ရာသီခြင္အလိုက္ ခံယူထားတဲ့ အခ်စ္ဒႆနမ်ား

၁။ မိႆအခ်စ္ဒႆန (ARIES)
ေမတာၱေရးတြင္ အေပးသမားၿဖစ္သည္။ရယူၿခင္းထက္ ေပးဆပ္ၿခင္းကို ဦးစားေပးမည္။ ္ မ်က္ႏွာမ်ားလိမ့္မည္။အၿပိဳင္ရည္းစားထားလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးအိမ္ေထာင္ၿပဳေသာအခါတြင္ နီးစပ္မုူအရွိဆံုးေသာသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်မည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုစည္းကိန္းမရွိ။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ၿပဳေသာအခါ အိမ္ေထာင္တဆက္တည္းႏွင့္ ၿမဲေစရန္ အၿမဲထိန္းသိမ္းၾကိဳးစားမည္။ မိမိသည္ နာမည္ပ်က္ရွိသူ (သို႔) တစ္စံုတစ္ရာဘဝတြင္ အခ်စ္ကံေခခဲ့သူအား ပို၍ တိမ္းညြတ္ခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။

၂။ ၿပိႆအခ်စ္ဒႆန (TAURUS)
ေမတၱာတရားအား ဆံုးၿဖတ္ေသာအခါတြင္ ေသခ်ာစြာ အခ်ိန္ယူဆံုးၿဖတ္ၿပီးမွ ခ်စ္တတ္ တြယ္တာတတ္သည္။ မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ အၿမဲ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ၿဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ဟူေသာ ဒႆန ကို ပိုင္ဆုိင္သည္။ အခ်စ္အတြက္ဆိုလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုႏွင့္ဆန္႔က်င္ရန္လည္းေကာင္း ဝန္မေလး။ ကိုယ္တုိင္ဆံုးၿဖတ္မည္။ ေမတၱာလမ္းေၾကာင္းသည္ မေခ်ာေမြ႔ အခက္အခဲမ်ားမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ေပါင္းဖက္ရန္ ဆံုစည္း ရန္သာအဓိကထားသည္။ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာဆိုသည္မွာ သစၥာတရားရွိမွ ခုိင္ၿမဲသည္။ ၿပီးၿပည့္စံုသည္ဟု ခံယူထားသည္။

၃။ ေမထုန္ အခ်စ္ဒႆန (GEMINI)
ေပးဆပ္တတ္ေသာ ၿမင့္ၿမတ္သည့္ႏွလံုးသား ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ေတြေဝ ဒြိဟၿဖစ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိေသာ္ၿငားလည္း ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ႏွလံုးသားမွာ အလြန္မာသည္။ မိမိအေပၚ ေလးစားၿခင္းတန္ဖိုးထားၿခင္း ႏွင့္ မိမိက ေလးစားရေသာသူ အေပၚကိုသာ ခ်စ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သားခ်င္း ဓေလ႔မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ ခ်စ္တတ္ေသာသူၿဖစ္သည္။ ခ်စ္သူအတြက္ဆုိပါက မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို မငဲ႔ကြက္ ေပးဆပ္ရန္ ဝန္မေလးေသာ သဘာဝရွိသည္။ ပင္ကို စရုိက္တြင္ တစ္ပါးသူက အခက္အခဲမ်ား အခ်စ္ၿပႆနာမ်ားကို မိမိက ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္သေလာက္ မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္မူ အၾကံေပးႏုိင္သူ ေျဖရွင္းႏုိင္သူ နည္းပါးတတ္သည္။

၄။ ကရကဋ္ အခ်စ္ဒႆန (CANCER)
အခ်စ္ေမတၱာအား စိတ္ကူးယဥ္စရာတစ္ခုဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ရင္ခုန္ခ်င္စရာ၊ စိတ္ကူးယဥ္စရာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဒ႑ာရီပံုျပင္သမိုင္းထဲမွ အခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားအား သေဘာက် အားက်တတ္ေသာ ႏွလံုးသားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အလြန္ခ်စ္တတ္သလို အလြန္အၿငိဳးအေတး ၾကီးတတ္သည္။ ဤရာသီဖြားမ်ားအဖို႔ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္မုန္းျခင္းအၾကားနယ္နိမိတ္သည္ မ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္သည္။ သံေယာဇဥ္ထားမိ၊ ခ်စ္မိ ၊တြယ္တာမိလွ်င္ အရာရာေပးဆပ္တတ္သေလာက္ မုန္းၿပီဆုိက လံုးဝလွည့္မၾကည့္တတ္။ အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်မည္။ အခ်စ္ႏွင့္ႏွလံုးသားခံယူခ်က္သည္ ဆက္ဆံေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအလုိက္ စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။

၅။ သိဟ္အခ်စ္ဒႆန (LEO)

အခ်စ္ေမတၱာအေပၚ ေလးနက္စြာ ခံယူက်င့္သံုးသည္။ ႏွလံုးသားမွ အခ်စ္ႏွင့္ ဦးေဏွာက္မွေစစားလာေသာ မာနတရားတို႔ အၿမဲ လြန္ဆြဲေနေသာ အေနအထားကို ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႔မည္။ ဤရာသီဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဦးေဏွာက္ကို ဦးစားေပးမည့္ သေဘာရွိသည္။
အခ်စ္ေမတၱာဟူေသာ အရာသည္ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ေပါင္းစပ္ ဆံုးျဖတ္ရေသာ အျခင္းအရာျဖစ္သည္ဟူေသာ ဒႆနအားပိုင္ဆုိင္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားသည္မိမိဘဝတစ္ခုလံုးကိုတစ္စံုတရာတိုးတက္ေစရန္ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ စြမ္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ သေဘာထားအား ခံယူသူမ်ားျဖစ္သည္။

၆။ ကန္ အခ်စ္ဒႆန (VIRGO)
အေခ်ာ့ႀကိဳက္ ၊ အေပ်ာ့ႀကိဳက္ မိမိအား ဦးစားေပးဆက္ဆံမႈကို လိုလားေသာ အခ်စ္ပို္င္ရွင္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား ဘဝရည္မွန္းခ်က္တိုးတက္မႈကို ဆန္႔က်င္တားဆီးလာပါက မုန္းတီးဆန္႔က်င္ တိုက္ခုိက္ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ဝန္မေလးေသာသူၿဖစ္သည္။ နီးစပ္မႈေၾကာင့္ အခ်စ္ေပၚေပါက္မည္။ ေအသိုင္းအဝိုင္း ဘဝမတူေသာသူႏွင့္ ခ်စ္မည္။ ယံုစားလြယ္၍ ေမတၱာလွည့္စားခံရမည္။ တစ္ပါးသူအသည္းခြဲရန္ ဝန္မေလး။ကိုယ္တုိင္အသည္းကြဲရမည္ကိုလည္းဂရုမစုိက္တတ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ကား မိမိက ထားရွိရန္မလို။ မိမိကုိ ခ်စ္လာေသာသူအား အေျခအေနကိုလိုက္၍ လိုအပ္သလို တံု႔ျပန္ရန္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ ႏွလံုးသား ဒႆနႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ရွိသည္။

၇။ တူရာသီ အခ်စ္ဒႆန (LIBRA)
မွ်တေသာ သဘာဝ ႏွစ္လိုေသာ အေနအထားရွိလင့္ကစား ႏွလံုးသားမာလြန္း၍ မိမိကုိယ္သာ မိမိ အခ်စ္ဆံုးျဖစ္မည္။ သီးသန္႔ေနလိုစိတ္ျပင္းထန္မည္။ ခ်စ္ခဲၿပီး အခ်စ္ၿမဲသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အထင္ႀကီးမႈ ေလးစားမႈအေပၚ အေျခခံ ေပၚေပါက္မည္။ ဘဝလမ္းေၾကာင္းတြင္ ၅၂၈ ႏွင့္ ၁၅၀၀ ေမတၱာႏွစ္ခုအၾကားလြန္ဆြဲေနရမည္။
အခ်စ္၊ေမတၱာအေပၚ ထားရွိေသာဒႆနသည္”ေပးဆပ္ျခင္း၊ရယူျခင္း၊တံု႔ျပန္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတုိ႔ေပါင္းစည္းထားသည့္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ အရာသည္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ “ဟူ၍ျဖစ္သည္။

၈။ ၿဗိစာၦအခ်စ္ဒႆန (SCORPIO)
အလြန္ခ်စ္တတ္ေသာ၊ အလြန္မုန္းတတ္ေသာ အခ်စ္ကုိပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး အေကာင္းဆံုးႏွင့္အဆိုးဆံုးကိုသာ လုပ္လိုေသာ သဘာဝရွိသည္။ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ေမတၱာစိတ္ေၿပာင္းလဲလြယ္သည္။ ခံစားခ်က္ကို မ်ိဳသိပ္တတ္သည္။ အလြန္ခ်စ္ခဲ့သူကိုပင္ စြန္႔ပစ္မည္။ ခြဲခြါေသာအခါတြင္လည္း သံေယာဇဥ္ လံုးဝမရွိသေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္မည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ေတြ႔ၿပီဆိုကလည္း အလြန္ေလးနက္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ခ်စ္မည္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚအျမင္တြင္ မတူေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္ဦးကို ေပါင္းကူးဆက္ဆံေပးႏိုင္ေသာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာအရာသည္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္လိမ့္မည္။

၉။ ဓႏု အခ်စ္ဒႆန (SAGITTARIUS)
ဘဝတြင္ အရာရာေအာင္ပြဲခံႏိုင္သေလာက္ အခ်စ္စစ္မ်က္ႏွာတြင္မူ အၿမဲအလံျဖဴ ေဝွ႔ရမ္း အရႈံုးေပးရမည္။ အရာရာတြင္ ရဲရင့္ျခင္းရွိသေလာက္ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အၿမဲခြင့္လႊတ္ အရႈံုးေပး အနစ္နာခံရတတ္သည္။ မူလခ်စ္သူအျပင္ ေနာက္ထပ္ခ်စ္သူအသစ္ေပၚ၍ ဒြိဟျဖစ္ကာသူ႔ထက္သူ ပိုသာ သေယာင္ ထင္ၿပီး မိမိ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတတ္ေသာ အာားနည္းမႈေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မ်ားၾကံဳတတ္သည္။ အခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ ခံယူမႈမွာ မိမိဆိုးႏြဲ႔သမွ်ကို ခြင့္လႊတ္နားလည္ႏုိင္ေသာသူ အႏိုင္ယူႏိုင္ေသာသူကိုသာ ခ်စ္ေမတၱာ ထားတတ္သည္။ ခ်စ္သူမ်ားမည္။အိမ္ေထာင္ တစ္ဆက္တည္းၿမဲရန္အတြက္ အထူးအားစိုက္ ဂရုထားရမည္။ ေလးနက္ေသာ ႏွလံုးႏွင့္ ခ်စ္မည္။

၁၀။ မကာရ အခ်စ္ဒႆန (CAPRICORN)
ေမတၱာေရးတြင္ အေပးသမားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခ်စ္ကို ဦးစားေပးသည္။ သူတစ္ပါးက စိတ္မဝင္စား ပစ္ပယ္ထားေသာ အထီးက်န္သမားကို ပို၍ ေမတၱာထားတတ္၊ စာနာ ခ်စ္တတ္သည္။ တစ္ပါးသူကဆိုးသည္။ မေကာင္းဟု ဆိုေသာ သူမ်ားအေပၚ ေရြးခ်ယ္ေမတၱာမွ်တတ္သည္။ ခ်စ္သူကို အလံုးစံု တိုးတက္ေစရန္ မိမိဘဝအား ျငမ္းသဖြယ္ ၊ေလွကားသဖြယ္ခင္း၍ ျမွင့္တင္ေပးမည္။ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိမိကသာလွ်င္ ေပးဆပ္ရေသာ သဘာဝရွိသည္။ အခ်စ္လြန္ကဲျခင္း နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈလြန္ကဲျခင္းတိုကုိ ေလွ်ာ့သင့္သည္။

၁၁။ ကုံ အခ်စ္ဒႆန (AQUARIUS)
လြတ္လပ္မႈကို သေဘာက် ျမတ္ႏိုးမည္။ အခ်စ္ကို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ခ်ည္ေႏွာင္တာမ်ိဳး ပိတ္ပင္တာမ်ိဳးကို လံုးဝ သေဘာမက်။ ခ်စ္သူကို မိမိအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ အမွီအခို ကင္းေစခ်င္ၾကသည္။ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ မရွိဘဲ နားလည္မႈ အျပည့္အဝရွိတဲ့ အခ်စ္ေရးမ်ိဳးသည္ ကံု ရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ခံယူခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၂။ မိန္ အခ်စ္ဒႆန (PISCES)
ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ခ်စ္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူကသာ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အခ်စ္ခရီးလမ္းေလး သာယာေစဖို႔ကလြဲၿပီး မည္သူ႔ကိုမ်ွ၊ မည္သည့္အရာကိုမ်ွ အေရးမစိုက္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေဝဖန္မႈေတြ၊ ေသြးထိုးမႈေတြကို လုံးဝ ဂ႐ုမစိုက္တတ္သည့္အျပင္ အခ်စ္ေရးကို စိတ္ကူးနဲ႔တင္ မဟုတ္ဘဲ လက္တြ႕က်က် သာယာၾကည္ႏူးေအာင္ ဖန္တီးမည္ ဟု ခံယူထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

Ref; Baydin

[ Unicode ]

၁။ မိဿအချစ်ဒဿန (ARIES)
မေတ္တာရေးတွင် အပေးသမားဖြစ်သည်။ရယူခြင်းထက် ပေးဆပ်ခြင်းကို ဦးစားပေးမည်။ ် မျက်နှာများလိမ့်မည်။အပြိုင်ရည်းစားထားလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအိမ်ထောင်ပြုသောအခါတွင် နီးစပ်မုူအရှိဆုံးသောသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျမည်။ အချစ်ဦးနှင့် ဆုံစည်းကိန်းမရှိ။ သို့သော် အိမ်ထောင်ပြုသောအခါ အိမ်ထောင်တဆက်တည်းနှင့် မြဲစေရန် အမြဲထိန်းသိမ်းကြိုးစားမည်။ မိမိသည် နာမည်ပျက်ရှိသူ (သို့) တစ်စုံတစ်ရာဘဝတွင် အချစ်ကံခေခဲ့သူအား ပို၍ တိမ်းညွတ်ချစ်တတ်သော နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
၂။ ပြိဿအချစ်ဒဿန (TAURUS)
မေတ္တာတရားအား ဆုံးဖြတ်သောအခါတွင် သေချာစွာ အချိန်ယူဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ချစ်တတ် တွယ်တာတတ်သည်။ မိမိက ချစ်ရသူအပေါ် အမြဲ စိတ်ချမ်းသာအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည် ဟူသော ဒဿန ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ အချစ်အတွက်ဆိုလျှင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆန့်ကျင်ရန်လည်းကောင်း၊ မိသားစုနှင့်ဆန့်ကျင်ရန်လည်းကောင်း ဝန်မလေး။ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မည်။ မေတ္တာလမ်းကြောင်းသည် မချောမွေ့ အခက်အခဲများမည်။ ချစ်သူနှင့်ပေါင်းဖက်ရန် ဆုံစည်း ရန်သာအဓိကထားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ သစ္စာတရားရှိမှ ခိုင်မြဲသည်။ ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု ခံယူထားသည်။

၃။ မေထုန် အချစ်ဒဿန (GEMINI)
ပေးဆပ်တတ်သော မြင့်မြတ်သည့်နှလုံးသား ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ တွေဝေ ဒွိဟဖြစ်တတ်သော သဘာဝရှိသော်ငြားလည်း ဤရာသီဖွားများ၏ နှလုံးသားမှာ အလွန်မာသည်။ မိမိအပေါ် လေးစားခြင်းတန်ဖိုးထားခြင်း နှင့် မိမိက လေးစားရသောသူ အပေါ်ကိုသာ ချစ်တတ်သော သဘာဝရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သားချင်း ဓလေ့များနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး နှလုံးသားကို ဦးစားပေး၍ ချစ်တတ်သောသူဖြစ်သည်။ ချစ်သူအတွက်ဆိုပါက မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို မငဲ့ကွက် ပေးဆပ်ရန် ဝန်မလေးသော သဘာဝရှိသည်။ ပင်ကို စရိုက်တွင် တစ်ပါးသူက အခက်အခဲများ အချစ်ပြဿနာများကို မိမိက ဦးဆောင် ဖြေရှင်းနိုင်သလောက် မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်မူ အကြံပေးနိုင်သူ ဖြေရှင်းနိုင်သူ နည်းပါးတတ်သည်။

၄။ ကရကဋ် အချစ်ဒဿန (CANCER)
အချစ်မေတ္တာအား စိတ်ကူးယဉ်စရာတစ်ခုဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ရင်ခုန်ချင်စရာ၊ စိတ်ကူးယဉ်စရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်သမိုင်းထဲမှ အချစ်သူရဲကောင်းများအား သဘောကျ အားကျတတ်သော နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အလွန်ချစ်တတ်သလို အလွန်အငြိုးအတေး ကြီးတတ်သည်။ ဤရာသီဖွားများအဖို့ ချစ်ခြင်းနှင့်မုန်းခြင်းအကြားနယ်နိမိတ်သည် မျဉ်းကြောင်းငယ်လေးမျှသာဖြစ်သည်။ သံယောဇဉ်ထားမိ၊ ချစ်မိ ၊တွယ်တာမိလျှင် အရာရာပေးဆပ်တတ်သလောက် မုန်းပြီဆိုက လုံးဝလှည့်မကြည့်တတ်။ အချစ်ဆုံးသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျမည်။ အချစ်နှင့်နှလုံးသားခံယူချက်သည် ဆက်ဆံသော အသိုင်းအဝိုင်းအလိုက် စိတ်ပြောင်းလဲတတ်သော သဘာဝရှိသည်။

၅။ သိဟ်အချစ်ဒဿန (LEO)

အချစ်မေတ္တာအပေါ် လေးနက်စွာ ခံယူကျင့်သုံးသည်။ နှလုံးသားမှ အချစ်နှင့် ဦးဏှောက်မှစေစားလာသော မာနတရားတို့ အမြဲ လွန်ဆွဲနေသော အနေအထားကို ဘဝတစ်လျှောက် ကြုံတွေ့မည်။ ဤရာသီဖွားအမျိုးသမီးများသည် နှလုံးသားကို ဦးစားပေး၍ အမျိုးသားများသည် ဦးဏှောက်ကို ဦးစားပေးမည့် သဘောရှိသည်။
အချစ်မေတ္တာဟူသော အရာသည် နှလုံးသားနှင့် ဦးနှောက် ပေါင်းစပ် ဆုံးဖြတ်ရသော အခြင်းအရာဖြစ်သည်ဟူသော ဒဿနအားပိုင်ဆိုင်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားသည်မိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုတစ်စုံတရာတိုးတက်စေရန် ဖန်တီးနိုင်သည့် စွမ်းအား တစ်ရပ်ဖြစ်သည် ဟူသော သဘောထားအား ခံယူသူများဖြစ်သည်။

၆။ ကန် အချစ်ဒဿန (VIRGO)
အချော့ကြိုက် ၊ အပျော့ကြိုက် မိမိအား ဦးစားပေးဆက်ဆံမှုကို လိုလားသော အချစ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ချစ်သူပင်ဖြစ်လင့်ကစား ဘဝရည်မှန်းချက်တိုးတက်မှုကို ဆန့်ကျင်တားဆီးလာပါက မုန်းတီးဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရန် ဝန်မလေးသောသူဖြစ်သည်။ နီးစပ်မှုကြောင့် အချစ်ပေါ်ပေါက်မည်။ အေသိုင်းအဝိုင်း ဘဝမတူသောသူနှင့် ချစ်မည်။ ယုံစားလွယ်၍ မေတ္တာလှည့်စားခံရမည်။ တစ်ပါးသူအသည်းခွဲရန် ဝန်မလေး။ကိုယ်တိုင်အသည်းကွဲရမည်ကိုလည်းဂရုမစိုက်တတ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည်ကား မိမိက ထားရှိရန်မလို။ မိမိကို ချစ်လာသောသူအား အခြေအနေကိုလိုက်၍ လိုအပ်သလို တုံ့ပြန်ရန်သာဖြစ်သည် ဟူသော နှလုံးသား ဒဿနနှင့် စိတ်ဓာတ်ရှိသည်။

၇။ တူရာသီ အချစ်ဒဿန (LIBRA)
မျှတသော သဘာဝ နှစ်လိုသော အနေအထားရှိလင့်ကစား နှလုံးသားမာလွန်း၍ မိမိကိုယ်သာ မိမိ အချစ်ဆုံးဖြစ်မည်။ သီးသန့်နေလိုစိတ်ပြင်းထန်မည်။ ချစ်ခဲပြီး အချစ်မြဲသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အထင်ကြီးမှု လေးစားမှုအပေါ် အခြေခံ ပေါ်ပေါက်မည်။ ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် ၅၂၈ နှင့် ၁၅၀၀ မေတ္တာနှစ်ခုအကြားလွန်ဆွဲနေရမည်။
အချစ်၊မေတ္တာအပေါ် ထားရှိသောဒဿနသည်”ပေးဆပ်ခြင်း၊ရယူခြင်း၊တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့ပေါင်းစည်းထားသည့် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော အရာသည် အချစ်ဖြစ်သည် “ဟူ၍ဖြစ်သည်။

၈။ ဗြိစ္ဆာအချစ်ဒဿန (SCORPIO)
အလွန်ချစ်တတ်သော၊ အလွန်မုန်းတတ်သော အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးကိုသာ လုပ်လိုသော သဘာဝရှိသည်။ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ မေတ္တာစိတ်ပြောင်းလဲလွယ်သည်။ ခံစားချက်ကို မျိုသိပ်တတ်သည်။ အလွန်ချစ်ခဲ့သူကိုပင် စွန့်ပစ်မည်။ ခွဲခွါသောအခါတွင်လည်း သံယောဇဉ် လုံးဝမရှိသလောက်အောင်ပင် ဖြစ်မည်။ နောက်တစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုကလည်း အလွန်လေးနက်သော မေတ္တာနှင့်ချစ်မည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အမြင်တွင် မတူသော ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ဦးကို ပေါင်းကူးဆက်ဆံပေးနိုင်သော တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သောအရာသည် အချစ်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်လိမ့်မည်။

၉။ ဓနု အချစ်ဒဿန (SAGITTARIUS)
ဘဝတွင် အရာရာအောင်ပွဲခံနိုင်သလောက် အချစ်စစ်မျက်နှာတွင်မူ အမြဲအလံဖြူ ဝှေ့ရမ်း အရှုံးပေးရမည်။ အရာရာတွင် ရဲရင့်ခြင်းရှိသလောက် အချစ်နှင့်ပတ်သက်လျှင် အမြဲခွင့်လွှတ် အရှုံးပေး အနစ်နာခံရတတ်သည်။ မူလချစ်သူအပြင် နောက်ထပ်ချစ်သူအသစ်ပေါ်၍ ဒွိဟဖြစ်ကာသူ့ထက်သူ ပိုသာ သယောင် ထင်ပြီး မိမိ၏ ပြောင်းလဲမှုများတတ်သော အာားနည်းမှုကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် များကြုံတတ်သည်။ အချစ်စိတ်ဓာတ် နှင့် ခံယူမှုမှာ မိမိဆိုးနွဲ့သမျှကို ခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်သောသူ အနိုင်ယူနိုင်သောသူကိုသာ ချစ်မေတ္တာ ထားတတ်သည်။ ချစ်သူများမည်။အိမ်ထောင် တစ်ဆက်တည်းမြဲရန်အတွက် အထူးအားစိုက် ဂရုထားရမည်။ လေးနက်သော နှလုံးနှင့် ချစ်မည်။

၁၀။ မကာရ အချစ်ဒဿန (CAPRICORN)
မေတ္တာရေးတွင် အပေးသမားဖြစ်သည်။ ကိုယ်ချစ်ကို ဦးစားပေးသည်။ သူတစ်ပါးက စိတ်မဝင်စား ပစ်ပယ်ထားသော အထီးကျန်သမားကို ပို၍ မေတ္တာထားတတ်၊ စာနာ ချစ်တတ်သည်။ တစ်ပါးသူကဆိုးသည်။ မကောင်းဟု ဆိုသော သူများအပေါ် ရွေးချယ်မေတ္တာမျှတတ်သည်။ ချစ်သူကို အလုံးစုံ တိုးတက်စေရန် မိမိဘဝအား ငြမ်းသဖွယ် ၊လှေကားသဖွယ်ခင်း၍ မြှင့်တင်ပေးမည်။ ဘဝတစ်လျှောက်တွင် မိမိကသာလျှင် ပေးဆပ်ရသော သဘာဝရှိသည်။ အချစ်လွန်ကဲခြင်း နားလည်ခွင့်လွှတ်မှုလွန်ကဲခြင်းတိုကို လျှော့သင့်သည်။

၁၁။ ကုံ အချစ်ဒဿန (AQUARIUS)
လွတ်လပ်မှုကို သဘောကျ မြတ်နိုးမည်။ အချစ်ကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ချည်နှောင်တာမျိုး ပိတ်ပင်တာမျိုးကို လုံးဝ သဘောမကျ။ ချစ်သူကို မိမိအတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အမှီအခို ကင်းစေချင်ကြသည်။ ချည်နှောင်မှု မရှိဘဲ နားလည်မှု အပြည့်အဝရှိတဲ့ အချစ်ရေးမျိုးသည် ကုံ ရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ခံယူချက်ပင် ဖြစ်သည်။

၁၂။ မိန် အချစ်ဒဿန (PISCES)
ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ ချစ်တတ်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ချစ်သူကသာ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အချစ်ခရီးလမ်းလေး သာယာစေဖို့ကလွဲပြီး မည်သူ့ကိုမျှ၊ မည်သည့်အရာကိုမျှ အရေးမစိုက်တတ်သူများ ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဝေဖန်မှုတွေ၊ သွေးထိုးမှုတွေကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်တတ်သည့်အပြင် အချစ်ရေးကို စိတ်ကူးနဲ့တင် မဟုတ်ဘဲ လက်တွ့ကျကျ သာယာကြည်နူးအောင် ဖန်တီးမည် ဟု ခံယူထားသူများဖြစ်သည်။

223 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.