မိႆရာသီဖြားမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ေဟာကိန္း

မည္သည့္ႏွစ္မဆို မတ္လ ၂၁ရက္မွ ဧၿပီလ ၂၀ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား)(ျမန္မာလ-တန္ခူးလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ မိႆရာသီဖြားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ မိႆရာသီဖြားတို႔၏ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္သဘာ၀မ်ား
မိႆရာသီဖြားအမ်ားစုတုိ႔သည္ ပင္ကိုယ္စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ အလြန္သေဘာထားႀကီးတတ္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာေနတတ္သည္။ အျမဲတမ္းၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းစြာေနၿပီး ၿပံဳးေပ်ာ္ရြင္ျမဴးစြာ ေျပာဆိုေနတတ္ၾကသည္။ ျဖတ္ထိုးညာဏ္ေကာင္းသည္။ ဟာသညာဏ္ရႊင္သည္။ အေပၚယံအားျဖင့္ ဘာမွအေလးမထားသလို ေပါ့ေပါ့တန္တန္၊ ဘာသိဘာသာအသြင္သ႑ာန္ေနတတ္သည္။ အေရးႀကံဳေသာအခါတြင္ ရဲရင့္ထက္ျမက္စြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကသည္။ အေရးႀကံဳေသာအခါတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ိဳး တြင္၀င္ေရာက္ကာတာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းၾကသည္။ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကြား၀ါျခင္းကင္းလွ်က္ မထင္မရွားသာေနတတ္သည္။ ငါသိ၊ ငါတတ္၊ ငါသာျမတ္ဟူေသာ စ႐ိုက္မရွိ။ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိ။ ပညာလက္သည္း၀ွက္ ေနတတ္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ မိႆရာသီဖြားမ်ားသည္ အၿငိဳးအေတးႀကီးသည္။ ရင္တြင္းမာနႀကီးမားသည္။ ေဒါသထြက္လာလွ်င္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေအာင္ ခက္ထန္လာတတ္သည္။ အလြန္ေခါင္းမာစြာ အရြဲ႕တိုက္လိုသည္။ လက္စားေခ်လုိသည္။ လူတစ္ေယာက္အေပၚ ရန္သူဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါက မူလကသိမ္ေမြ႕မႈ၊ လုိက္ေလ်ာမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈတို႔ ေပ်ာက္ျပက္ကာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အၿငိဳးတႀကီးေခ်မႈန္းေလေတာ့သည္။ မည္သည့္အခါတြင္မွ ခြင့္လႊတ္ေတာ့ျခင္းမရွိကာ ေသတပန္သက္တဆံုး လက္တံု႔ျပန္ေလသည္။

မိႆဖြားတို႔သည္ အျမဲတမ္း လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားေနတတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေတြေ၀မိုက္မဲစြာ ျပဳမူတတ္ၾကျပန္သည္။ ေၾကာက္လြယ္ေသာ ရဲလြယ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘာမွ မဟုတ္တာေလးမ်ားကို တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ၾကၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ျပဳမူေနတတ္ၾကျပန္သည္။ အႀကံအစည္ႀကီးသည္။ အေျပာေကာင္းသည္။ အေပါင္းအသင္းဆန္႔သည္။ အသြားအလာလွ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္သည္။ အသီးအရြက္ကို ပိုႏွစ္သက္သည္။
မိႆရာသီဖြားတုိ႔သည္ ဘ၀ကို အမ်ားအားျဖင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ အခက္အခဲမ်ားစြာကိုလည္း ပခံုးျဖင့္ထမ္းကာ ေျဖရွင္းေပးၾကရတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစု၀င္တို႔တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀မ်ားကို ေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘ၀အစတြင္ တိုက္ပြဲကဲ့သို႔ ခက္ခဲၾကပ္တည္းၿပီးက ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။
အထူးသျဖင့္ မိႆဖြားတုိ႔သည္ စိတ္ျမန္သည္။ ေခါင္းမာစြာ ျငင္းခံုလုိသည္။ ကိုယ္ကိုင္စြဲေသာ၀ါဒကို တရာေသ ဆုပ္ကိုင္တတ္သည္။ အစစေခါင္းေဆာင္လုိတတ္သည္။ ဘယ္ေတာ့မွ မလိမ္တတ္။ ေျဗာင္ေျပာတတ္၊ ေျဗာင္လုပ္တတ္သည္။ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ေအးေဆးသေလာက္ မံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ တဇြတ္ထိုးလုပ္ကာ ႐ုတ္တရက္ ထိခိုက္နစ္နာတတ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ မိႆရာသီဖြားတို႔သည္ မိခင္၊ အစ္မ၊ အဖြားကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ့္ထက္အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွင္သန္ၾကရတတ္သည္။ ဥပမာ-ဘ၀သက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး မိခင္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနထုိင္ေပးတတ္သည္။ မျမင္အပ္ေသာ နာမ္ေလာကပိုင္းမွ မယ္ေတာ္ႀကီး တစ္ပါးပါး၏ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုလည္း ခံရတတ္သည္။ မိႆရာသီဖြားတို႔သည္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေကာင္းျမတ္ေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္ေပးပါက သူမတူေအာင္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားတတ္ၾကေလသည္။

၂။ မိႆရာသီဖြားတို႔၏ ၀ါသနာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေနအထားမ်ား
မိႆရာသီဖြားတို႔သည္ လြတ္လပ္မႈကို အလြန္ ျမတ္ႏိုး၏။ စြန္႔စားရေသာ အလုပ္မ်ားကို အထူးႏွစ္သက္၏။ ခရီးသြားလာေနရသည္ကို သေဘာက်၏။ ဗဟုသုတ ရွာေဖြလိုက္စားလို၏။ ေဗဒင္ လကၡဏာစေသာ ေလာကီပညာမ်ားကို ယံုၾကည္လက္ခံ၍ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ၾကည့္လုိ၏။
မိႆရာသီဖြားတုိ႔သည္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားၾကသည္။ သူတစ္ပါး၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အလြန္မုန္းသည္။ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ျပည့္၀ေသာ္လည္း ေခါင္းမာျခင္း၊ ၾကာရွည္စြာေစာင့္စားရသည္ကို သည္းမခံႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခါနီးမွ လက္လြတ္သြားရေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မၾကာခဏၾကံဳရတတ္သည္။ စိတ္ရွည္ပါ။ ထိုမွ်သာမက မိမိအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ားစီးပြားက်ဆင္းသြားခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သြားမႈမ်ိဳး၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းတို႔၏ဒဏ္ကိုခံရျခင္းတို႔ပါ ၾကံဳရတတ္သျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ စိတ္ရွည္စြာ ႀကိဳးစားေပးမွ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ အတိုကအခံမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေသာအခါ မိုက္႐ူးရဲတဇြတ္ထုိး လုပ္သျဖင့္ နစ္နာတတ္သည္။ အလုပ္မၾကာခဏေျပာင္းလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၿပီး တစ္ခုတည္း စြဲျမဲစြာလုပ္သြားပါက အထူးေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္၏။ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေရးဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီးလုပ္ပါပ အထူးေအာင္ျမင္တတ္၏။

မိႆရာသီဖြားတို႔သည္ စစ္ဘက္တြင္ အထူး ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။ ေဆးဘက္တြင္ပါရမီထူး၏။ စစ္ဘက္၊ စက္မႈ၊ ေဆးပညာ၊ သတင္းေထာက္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အခ်က္အျပဳတ္တို႔တြင္ အထူးေကာင္းက်ိဳးေပး၏။

၃။ မိႆရာသီဖြားတုိ႔၏ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအေနအထားမ်ား
မိႆရာသီဖြားတုိ႔သည္ ႏွလံုးသားေရးတြင္ စိတ္အေျပာင္းအလျမန္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မျပတ္မသားျဖစ္တတ္သည္။ ကိုယ့္ခ်စ္သူႏွင့္ နားလည္မႈလြဲမွား သျဖင့္ မၾကာခဏခ်စ္ေသာက ေ၀ဒနာတုိ႔ႀကိတ္ၿပီး ခံစားရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ကိုယ္တိုင္က စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာျဖင့္ အယုအယ အၾကင္နာခံလိုတတ္ျငား ကိုယ္တိုင္က ေအးတိေအးစက္ေနတတ္သျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကိုယ္ထင္ရာ တဇြတ္ထိုး ဆံုးျဖတ္ၿပီး တစ္ေယာက္မေကာင္းတစ္ေယာက္ေျပာင္း ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္မွားယြင္းတတ္သည္။ အခ်စ္ဦး၏ ပစ္သြားျခင္းခံရတတ္သည္။ မိႆဖြားတုိ႔သည္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းေသာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားေစႏုိင္စြမ္းေသာ၊ သူကိုသာရွာေဖြတတ္ၾကသည္။
မိႆရာသီဖြားတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ တြင္ ႏွလံုးသားမွ ဆႏၵထက္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္သားအေပၚတြင္ သနားစိတ္၊ သနားခ်စ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည္။ မိႆရာသီဖြားတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဦးေႏွာက္ကို ဦးစားေပးဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါက ပို၍စိတ္ခ်မ္းသာၾကရတတ္သည္။ မိႆရာသီဖြား မ်ားကိုယ္တိုင္ ႐ုပ္ရည္တင့္တယ္တတ္႐ံုသာမက ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းေသာ မ်က္၀န္း၊ စူးရွေတာက္ပေသာ မ်က္၀န္းတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတတ္ၾကသည္။

အထူးသတိျပဳရန္မွာ မိႆရာသီဖြားတုိ႔ သည္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မိတတ္၍သတိထားေရွာင္ရွားသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ မိႆရာသီဖြားတုိ႔သည္ ဣေႁႏၵရရ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အစစ္ အဆင္ေျပသြားမည္သာျဖစ္သည္။ ဓႏုရာသီဖြား၊ တူရာသီဖြားတုိ႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္သင့္သည္။

၄။ မိႆရာသီဖြားတို႔၏က်န္းမာေရး
မိႆရာသီဖြားတုိ႔သည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနသည္က မ်ားတတ္ေပသည္။ ေရာဂါႀကီးဟူ၍ေထြေထြထူးထူး မရွိတတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းတုိ႔ အမ်ားစုျဖစ္တတ္သည္။ မိႆရာသီဖြားမ်ားသည္ အသားထက္ အသီးအရြက္ကိုပို ႀကိဳက္၏။ က်န္းမာေရးအတြက္ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ င႐ုတ္ေကာင္းတိုပကို ဓါတစာအျဖစ္ မၾကာခဏ စားသံုးသင့္ေပသည္။

၅။ မိႆရာသီဖြားတို႔၏ ဘ၀အေနအထား
မိႆရာသီဖြားမ်ားသည္ အသက္(၇၊ ၁၉၊ ၃၀၊ ၃၉၊ ၄၄)ႏွစ္မ်ားတြင္ အညံ့အဆိုးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၁၉)ႏွစ္ၾကားတြင္ ဘ၀ တစ္ဆစ္ခ်ိဴးေျပာင္းလဲတတ္သည္။ အသက္(၁၉)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္ၾကားတြင္ ပင္ပန္းစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရတတ္သည္။ အသက္(၂၃)ႏွစ္မွ (၂၈)ႏွစ္ၾကားတြင္ ထင္မွတ္မထားေသာ အေျခအေနမ်ားၾကံဳၿပီး ဘ၀အဆင့္အတန္းျမင့္တတ္သည္။ အသက္(၃၅)ႏွစ္မွ (၃၉)ၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ အသက္(၄၅)ႏွစ္မွ (၄၇)ႏွစ္ၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ အသက္ (၅၁)ႏွစ္မွ (၅၃)ႏွစ္ၾကားတြင္လည္းေကာင္း အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္တတ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္(၃၅)ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအထူး ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။ အသက္ (၃၆)ႏွစ္တြင္ မရဖူးေသးေသာ စည္းစိမ္မ်ားရတတ္သည္။ အသက္(၅၆)ႏွစ္တြင္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ႀကီးပြားတတ္သည္။ အသက္(ရ၆)ႏွစ္တြင္ အသက္အိုးစည္းစိမ္ထိပါးေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရးညံ့တတ္သည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးတို႔မွာ (၂၁)မွ (၂၆)အတြင္း ေခ်ာေမြ႔တတ္သည္။ အိမ္၊ အလုပ္၊ အိမ္ေထာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္။

၆။ မိႆရာသီဖြားတို႔၏သတိထားရမည့္ ေဘးအႏၲရယ္
မိႆရာသီဖြားမ်ား သတိထားရမည့္ ေဘးအႏၲရယ္မ်ားမွာ မီးေဘးသတိထားရမည္။ လွ်ပ္စစ္မီး ေရွာစ့္ျဖစ္တတ္သည္။ စက္ကရိယာတုိ႔ ထိခိုက္တတ္သည္။ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ေပါက္ကြဲမႈကို သတိျပဳရမည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်မွ်သာျဖစ္ၿပီး သတိထားသြားလာေဆာင္ရြက္က ဥပဒ္ကင္းမည္။ ဦးေခါင္းႏွင့္ေျခေထာက္ တို႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္။ မိႆရာသီဖြားမ်ားအနက္ အရက္ေသစာေသာက္စားသူမ်ားမွာ ထုိဥပဒ္အႏၲရယ္မ်ိဳးအျဖစ္မ်ားၿပီး မိန္းမအဖ်က္ပါ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးက ကိုယ့္ကို အတိုက္အခံလုပ္ခ်င္လာတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရက္ေသစာကို အျခားရာသီဖြားမ်ားထက္ ပိုဆင္ျခင္သင့္ေလသည္။
မိႆရာသီဖြားမ်ား၏ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လုိက္နာက်င့္သံုးဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ အေဆာင္၊ အေရာင္မ်ား
မိႆရာသီဖြားမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈကို သေဘာက်ေသာ္လည္းကိုယ္တိုင္ကမူ ေျချမန္လက္ျမန္၊ အေျပာျမန္သည့္ တဇြတ္ထိုးစိတ္တုိ႔ေၾကာင့္ သူမ်ားအျမင္တြင္ ႐ိုင္းစုိင္းေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သဘာ၀က်ေသာ အျပင္အဆင္ကို ႏွစ္သက္ၿပီး ေခတ္ေပၚဒီဇိုင္း အ၀တ္အစားတုိ႔ကို ႏွစ္သက္တတ္သည္။ လူစုလူေ၀းတြင္ ေဟးလား၀ါးလား မေနတတ္။ သြက္လက္သပ္ရပ္စြာ ၀တ္စားတတ္ၾကသည္။ အေရာင္အားျဖင့္ ပန္းေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္တို႔ကို သံုးစြဲသင့္သည္။ အနက္ေရာင္ကို အထူးေရွာင္သင့္ပါသည္။

ပတၱျမားႏွင့္စိန္ကို အထူး၀တ္ဆင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပတၱျမားလက္စြပ္ကို လက္်ာဘက္လက္ခလယ္ တြင္ ၀တ္ဆင္သင့္ေပသည္။ တစ္ႏွစတာကာလအတြင္း အထူးေကာင္းက်ိဳးေပးေသာလမွာ ႏို၀င္ဘာလျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္အတြင္း အထူးေကာင္းက်ိဳးေပးေသာေန႔ မွာ အဂၤါေန႕ျဖစ္သည္။ ပတၱျမားကို ၀တ္ဆင္ထားပါ။ ရန္အေပါင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္။ ပတၱျမားအစစ္မတတ္ႏိုင္ ေသးပါက ပတၱျမားကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာက္အနီကို ၀တ္ဆင္ထားပါ။ အျခားေဆာင္သင့္ေသာ အရာမ်ားမွာ သံမဏိ(စတီးလ္)ျဖစ္ေလသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဇူလိုင္လ (၂၁)ရက္မွ ၾသဂုတ္လ (၂၀)အတြင္း၊ဒီဇင္ဘာ(၂၁) မွ ဇန္န၀ါရီ (၂၀)အတြင္း၊ ဇန္န၀ါရီ(၂၁)မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၁)အတြင္း၊ တုိ႔၌အလုပ္စတင္ျခင္း၊ ထီထုိးျခင္းတို႔ ျပဳသင့္ေပသည္။ (၃၊၆၊၉) ဂဏန္းမ်ားကို အထူးေဆာင္သင့္ေပသည္။

အထူးအားျဖင့္ မိႆရာသီဖြားအားလံုးတုိ႔သည္ တဇြတ္ထိုးစ႐ိုက္ကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ မခံခ်င္စိတ္ ေဒါသကို ထိန္းျခင္းႏွင့္ အတူ ပင္ကိုယ္စ႐ုိက္ေကာင္းျဖစ္ေသာ တီထြင္မႈ၊ ရဲရင့္မႈတို႔ျဖင့္ ႐ုတ္ျခည္းေပၚလာေသာ အခြင့္ေကာင္းမ်ားကို ထိထိမိမိ သံုးစြဲသြားပါက ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္မည္ အမွန္ေပတည္း။

[ Unicode ]

မည်သည့်နှစ်မဆို မတ်လ ၂၁ရက်မှ ဧပြီလ ၂၀ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူများ)(မြန်မာလ-တန်ခူးလတွင် မွေးဖွားသူများသည် မိဿရာသီဖွားတို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁။ မိဿရာသီဖွားတို့၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်သဘာဝများ
မိဿရာသီဖွားအများစုတို့သည် ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် အလွန်သဘောထားကြီးတတ်ကြသည်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနေတတ်သည်။ အမြဲတမ်းကြည်လင် အေးချမ်းစွာနေပြီး ပြုံးပျော်ရွင်မြူးစွာ ပြောဆိုနေတတ်ကြသည်။ ဖြတ်ထိုးညာဏ်ကောင်းသည်။ ဟာသညာဏ်ရွှင်သည်။ အပေါ်ယံအားဖြင့် ဘာမှအလေးမထားသလို ပေါ့ပေါ့တန်တန်၊ ဘာသိဘာသာအသွင်သဏ္ဍာန်နေတတ်သည်။ အရေးကြုံသောအခါတွင် ရဲရင့်ထက်မြက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ အရေးကြုံသောအခါတွင် ခေါင်းဆောင်နေရာမျိုး တွင်ဝင်ရောက်ကာတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကြသည်။ ကျန်အချိန်များတွင် ကြွားဝါခြင်းကင်းလျှက် မထင်မရှားသာနေတတ်သည်။ ငါသိ၊ ငါတတ်၊ ငါသာမြတ်ဟူသော စရိုက်မရှိ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိ။ ပညာလက်သည်းဝှက် နေတတ်ကြသည်။
သို့သော် မိဿရာသီဖွားများသည် အငြိုးအတေးကြီးသည်။ ရင်တွင်းမာနကြီးမားသည်။ ဒေါသထွက်လာလျှင် ကြောက်စရာကောင်းလှအောင် ခက်ထန်လာတတ်သည်။ အလွန်ခေါင်းမာစွာ အရွဲ့တိုက်လိုသည်။ လက်စားချေလိုသည်။ လူတစ်ယောက်အပေါ် ရန်သူဟု သတ်မှတ်လိုက်ပါက မူလကသိမ်မွေ့မှု၊ လိုက်လျောမှု၊ သဘောထားကြီးမှုတို့ ပျောက်ပြက်ကာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အငြိုးတကြီးချေမှုန်းလေတော့သည်။ မည်သည့်အခါတွင်မှ ခွင့်လွှတ်တော့ခြင်းမရှိကာ သေတပန်သက်တဆုံး လက်တုံ့ပြန်လေသည်။

မိဿဖွားတို့သည် အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားရုန်းကန် ကြိုးစားနေတတ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တွေဝေမိုက်မဲစွာ ပြုမူတတ်ကြပြန်သည်။ ကြောက်လွယ်သော ရဲလွယ်သော သဘောရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘာမှ မဟုတ်တာလေးများကို တွန့်ဆုတ်နေတတ်ကြပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ပြုမူနေတတ်ကြပြန်သည်။ အကြံအစည်ကြီးသည်။ အပြောကောင်းသည်။ အပေါင်းအသင်းဆန့်သည်။ အသွားအလာလျှင်မြန်ဖြတ်လတ်သည်။ အသီးအရွက်ကို ပိုနှစ်သက်သည်။
မိဿရာသီဖွားတို့သည် ဘဝကို အများအားဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ဖြတ်သန်းကြရသည်။ အခက်အခဲများစွာကိုလည်း ပခုံးဖြင့်ထမ်းကာ ဖြေရှင်းပေးကြရတတ်သည်။ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိသားစုဝင်တို့တွင် သော်လည်းကောင်း အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်း၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို တစ်ချိန်ချိန်တွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမှ အောင်မြင်သော ဘဝများကို ရောက်ကြသူများဖြစ်သည်။ ဘဝအစတွင် တိုက်ပွဲကဲ့သို့ ခက်ခဲကြပ်တည်းပြီးက နောက်ဆုံးမှာ အောင်မြင်တတ်သည်။
အထူးသဖြင့် မိဿဖွားတို့သည် စိတ်မြန်သည်။ ခေါင်းမာစွာ ငြင်းခုံလိုသည်။ ကိုယ်ကိုင်စွဲသောဝါဒကို တရာသေ ဆုပ်ကိုင်တတ်သည်။ အစစခေါင်းဆောင်လိုတတ်သည်။ ဘယ်တော့မှ မလိမ်တတ်။ ဗြောင်ပြောတတ်၊ ဗြောင်လုပ်တတ်သည်။ ပင်ကိုယ်စရိုက်အေးဆေးသလောက် မံချင်စိတ်ကြောင့် တဇွတ်ထိုးလုပ်ကာ ရုတ်တရက် ထိခိုက်နစ်နာတတ်သည်။
ထို့အပြင် မိဿရာသီဖွားတို့သည် မိခင်၊ အစ်မ၊ အဖွားကဲ့သို့သော ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသော အမျိုးသမီးကြီးတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ရှင်သန်ကြရတတ်သည်။ ဥပမာ-ဘဝသက်တာတစ်လျှောက်လုံး မိခင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေထိုင်ပေးတတ်သည်။ မမြင်အပ်သော နာမ်လောကပိုင်းမှ မယ်တော်ကြီး တစ်ပါးပါး၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ခံရတတ်သည်။ မိဿရာသီဖွားတို့သည် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကောင်းမြတ်အောင် ပြုမူနေထိုင်ပေးပါက သူမတူအောင် အောင်မြင်ကြီးပွားတတ်ကြလေသည်။

၂။ မိဿရာသီဖွားတို့၏ ဝါသနာနှင့် အလုပ်အကိုင်အနေအထားများ
မိဿရာသီဖွားတို့သည် လွတ်လပ်မှုကို အလွန် မြတ်နိုး၏။ စွန့်စားရသော အလုပ်များကို အထူးနှစ်သက်၏။ ခရီးသွားလာနေရသည်ကို သဘောကျ၏။ ဗဟုသုတ ရှာဖွေလိုက်စားလို၏။ ဗေဒင် လက္ခဏာစသော လောကီပညာများကို ယုံကြည်လက်ခံ၍ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လို၏။
မိဿရာသီဖွားတို့သည် ယုံကြည်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားကြသည်။ သူတစ်ပါး၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အလွန်မုန်းသည်။ စွမ်းဆောင်ချက်နှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ပြည့်ဝသော်လည်း ခေါင်းမာခြင်း၊ ကြာရှည်စွာစောင့်စားရသည်ကို သည်းမခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အောင်မြင်ခါနီးမှ လက်လွတ်သွားရသော အခြေအနေမျိုး မကြာခဏကြုံရတတ်သည်။ စိတ်ရှည်ပါ။ ထိုမျှသာမက မိမိအရွယ်ရောက်ချိန်တွင် မိဘများစီးပွားကျဆင်းသွားချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်သွားမှုမျိုး၊ မောင်နှမသားချင်းတို့၏ဒဏ်ကိုခံရခြင်းတို့ပါ ကြုံရတတ်သဖြင့် စီးပွားရေးတွင် စိတ်ရှည်စွာ ကြိုးစားပေးမှ အောင်မြင်တတ်သည်။ အတိုကအခံများနှင့် ကြုံသောအခါ မိုက်ရူးရဲတဇွတ်ထိုး လုပ်သဖြင့် နစ်နာတတ်သည်။ အလုပ်မကြာခဏပြောင်းလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ပြီး တစ်ခုတည်း စွဲမြဲစွာလုပ်သွားပါက အထူးအောင်မြင်သူများဖြစ်၏။ထို့အပြင် ဘာသာရေးဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီးလုပ်ပါပ အထူးအောင်မြင်တတ်၏။

မိဿရာသီဖွားတို့သည် စစ်ဘက်တွင် အထူး ကောင်းကျိုးပေး၏။ ဆေးဘက်တွင်ပါရမီထူး၏။ စစ်ဘက်၊ စက်မှု၊ ဆေးပညာ၊ သတင်းထောက်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အချက်အပြုတ်တို့တွင် အထူးကောင်းကျိုးပေး၏။

၃။ မိဿရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးအနေအထားများ
မိဿရာသီဖွားတို့သည် နှလုံးသားရေးတွင် စိတ်အပြောင်းအလမြန်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်မသားဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ့်ချစ်သူနှင့် နားလည်မှုလွဲမှား သဖြင့် မကြာခဏချစ်သောက ဝေဒနာတို့ကြိတ်ပြီး ခံစားရတတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် ကိုယ်တိုင်က စိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့် အယုအယ အကြင်နာခံလိုတတ်ငြား ကိုယ်တိုင်က အေးတိအေးစက်နေတတ်သဖြင့် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ထင်ရာ တဇွတ်ထိုး ဆုံးဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်မကောင်းတစ်ယောက်ပြောင်း ဟူသော စိတ်ဓါတ်ကြောင့်မှားယွင်းတတ်သည်။ အချစ်ဦး၏ ပစ်သွားခြင်းခံရတတ်သည်။ မိဿဖွားတို့သည် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းသော၊ စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်စွမ်းသော၊ သူကိုသာရှာဖွေတတ်ကြသည်။
မိဿရာသီဖွားတို့သည် အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်သောအခါ တွင် နှလုံးသားမှ ဆန္ဒထက် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်သားအပေါ်တွင် သနားစိတ်၊ သနားချစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်ကြသည်။ မိဿရာသီဖွားတို့သည် အိမ်ထောင်ရေးတွင် ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပါက ပို၍စိတ်ချမ်းသာကြရတတ်သည်။ မိဿရာသီဖွား များကိုယ်တိုင် ရုပ်ရည်တင့်တယ်တတ်ရုံသာမက ဆွဲဆောင်အားကောင်းသော မျက်ဝန်း၊ စူးရှတောက်ပသော မျက်ဝန်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြသည်။

အထူးသတိပြုရန်မှာ မိဿရာသီဖွားတို့ သည် ဆွေမျိုးနီးစပ်ချင်း ချစ်ကြိုက်နှစ်သက်မိတတ်၍သတိထားရှောင်ရှားသင့်သည်။ သို့သော် မိဿရာသီဖွားတို့သည် ဣန္ဒြေရရ ထိန်းသိမ်းနိုင်သူများဖြစ်သဖြင့် အစစ် အဆင်ပြေသွားမည်သာဖြစ်သည်။ ဓနုရာသီဖွား၊ တူရာသီဖွားတို့နှင့် အိမ်ထောင်ဖက်သင့်သည်။

၄။ မိဿရာသီဖွားတို့၏ကျန်းမာရေး
မိဿရာသီဖွားတို့သည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေသည်က များတတ်ပေသည်။ ရောဂါကြီးဟူ၍ထွေထွေထူးထူး မရှိတတ်ပါ။ သို့သော် အဖျားကြီးခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ အများစုဖြစ်တတ်သည်။ မိဿရာသီဖွားများသည် အသားထက် အသီးအရွက်ကိုပို ကြိုက်၏။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကြက်သွန်နီ၊ ချင်း၊ ငရုတ်ကောင်းတိုပကို ဓါတစာအဖြစ် မကြာခဏ စားသုံးသင့်ပေသည်။

၅။ မိဿရာသီဖွားတို့၏ ဘဝအနေအထား
မိဿရာသီဖွားများသည် အသက်(၇၊ ၁၉၊ ၃၀၊ ၃၉၊ ၄၄)နှစ်များတွင် အညံ့အဆိုးများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အသက်(၁၅)နှစ်မှ (၁၉)နှစ်ကြားတွင် ဘ၀ တစ်ဆစ်ချိူးပြောင်းလဲတတ်သည်။ အသက်(၁၉)နှစ်မှ (၃၀)နှစ်ကြားတွင် ပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရတတ်သည်။ အသက်(၂၃)နှစ်မှ (၂၈)နှစ်ကြားတွင် ထင်မှတ်မထားသော အခြေအနေများကြုံပြီး ဘဝအဆင့်အတန်းမြင့်တတ်သည်။ အသက်(၃၅)နှစ်မှ (၃၉)ကြားတွင်လည်းကောင်း၊ အသက်(၄၅)နှစ်မှ (၄၇)နှစ်ကြားတွင်လည်းကောင်း၊ အသက် (၅၁)နှစ်မှ (၅၃)နှစ်ကြားတွင်လည်းကောင်း အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို တိုးတက်အောင်မြင်တတ်ပေသည်။ သို့သော် အသက်(၃၅)နှစ်တွင် ကျန်းမာရေးအထူး ဂရုပြုသင့်သည်။ အသက် (၃၆)နှစ်တွင် မရဖူးသေးသော စည်းစိမ်များရတတ်သည်။ အသက်(၅၆)နှစ်တွင် အထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်ကြီးပွားတတ်သည်။ အသက်(ရ၆)နှစ်တွင် အသက်အိုးစည်းစိမ်ထိပါးလောက်အောင် ကျန်းမာရေးညံ့တတ်သည်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးတို့မှာ (၂၁)မှ (၂၆)အတွင်း ချောမွေ့တတ်သည်။ အိမ်၊ အလုပ်၊ အိမ်ထောင် အပြောင်းအလဲများသည်။

၆။ မိဿရာသီဖွားတို့၏သတိထားရမည့် ဘေးအန္တရယ်
မိဿရာသီဖွားများ သတိထားရမည့် ဘေးအန္တရယ်များမှာ မီးဘေးသတိထားရမည်။ လျှပ်စစ်မီး ရှောစ့်ဖြစ်တတ်သည်။ စက်ကရိယာတို့ ထိခိုက်တတ်သည်။ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် ပေါက်ကွဲမှုကို သတိပြုရမည်။ သို့သော် ယေဘုယျမျှသာဖြစ်ပြီး သတိထားသွားလာဆောင်ရွက်က ဥပဒ်ကင်းမည်။ ဦးခေါင်းနှင့်ခြေထောက် တို့တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ မိဿရာသီဖွားများအနက် အရက်သေစာသောက်စားသူများမှာ ထိုဥပဒ်အန္တရယ်မျိုးအဖြစ်များပြီး မိန်းမအဖျက်ပါ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးက ကိုယ့်ကို အတိုက်အခံလုပ်ချင်လာတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရက်သေစာကို အခြားရာသီဖွားများထက် ပိုဆင်ခြင်သင့်လေသည်။
မိဿရာသီဖွားများ၏ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးဖွယ်ရာများနှင့် အဆောင်၊ အရောင်များ
မိဿရာသီဖွားများသည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို သဘောကျသော်လည်းကိုယ်တိုင်ကမူ ခြေမြန်လက်မြန်၊ အပြောမြန်သည့် တဇွတ်ထိုးစိတ်တို့ကြောင့် သူများအမြင်တွင် ရိုင်းစိုင်းနေတတ်သည်။ သို့သော် သဘာဝကျသော အပြင်အဆင်ကို နှစ်သက်ပြီး ခေတ်ပေါ်ဒီဇိုင်း အဝတ်အစားတို့ကို နှစ်သက်တတ်သည်။ လူစုလူဝေးတွင် ဟေးလားဝါးလား မနေတတ်။ သွက်လက်သပ်ရပ်စွာ ဝတ်စားတတ်ကြသည်။ အရောင်အားဖြင့် ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်တို့ကို သုံးစွဲသင့်သည်။ အနက်ရောင်ကို အထူးရှောင်သင့်ပါသည်။

ပတ္တမြားနှင့်စိန်ကို အထူးဝတ်ဆင်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့် ပတ္တမြားလက်စွပ်ကို လက်ျာဘက်လက်ခလယ် တွင် ဝတ်ဆင်သင့်ပေသည်။ တစ်နှစတာကာလအတွင်း အထူးကောင်းကျိုးပေးသောလမှာ နိုဝင်ဘာလဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အထူးကောင်းကျိုးပေးသောနေ့ မှာ အင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်။ ပတ္တမြားကို ဝတ်ဆင်ထားပါ။ ရန်အပေါင်းကို အောင်နိုင်ခြင်း၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်စေတတ်ပေသည်။ ပတ္တမြားအစစ်မတတ်နိုင် သေးပါက ပတ္တမြားကဲ့သို့သော ကျောက်အနီကို ဝတ်ဆင်ထားပါ။ အခြားဆောင်သင့်သော အရာများမှာ သံမဏိ(စတီးလ်)ဖြစ်လေသည်။

အထူးသဖြင့် နှစ်စဉ်ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက်မှ သြဂုတ်လ (၂၀)အတွင်း၊ဒီဇင်ဘာ(၂၁) မှ ဇန်နဝါရီ (၂၀)အတွင်း၊ ဇန်နဝါရီ(၂၁)မှ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၁)အတွင်း၊ တို့၌အလုပ်စတင်ခြင်း၊ ထီထိုးခြင်းတို့ ပြုသင့်ပေသည်။ (၃၊၆၊၉) ဂဏန်းများကို အထူးဆောင်သင့်ပေသည်။

အထူးအားဖြင့် မိဿရာသီဖွားအားလုံးတို့သည် တဇွတ်ထိုးစရိုက်ကို ပြုပြင်ခြင်း၊ မခံချင်စိတ် ဒေါသကို ထိန်းခြင်းနှင့် အတူ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကောင်းဖြစ်သော တီထွင်မှု၊ ရဲရင့်မှုတို့ဖြင့် ရုတ်ခြည်းပေါ်လာသော အခွင့်ကောင်းများကို ထိထိမိမိ သုံးစွဲသွားပါက ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်သော ဘဝပိုင်ရှင်များဖြစ်မည် အမှန်ပေတည်း။

Ref; aries_zodiac

 

0 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.