေပါင္းတတ္၏။ ေျပာတတ္၏။
လုပ္တတ္၏။ စကားကတိကို တန္ဖိုးထား၏။ အလုပ္တစ္ခုမလုပ္မီအျပန္ျပန္အလွန္လွန္ စဥ္းစား၏။ မလုပ္မီ ေနာက္တြန္႔ေနတတ္၏။စလုပ္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိပ္ဆံုးသို႔ေရာက္တတ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ဘာမဆုိ သိုသိုသိပ္သိပ္လုပ္တတ္၏။ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မွေတြး၍ လုပ္တတ္၏။အမ်ားႏွင့္တဲြ၍ လုပ္သည္ထက္ ကိုယ္တစ္ဦးတည္းလုပ္ကပိုေအာင္ျမင္တတ္၏။ ထုိ႔ထက္ ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက်လုပ္ကိုင္ေလပိုေအာင္ျမင္ေလ ျဖစ္၏။ စိတ္ကူးဥာဏ္အလြန္ေကာင္း၏။ ထုိ႔အျပင္အျခားသူတို႔ႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေနတတ္ၿပီး ကူညီတတ္ေသာစ႐ိုက္ေၾကာင့္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းရတတ္၏။ သမား႐ိုးက်
လမ္းေဟာင္းအတိုင္းလုပ္ျခင္းထက္ အရာရာကိုကိုယ္တုိင္လမ္းသစ္ထြင္ၿပီး လုပ္က ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ တတ္၏။
ေခတ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္က ပိုၿပီးေအာင္ျမင္၏။ေရရွည္လုပ္ငန္းထက္ ေပၚပင္လုပ္ငန္းမ်ားက ပို၍ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။၀န္ထမ္းလုပ္က စာရင္းအင္းဘက္တြင္ မလုပ္သင့္ပါ။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ၿပီး လုပ္တတ္ေသာ္လည္းတကယ္လုပ္ေသာအခါ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေရွ႕တန္းတင္၍စိတ္ေအးလက္ေအးလုပ္တတ္၏။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးကျမန္ျမန္လုပ္ပါ။အခ်ိန္ဆြဲမိက အလုပ္မျဖစ္တတ္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးကတြန္းတိုက္လုပ္ပါေလ။ ဆန္းသစ္မႈ၊ တီထြင္မႈ၊ စြန္႔စားမႈ၊ ဥပေဒပညာ၊ခြဲစိတ္ကုသမႈ၊ သတင္းေထာက္လွမ္းမႈ၊ စူးစမ္းမႈတို႔တြင္ ၀ါသနာထံုၿပီးပါရမီရွိ၏။ ေလာကီပညာမွစ၍ ေဗဒင္၊ နကၡတ္၊ ေမွာ္ပညာ၊
နတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဓါတ္ပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥတုိ႔ပါ ၀ါသနာထံု၏။သုိ႔ေသာ္လူသိမခံဘဲ ေလ့လာလုိက္စားတတ္၏။ ဘာသာေရးတြင္လည္းထူးခြၽန္၏။
အထူးေကာင္းက်ိဳးေပးေသာ အလုပ္မ်ားမွာ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ၊ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ပန္းတိမ္အလုပ္၊ ဖိနပ္လုပ္ငန္း၊စုိက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္တို႔တြင္ ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။
ဘာပဲလုပ္လုပ္ ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္တို႔ကိုသာ
လုပ္သင့္၏။ ပင္ကိုယ္ဗီဇတြင္ပင္ ႀကီးပြားေစတတ္ေသာ ပါရမီပါၿပီးျဖစ္၏။
ဘာသာတရားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး သမၼာအာဇီ၀က်က် လုပ္သြားက
စီးပြားျဖစ္ထြန္းတတ္၏။
ဥပေဒမလြတ္ကင္းေသာ အလုပ္တို႔လုပ္ကဒုကၡေတြ႕တတ္၏။ ေကာင္းမြန္စြာေနက ဘာအခက္အခဲရွိရွိေအာင္ျမင္သြားတတ္ၾကေလ၏။

၄။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ မီးေဘး၊ လက္နက္ေပါက္ကြဲမႈေဘး၊လွ်ပ္စစ္မီးေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ၾကံဳတတ္၏။ အနည္းဆံုး အပူေလာင္ျခင္းမ်ိဳးမၾကာခဏၾကံဳတတ္၏။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါးကို အၿမဲပြားထံုသင့္၏။စတီး(လ္) အစစ္ကိုေဆာင္ထားသင့္၏။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတို႔ကို
ကိုင္တြယ္သံုးစြဲရာတြင္ ႀကိဳတင္သတိရွိက ထုိအႏၲရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ေပမည္။

၅။ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ ေရာဂါျဖစ္ခဲတတ္၏။ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္းအဖ်ားႀကီးေသာ ေရာဂါျဖစ္တတ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ခႏၶာကို္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတို႔တြင္အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ဆီးေရာဂါတို႔ျဖစ္တတ္၏။ သို႔ေသာ္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားစြာ မျဖစ္တတ္ပါ။ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊င႐ုတ္ေကာင္းတို႔ကို ပင္တိုင္ဓာတ္စာအျဖစ္ စားေပးသင့္၏။အၿမဲမွီ၀ဲေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကင္းစင္ကာ က်န္းမာရႊင္လန္းရတတ္၏။အထူးသျဖင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ၾကက္သြန္နီကို ပင္တုိင္စားသံုးေပးသင့္၏။

၆။ ဘ၀ကံၾကမၼာ အေျခအေနမ်ား
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ ထူးျခားေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ကိုယ္ကမွန္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အေပၚတြင္ ခိုင္ၿမဲစြာ ရပ္တည္၍လုပ္ေပရာ ေကာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ရပ္တည္မိကထိပ္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ျဖစ္ထြန္းသြားတတ္ၾကေလ၏။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲမေကာင္းေသာလမ္းေပၚေရာက္သြားကလည္း အ၀ီစိေရာက္ေအာင္မိုက္တတ္၏။
ထုိ႔ျပင္ ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္ ကိုယ့္စိတ္ထဲတြင္ မႀကိဳက္ေတာ့ကဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ေခ်။ ပင္ကိုယ္သေဘာထားအလြန္ေကာင္းၿပီး သူတစ္ပါးထက္ပို၍ သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္၏။ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းေဘာင္ေက်ာ္လာကလည္း အမ်က္ႀကီးကာ ရက္စက္စြာတံု႔ျပန္တတ္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိသူမ်ိဳးတို႔ကို လံုး၀ဥေပကၡာျပဳပစ္တတ္၏။ကိုယ္ပိုင္အၾကံျဖင့္ ထိပ္ဆံုးေရာက္တတ္၏။ သူတစ္ပါးေတြကလည္းကိုယ့္ကိုကိုယ္လိုက္ၿပီး တုပတတ္ၾက၏။ အေပါင္းအသင္းမက္၏။သို႔ေသာ္ အစြဲမထားတတ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အားနည္း၏။႐ႈပ္ေထြး၏။ အလြန္ခ်စ္သူကို ပစ္ခြာခဲ့ၿပီး အျခားသူကိုေျပာင္းခ်စ္ရန္လည္း၀န္မေလးေခ်။ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္တည္း ထူေထာင္ပါကထိပ္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ႀကီးပြားတတ္၏။ တစ္ပါးသူတို႔ကလည္း
ကိုယ့္အေပၚ အခြင့္အေရးယူကာ ဒုကၡေပးတတ္၏။ သူတစ္ပါးအကူအညီယူမိကလည္း အျခားျပႆနာတုိ႔တြင္ အသံုးခ်သြားတတ္ျပန္၏။ထုိ႔ေၾကာင့္ သီးသန္႔တစ္ကိုယ္ေတာ္ေနေလ ေကာင္းေလျဖစ္၏။ေဆြမ်ိဳးရင္းထက္ သူစိမ္းတို႔က ပိုေကာင္းတတ္၏။ ဘ၀တြင္အေျခခံမွစၿပီး အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္စြမ္းၾကေလ၏။အခက္အခဲရွိသူမ်ားကိုပင္ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ ကူညီျခင္းသည္ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔၏ ဘ၀အဓိပၸါယ္ျဖစ္၏။ သတိျပဳရန္မွာလူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းက သိပ္မဆက္ဆံလိုသူတို႔ကို ကိုယ္က တန္းတူရည္တူေပါင္းသျဖင့္ ကိုယ့္သိကၡာထိပါးတတ္၏။ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပးသျဖင့္ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္၏။ ခ်စ္ဦးသူႏွင့္ကြဲကာအခ်စ္ဆက္ထံုးမ်ားစြာၾကံဳတတ္၏။ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခား ကိုေရွာင္ပါ။ႏွလံုးသားတြင္ အရြဲ႕တုိက္လုိေသာ စိတ္မ်ားေပၚတတ္၏။ ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုကိုယ္ကပင္ အသည္းခြဲ ကလဲ့စားေခ်တတ္၍ ကိုယ္တုိင္သာ
အသည္းကြဲရတတ္၏။ စီးပြားေရးတြင္ အစပိုင္း၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းၿပီးလုပ္ကိုင္ၿပီးမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ႕ကာ မထင္မွတ္ေသာအေထာက္အကူတို႔ရရွိကာ မထင္မွတ္ထားေသာထိပ္တန္းသို႔ေရာက္ရွိသြားတတ္၏။
အသက္ (၂၀)၊ (၂၃)၊ (၂၅)၊ (၂၈)၊ (၃၁)အရြယ္တို႔တြင္ အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈတုိ႔ၾကံဳရမည္။သတိျပဳပါ။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ စီးပြားဥစၥာတို႔ကကိုယ့္ကိုဒုကၡျပန္ေပးတတ္၏။(၃၁) မွ (၃၆) ၾကားတြင္တက္လုိက္က်လုိက္ျဖစ္ေနမည္။ (၃၆)၊ (၃၈)၊ (၄၀)၊ (၄၁)၊ (၄၄)၊(၄၇)တုိ႔တြင္ထူးျခားစြာ ထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္ ကံေကာင္းသြားမည္။အထူးသျဖင့္ (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၅၆)၊ တုိ႔တြင္ မင္းစိုးရာဇာ ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္း၊ႀကီးစြာေအာင္ျမင္ျခင္း၊ စည္းစိမ္တိုးျခင္း တုိ႔ျဖစ္မည္။ အသက္ (၇၀)ေက်ာ္ေအာင္ရွည္တတ္၏။

၇။ ဘ၀ေအာင္ျမင္ရန္ အေဆာင္၊ အေရာင္မ်ား
ဤရာသီဖြားတို႔သည္ အတုိက္အခံအလြန္မ်ား၏။ ကိုယ္ကလည္းမဟုတ္မခံစိတ္ သတၱိဗ်တၱိႏွင့္ အတုိက္အခံလုပ္တတ္၏။အနက္ေရာင္ေရွာင္ပါ။ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊
အျပာရင့္တို႔ကို၀တ္ပါ။ အနီရင့္အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ ပတၱျမားလက္စြပ္၀တ္ပါ။ ေက်ာက္အနီေဆာင္ပါ။ စတီးလ္အစစ္၀တ္ပါ။ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုကာ ရန္အေပါင္းႏုိင္မည္။ ေျခသည္း
လက္သည္းရွည္ မထားသင့္။ေျခေထာက္ဖံုးေအာင္လံုခ်ည္ေဘာင္းဘီမ၀တ္သင့္။ မလိုအပ္ဘဲ မ်က္မွန္မတပ္သင့္။ဆြဲႀကိဳးဆြဲက အရွည္ႀကီးမဆြဲဘဲ တိုတိုဆြဲကာ လည္တုိင္အလွေဖာ္ပါ။
မ်က္ခံြေပၚမွာ ေဆးမခ်ယ္သင့္။ ဖ႐ိုဖရဲပံုစံကို ႏွစ္သက္၏။ဘုိသီဘတ္သီေနျခင္းကိုက ထူးျခား၏။ ေခတ္မီ ထူးျခားတတ္၏။ေခတ္မီစတုိင္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းစတုိင္ တြဲဖက္၀တ္တတ္၏။

ထုိသို႔၀တ္ျခင္းကိုက ထူးျခားတတ္၏။ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္မေနဘဲအၿမဲျပံဳးေနပါ။ အလြန္အမင္းမျပင္ဆင္ဘဲေနေလ ေပၚလြင္ေလျဖစ္၏။သာမန္ေနထိုင္ျခင္းထက္ ဓါတ္ပံု႐ုိက္က ပိုထင္ေပၚတတ္၏။ႀကီးလြန္းေသာပစၥည္း၊ ထူထဲလြန္းေသာအ၀တ္မ်ား ႏွင့္မလုိက္ဖက္။ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာ ၀တ္စားပါ။ ေနထုိင္ပါ။ စကားေျပာေသာအခါလုိရင္းေျပာေလ ညိႇဳ႕ဓါတ္ပါေလျဖစ္၏။
ၿဗိစၦာရာသီဖြားတို႔သည္အထူးသျဖင့္ (၁) အယံုလြန္ျခင္း၊ (၂)ကူညီတတ္လြန္းျခင္း၊ (၃) ကိုယ္ယံုၾကည္ရာတဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ထင္ရာစုိင္းသလုိ ျဖစ္သြားျခင္းတုိ႔ကိုအထူးေရွာင္ပါ။ (၄) ေခတ္ႏွင့္အညီ အေျပာင္းအလဲ၊ အသစ္ထြင္ပါ။အၾကံသစ္ေတြကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါ။ ရဲရဲလုပ္ပါ။မုခ်ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ဘ၀တြင္ (၃၊၆၊၉)ဂဏန္းတုိ႔ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။ အ၀တ္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း၀တ္ရတတ္၏။ ၿဗိစၦာရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ား အရက္ေသစာ
စြဲမက္သြားတတ္သျဖင့္ အထူးေရွာင္ပါ။ စကားေျပာ ျပင္းထန္ျခင္းႏွင့္မဟုတ္မခံ အၿငိဳးႀကီးျခင္းတုိ႔ကိုေရွာင္ပါ။
စစ္မွန္ေသာသတၱိရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္သတၱိကိုမွန္ကန္စြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ ထိပ္ဆံုးသုိ႔ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသတည္း။

[ Unicode ]

မည်သည့်နှစ်တွင်မဆို အောက်တိုဘာလ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်း ( မြန်မာလ -တန်ဆောင်မုန်း ) အတွင်း မွေးဖွားသူများသည် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ ဖြစ်ကြသည်။

၁။ ပင်ကိုယ်သဘာဝနှင့် အကျင့်စရိုက် လက္ခဏာများ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် သစ္စာတရားဦးထိပ်ပန်ဆင်သူများ ဖြစ်ကြ၏။ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ထားရှိ၏။ သို့သော်စိတ်ထဲ၌ အငြိုးအတေးထားတတ်ကြ၏။ ကိုယ့်အပေါ် ထိပါးစော်ကားသူတို့အား တစ်နည်းနည်းဖြင့် တုံ့ပြန်ကလဲ့စားချေတတ်ကြ၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ စိတ်၌ ခံစားချက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေတတ်၏။
ထို့အတူ ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံ ရုန်းကန်ရခြင်းများလည်း များစွာရှိ၏။ ဘဝအစတွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်း၏။ ခက်ခဲသည်ဆိုရာတွင်မောင်နှမသားချင်းအတူတူမှာပင် ကိုယ်က ပိုပြီး ခက်ခဲပင်ပန်း၏။အနစ်နာခံကြိုးစားရ၏။ သို့သော်အဖက်ဖက်မှ အခက်အခဲများကိုဇွဲနှင့်စွဲမြဲစွာ လုပ်ကိုင်ကြိုးစားရင်း သာမန်ထက်ပိုအောင်မြင်သွားတတ်၏။ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ ဘဝတွင် မိမိအပေါ်နားလည်ပေးသူနည်း၏။
ထို့ကြောင့်လည်း တစ်ကိုယ်တည်းကျိတ်ပြီး ခံစားရသောဒဏ်ချက်များတို့ကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားရင်း အငြိုးအတေးစိတ်များထွက်ပေါ်လာရတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် မိမိအပေါ် လွှမ်းမိုးခြင်းကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြချေ။ အထူးလွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ၊ သန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ရှင်သန်လိုကြ၏။ သို့သော် သူတို့ဘဝတွင် အဘွား၊ အမေ၊ အစ်မ၊အဒေါ် စသော အမျိုးသမီးကြီးတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို (ကောင်းသောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ)သက်ရောက်မှုရှိနေတတ်၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် စိတ်အား၊ လူအားကောင်း၏။ ဘဝတွင်ကြီးမြင့် ထင်ပေါ်ချင်တတ်၏။ ဘဝ၏အောင်မြင်မှုကို တိုက်ပွဲပမာ တိုက်ယူလိုကြ၏။ အပင်ပန်းခံပြီး ကိုယ်စွမ်းညာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားယူကြ၏။ ဘဝအစတွင်ကျပ်တည်းသလောက် နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်ကြရ၏။
အချိန်ကိုလည်း စောင့်ဆိုင်းလုပ်ကိုင်တတ်ကြ၏။ဦးဆောင်နေရာထိပ်ဆုံးသို့ ရည်မှန်း၍ လုပ်တတ်ကြ၏။ စိတ်မြန်၏။ဒေါသဖြစ်လွယ်၏။
သို့သော် အချို့ကိစ္စတို့တွင် ငါသိငါတတ်သဘောဖြင့်တဇွတ်ထိုးလုပ်မိတတ်ကြ၏။ အငြင်းလည်းသန်၏။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုခေါင်းမာစွာ ကိုင်စွဲထားတတ်၏။ ထို့အတွက် ငြင်းခုံရန်လည်း
ဝန်မလေးချေ။ စိတ်မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ပျက်စီးနစ်နာတတ်၏။ အထူးသဖြင့်ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပျက်စီးနစ်နာတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အပြောချို၏။ တစ်ခါတစ်ရံမာနကြီးတတ်၏။ စိတ်ထဲမထင်လျှင် ဘယ်လူကြီးလူကောင်းကိုပင်ဖြစ်စေ မခေါ်ဘဲ ဥပေက္ခာပြု နေနိုင်တတ်၏။ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်။ စိတ်အခန့်မသင့်က အငြိုးအတေးပင်ထားတတ်သေး၏။ အသက်ရှည်တတ်၏။ စီးပွားဥစ္စာ ချမ်းသာတတ်၏။ရုပ်သန့်၏။ စကားပြောဆိုလျှင် စိတ်ပါလက်ပါ ပြောဆိုလာပါကပြင်းထန်လာ၏။ လူ့သဘာဝကို သဘောပေါက်ကာပရိယာယ်သဘောများလည်း တတ်ကျွမ်း၏။ အခြွေအရံများ၏။အဝတ်ကောင်း၊ အစားကောင်းများ ဝတ်ရတတ်၏။ မိဘနှင့်ဝေးကွာနေတတ်၏။ အချို့ပညာရပ်တို့တွင် တစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့်ရပ်ထားရတတ်၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသားများ အရက်သေစာ၊ဆေးလိပ်တို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံကြမ်းတမ်းခက်ထန် ပြုမူမိတတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ မိဘ၊ ဆရာသမားအကြီးအကဲတို့စကားကို နားမထောင်ဘဲ နေတတ်၏။ အထက်လူကြီး၊မင်းအစိုးရတို့၏ ချီးမြှင့်မှုကိုခံရကာဘဝတွင်ကြီးပွားအောင်မြင်တတ်ကြလေ၏။ထို့အပြင်ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် မမြင်အပ်သော မြင့်မြတ်သည့် နာမ်လောကမှပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့၏ ပါရမီပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုကိုလည်း သိသာစွာခံရတတ်၏။

၂။ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အသိရခက်၏။ အကဲခတ်ရခက်၏။ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်အရ တစ်မျိုး၊ ကိုယ့်ခံစားမှုကတစ်သွယ်ဖြစ်နေတတ်ကြ၏။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုအသိရခက်အောင်မျိုသိပ်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ သပ်ရပ်သန့်ပြန့် ခန့်ထည်စွာနေတတ်သဖြင့် အများနှင့်မတူ ထင်ရှား၏။ စန်းပွင့်၏။ မျက်နှာပွင့်၏။ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တို့၏ စွဲမက်စိတ်ဝင်စားခြင်းကို အထူးခံရတတ်၏။နှလုံးသားရေးရာတွင် ချစ်မိပြီဆိုက ဘဝကိုပင် ပုံအပ်ရန်ဝန်မလေးသူများ ဖြစ်ကြ၏။ ချစ်သူအပေါ် အလိုလိုက်၏။စိတ်ရောကိုယ်ပါ ချစ်ခင်တတ်၏။ အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိ၏။ သို့သော်အချစ်ကြီးသကဲ့သို့ပင် စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်၏။ မသင့်လျော်ဘူးဟု
ဆုံးဖြတ်ပြီးက အချစ်ခံစားမှု၊ စိတ်ခံစားမှုကို မရမကမျိုသိပ်ထားတတ်ပြန်၏။ အချစ်ဦးနှင့် ဆုံဆည်းခွင့်မရှိတတ်ကြ။ချစ်သူအပေါ် အနွံတာခံလျက် ပေးဆပ်ပြီးချစ်တတ်သလောက်
ခံနိုင်စွမ်းကုန်သောအခါ အရွဲ့တိုက်တတ်ကြတော့၏။အငြိုးအတေးထားတတ်ကြတော့၏။
ထို့ကြောင့် အချစ်ကြီးသူကိုပင် အလွန်မုန်းတီး နာကျည်းသွားတတ်ကြပြန်၏။ သို့သော်ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အများအားဖြင့် သစ္စာရှိ၏။ ဖြောင့်မတ်၏။နူးညံ့သိမ်မွေ့၏။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေလိုတတ်၏။ သို့သော် ဘဝပေးအခြေအနေအရပင် အချစ်ရေးတို့၌ အနှောက်အယှက်များပေါ်လာတတ်၏။ အမိ၊ အစ်မတို့၏ ပတ်သက်စွတ်ဖက်မှုလည်းရှိတတ်ချေ၏။
အိမ်ထောင်ပြုသောအခါ ကိုယ့်ထက်ကြီးသူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုရတတ်ပြီးဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသမီး အများစုမှာ ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်သူနှင့်အိမ်ထောင်ပြုရတတ်၏။ အိမ်ထောင်မပြုမီ အမျိုးမျိုးရွေးချယ်စီစစ်ပြီးမှအိမ်ထောင်ပြုတတ်၏။ သို့သော် တကယ်တမ်း အိမ်ထောင်ပြုသောအခါသနားချစ်ဖြင့် ပြုမိတတ်၏။ အထူးသဖြင့် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသမီးများသနားချစ်ဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရင်း ဒုက္ခရောက်တတ်၏။အိမ်ထောင်ရေးသောက ခံစားရတတ်၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သော၊ အေးစက်စက်နှင့် ရက်စက်တတ်သော၊ဘေးစကားကို ယုံလွယ်သောသူကိုမှ ရွေးချယ်မိတတ်၏။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် စိတ်ပင်ပန်းစရာများစွာကြုံတတ်၏။အထူးရွေးချယ်ပြီးမှ လက်တွဲသင့်၏။ သို့သော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
တည်ကြည်အေးဆေးသော၊ သစ္စာရှိသော၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော မိမိ၏ပင်ကိုယ်စိတ်စေတနာကောင်းတို့ကြောင့် မိမိချစ်သူ၊မိမိအိမ်ထောင်ဖက်တို့ကလည်း တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာကာ
အိမ်ထောင်ရေး သာယာလာပါမည်။

၃။ အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးအနေအထားများ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် အလွန်ထူးခြားသော ဘဝပိုင်ရှင်များဖြစ်ပြီးဘဝအကွေ့အပြောင်းများစွာ ကြုံရတတ်၏။ အေးတိအေးစက်နှင့်ပြန်မပြော နားမထောင် ကိုယ်ထင်ရာ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်၏။ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုနှင့် အရာရာ အနှောင်အဖွဲ့မပါဘဲလုပ်ကိုင်လိုတတ်၏။ရောက်ရာအရပ်တွင် တွေ့သောသူနှင့်လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်၏။ ပေါင်းတတ်၏။ ပြောတတ်၏။
လုပ်တတ်၏။ စကားကတိကို တန်ဖိုးထား၏။ အလုပ်တစ်ခုမလုပ်မီအပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစား၏။ မလုပ်မီ နောက်တွန့်နေတတ်၏။စလုပ်ပြီဆိုသည်နှင့် ကျော်လွှားနိုင်၏။
ထို့ကြောင့် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်တတ်၏။ ထို့အပြင် ဘာမဆို သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်တတ်၏။ အများနှင့်မတူသော ရှုထောင့်မှတွေး၍ လုပ်တတ်၏။အများနှင့်တွဲ၍ လုပ်သည်ထက် ကိုယ်တစ်ဦးတည်းလုပ်ကပိုအောင်မြင်တတ်၏။ ထို့ထက် ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျလုပ်ကိုင်လေပိုအောင်မြင်လေ ဖြစ်၏။ စိတ်ကူးဉာဏ်အလွန်ကောင်း၏။ ထို့အပြင်အခြားသူတို့နှင့် ပြေလည်အောင် နေတတ်ပြီး ကူညီတတ်သောစရိုက်ကြောင့် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းရတတ်၏။ သမားရိုးကျ
လမ်းဟောင်းအတိုင်းလုပ်ခြင်းထက် အရာရာကိုကိုယ်တိုင်လမ်းသစ်ထွင်ပြီး လုပ်က ပိုပြီးအောင်မြင် တတ်၏။
ခေတ်နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေလုပ်က ပိုပြီးအောင်မြင်၏။ရေရှည်လုပ်ငန်းထက် ပေါ်ပင်လုပ်ငန်းများက ပို၍ကောင်းကျိုးပေး၏။ဝန်ထမ်းလုပ်က စာရင်းအင်းဘက်တွင် မလုပ်သင့်ပါ။ အလုပ်လုပ်ရာတွင်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင် တွက်ချက်ပြီး လုပ်တတ်သော်လည်းတကယ်လုပ်သောအခါ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှေ့တန်းတင်၍စိတ်အေးလက်အေးလုပ်တတ်၏။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆုံးဖြတ်ပြီးကမြန်မြန်လုပ်ပါ။အချိန်ဆွဲမိက အလုပ်မဖြစ်တတ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးကတွန်းတိုက်လုပ်ပါလေ။ ဆန်းသစ်မှု၊ တီထွင်မှု၊ စွန့်စားမှု၊ ဥပဒေပညာ၊ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ သတင်းထောက်လှမ်းမှု၊ စူးစမ်းမှုတို့တွင် ဝါသနာထုံပြီးပါရမီရှိ၏။ လောကီပညာမှစ၍ ဗေဒင်၊ နက္ခတ်၊ မှော်ပညာ၊
နတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတို့ပါ ဝါသနာထုံ၏။သို့သော်လူသိမခံဘဲ လေ့လာလိုက်စားတတ်၏။ ဘာသာရေးတွင်လည်းထူးချွန်၏။
အထူးကောင်းကျိုးပေးသော အလုပ်များမှာ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ၊ပန်းချီဆရာ၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊တွင်းထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ပန်းတိမ်အလုပ်၊ ဖိနပ်လုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်တို့တွင် ကောင်းကျိုးပေး၏။
ဘာပဲလုပ်လုပ် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ကောင်းမွန်သောအလုပ်တို့ကိုသာ
လုပ်သင့်၏။ ပင်ကိုယ်ဗီဇတွင်ပင် ကြီးပွားစေတတ်သော ပါရမီပါပြီးဖြစ်၏။
ဘာသာတရားကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး သမ္မာအာဇီဝကျကျ လုပ်သွားက
စီးပွားဖြစ်ထွန်းတတ်၏။
ဥပဒေမလွတ်ကင်းသော အလုပ်တို့လုပ်ကဒုက္ခတွေ့တတ်၏။ ကောင်းမွန်စွာနေက ဘာအခက်အခဲရှိရှိအောင်မြင်သွားတတ်ကြလေ၏။

၄။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် မီးဘေး၊ လက်နက်ပေါက်ကွဲမှုဘေး၊လျှပ်စစ်မီးရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းတို့ ကြုံတတ်၏။ အနည်းဆုံး အပူလောင်ခြင်းမျိုးမကြာခဏကြုံတတ်၏။ ဘုရားဂုဏ်တော် (၉) ပါးကို အမြဲပွားထုံသင့်၏။စတီး(လ်) အစစ်ကိုဆောင်ထားသင့်၏။ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်မီးတို့ကို
ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် ကြိုတင်သတိရှိက ထိုအန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်ပေမည်။

၅။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ရောဂါဖြစ်ခဲတတ်၏။ ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်းအဖျားကြီးသော ရောဂါဖြစ်တတ်၏။ ထို့အပြင် ကူးစက်သော ရောဂါများဖြစ်တတ်၏။ ထို့အပြင် ခန္ဓာကို၏ လျှို့ဝှက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတို့တွင်အနာရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အစာအိမ်နှင့်ဆီးရောဂါတို့ဖြစ်တတ်၏။ သို့သော် အန္တရာယ်ကြီးမားစွာ မဖြစ်တတ်ပါ။ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ချင်း၊ငရုတ်ကောင်းတို့ကို ပင်တိုင်ဓာတ်စာအဖြစ် စားပေးသင့်၏။အမြဲမှီဝဲပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကင်းစင်ကာ ကျန်းမာရွှင်လန်းရတတ်၏။အထူးသဖြင့် ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို ပင်တိုင်စားသုံးပေးသင့်၏။

၆။ ဘဝကံကြမ္မာ အခြေအနေများ
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ထူးခြားသော ဘဝပိုင်ရှင်များ ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့်ကိုယ်ကမှန်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အပေါ်တွင် ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်၍လုပ်ပေရာ ကောင်းသော လမ်းကြောင်းပေါ် ရပ်တည်မိကထိပ်ဆုံးရောက်အောင် ဖြစ်ထွန်းသွားတတ်ကြလေ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲမကောင်းသောလမ်းပေါ်ရောက်သွားကလည်း အဝီစိရောက်အောင်မိုက်တတ်၏။
ထို့ပြင် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် ကိုယ့်စိတ်ထဲတွင် မကြိုက်တော့ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့ချေ။ ပင်ကိုယ်သဘောထားအလွန်ကောင်းပြီး သူတစ်ပါးထက်ပို၍ သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်၏။ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းဘောင်ကျော်လာကလည်း အမျက်ကြီးကာ ရက်စက်စွာတုံ့ပြန်တတ်၏။ ထို့နောက် ထိုသူမျိုးတို့ကို လုံးဝဥပေက္ခာပြုပစ်တတ်၏။ကိုယ်ပိုင်အကြံဖြင့် ထိပ်ဆုံးရောက်တတ်၏။ သူတစ်ပါးတွေကလည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်လိုက်ပြီး တုပတတ်ကြ၏။ အပေါင်းအသင်းမက်၏။သို့သော် အစွဲမထားတတ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး အားနည်း၏။ရှုပ်ထွေး၏။ အလွန်ချစ်သူကို ပစ်ခွာခဲ့ပြီး အခြားသူကိုပြောင်းချစ်ရန်လည်းဝန်မလေးချေ။ အိမ်ထောင်တစ်ဆက်တည်း ထူထောင်ပါကထိပ်ဆုံးရောက်အောင် ကြီးပွားတတ်၏။ တစ်ပါးသူတို့ကလည်း
ကိုယ့်အပေါ် အခွင့်အရေးယူကာ ဒုက္ခပေးတတ်၏။ သူတစ်ပါးအကူအညီယူမိကလည်း အခြားပြဿနာတို့တွင် အသုံးချသွားတတ်ပြန်၏။ထို့ကြောင့် သီးသန့်တစ်ကိုယ်တော်နေလေ ကောင်းလေဖြစ်၏။ဆွေမျိုးရင်းထက် သူစိမ်းတို့က ပိုကောင်းတတ်၏။ ဘဝတွင်အခြေခံမှစပြီး အမြင့်ဆုံးရောက်အောင် ကြိုးစားနိုင်စွမ်းကြလေ၏။အခက်အခဲရှိသူများကိုပင် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ ကူညီခြင်းသည်ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့၏ ဘဝအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်၏။ သတိပြုရန်မှာလူ့အသိုင်းအဝိုင်းက သိပ်မဆက်ဆံလိုသူတို့ကို ကိုယ်က တန်းတူရည်တူပေါင်းသဖြင့် ကိုယ့်သိက္ခာထိပါးတတ်၏။ နှလုံးသားကို ဦးစားပေးသဖြင့်ခံစားချက် ပြင်းထန်၏။ ချစ်ဦးသူနှင့်ကွဲကာအချစ်ဆက်ထုံးများစွာကြုံတတ်၏။ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား ကိုရှောင်ပါ။နှလုံးသားတွင် အရွဲ့တိုက်လိုသော စိတ်များပေါ်တတ်၏။ ကိုယ့်ချစ်သူကိုကိုယ်ကပင် အသည်းခွဲ ကလဲ့စားချေတတ်၍ ကိုယ်တိုင်သာ
အသည်းကွဲရတတ်၏။ စီးပွားရေးတွင် အစပိုင်း၌ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးလုပ်ကိုင်ပြီးမှ မမျှော်လင့်ဘဲ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့ကာ မထင်မှတ်သောအထောက်အကူတို့ရရှိကာ မထင်မှတ်ထားသောထိပ်တန်းသို့ရောက်ရှိသွားတတ်၏။
အသက် (၂၀)၊ (၂၃)၊ (၂၅)၊ (၂၈)၊ (၃၁)အရွယ်တို့တွင် အရွယ်နှင့်မမျှအောင် အောင်မြင်တိုးတက်မှုတို့ကြုံရမည်။သတိပြုပါ။ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ စီးပွားဥစ္စာတို့ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးတတ်၏။(၃၁) မှ (၃၆) ကြားတွင်တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေမည်။ (၃၆)၊ (၃၈)၊ (၄၀)၊ (၄၁)၊ (၄၄)၊(၄၇)တို့တွင်ထူးခြားစွာ ထိပ်တန်းရောက်အောင် ကံကောင်းသွားမည်။အထူးသဖြင့် (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၅၆)၊ တို့တွင် မင်းစိုးရာဇာ ချီးမြှင့်ခံရခြင်း၊ကြီးစွာအောင်မြင်ခြင်း၊ စည်းစိမ်တိုးခြင်း တို့ဖြစ်မည်။ အသက် (၇၀)ကျော်အောင်ရှည်တတ်၏။

၇။ ဘဝအောင်မြင်ရန် အဆောင်၊ အရောင်များ
ဤရာသီဖွားတို့သည် အတိုက်အခံအလွန်များ၏။ ကိုယ်ကလည်းမဟုတ်မခံစိတ် သတ္တိဗျတ္တိနှင့် အတိုက်အခံလုပ်တတ်၏။အနက်ရောင်ရှောင်ပါ။ အနီရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်၊ အဝါရောင်၊
အပြာရင့်တို့ကိုဝတ်ပါ။ အနီရင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ပတ္တမြားလက်စွပ်ဝတ်ပါ။ ကျောက်အနီဆောင်ပါ။ စတီးလ်အစစ်ဝတ်ပါ။ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံကာ ရန်အပေါင်းနိုင်မည်။ ခြေသည်း
လက်သည်းရှည် မထားသင့်။ခြေထောက်ဖုံးအောင်လုံချည်ဘောင်းဘီမဝတ်သင့်။ မလိုအပ်ဘဲ မျက်မှန်မတပ်သင့်။ဆွဲကြိုးဆွဲက အရှည်ကြီးမဆွဲဘဲ တိုတိုဆွဲကာ လည်တိုင်အလှဖော်ပါ။
မျက်ခွံပေါ်မှာ ဆေးမချယ်သင့်။ ဖရိုဖရဲပုံစံကို နှစ်သက်၏။ဘိုသီဘတ်သီနေခြင်းကိုက ထူးခြား၏။ ခေတ်မီ ထူးခြားတတ်၏။ခေတ်မီစတိုင်နှင့် ရှေးဟောင်းစတိုင် တွဲဖက်ဝတ်တတ်၏။

ထိုသို့ဝတ်ခြင်းကိုက ထူးခြားတတ်၏။ မျက်မှောင်ကြုတ်မနေဘဲအမြဲပြုံးနေပါ။ အလွန်အမင်းမပြင်ဆင်ဘဲနေလေ ပေါ်လွင်လေဖြစ်၏။သာမန်နေထိုင်ခြင်းထက် ဓါတ်ပုံရိုက်က ပိုထင်ပေါ်တတ်၏။ကြီးလွန်းသောပစ္စည်း၊ ထူထဲလွန်းသောအဝတ်များ နှင့်မလိုက်ဖက်။ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ ဝတ်စားပါ။ နေထိုင်ပါ။ စကားပြောသောအခါလိုရင်းပြောလေ ညှို့ဓါတ်ပါလေဖြစ်၏။
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတို့သည်အထူးသဖြင့် (၁) အယုံလွန်ခြင်း၊ (၂)ကူညီတတ်လွန်းခြင်း၊ (၃) ကိုယ်ယုံကြည်ရာတဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်ခြင်းကြောင့် ထင်ရာစိုင်းသလို ဖြစ်သွားခြင်းတို့ကိုအထူးရှောင်ပါ။ (၄) ခေတ်နှင့်အညီ အပြောင်းအလဲ၊ အသစ်ထွင်ပါ။အကြံသစ်တွေကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ။ ရဲရဲလုပ်ပါ။မုချအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ဘဝတွင် (၃၊၆၊၉)ဂဏန်းတို့ကောင်းကျိုးပေး၏။ အဝတ်ကောင်းများကိုလည်းဝတ်ရတတ်၏။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား အမျိုးသားများ အရက်သေစာ
စွဲမက်သွားတတ်သဖြင့် အထူးရှောင်ပါ။ စကားပြော ပြင်းထန်ခြင်းနှင့်မဟုတ်မခံ အငြိုးကြီးခြင်းတို့ကိုရှောင်ပါ။
စစ်မှန်သောသတ္တိရှိသူများဖြစ်သည့်အတွက်သတ္တိကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘဝအောင်မြင်မှု ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပေသတည်း။

Ref; zodiac_sign

 

1K Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.