ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္စမတ္က်တဲ႔မိန္းကေလးျဖစ္လားဆုိတာ ဒီလုိအခ်က္ေတြနဲ႕တြက္ခ်က္ျကည္႔လို႕ရနုိုင္…

လူတုိင္း တစ္ဖက္သား အားက်ရေလာက္ေသာ စမတ္က်တဲ ့ဘ၀ပုံစံကုိ လုိခ်င္စၿမဲပါပဲ…               
အလြန္ ရုိးရွင္းေသာ္လည္း အေထာက္အကူၿဖစ္လွသည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္း (၅)ခုအားေန႔စဥ္ မိမိကုိယ္ကုိ ေမး၍ ဆန္းစစ္ပါ ။

မိမိ ဘယ္သူလဲ ?

အတိတ္မွာ ဘာၿဖစ္ခဲ ့တယ္ ၊ ဘာေတြ ဆုံးရွုံးခဲ ့တယ္ ၊ ဘယ္လုိ ခက္ခဲခဲ ့တယ္ ဆုိတာႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေတြးေတာကာ အခ်ိန္မၿဖဳန္းတီးပါႏွင့္ ။ မိမိ အတြက္ ၂၄ နာရီ ၇ရက္လုံးလုံး ၃၆၅ ရက္ စသၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးတယ္ ။ မိမိမည္သူ ၿဖစ္တယ္ ဆုိတာ လက္ရွိ မိမိရပ္တည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္္ ။ မိမိ ခံစားခ်က္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးထားေသာ အရာမ်ားကုိ ခ်ေရးပါ ။ ခံစားပါ ။ေကာင္းေသာ အတိတ္ကုိ ယူေဆာင္ၿပီး မိမိကုိ နာက်င္ေစေသာ အရာမွန္သမွ်ကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပါ ။ သည္းခံ ခြင့္လြတ္ႏုိင္သူ ၿဖစ္ပါေစ ။ မိမိ အမွားလုပ္မိေသာ အခါ မိမိအား စူးစုိက္ ေ၀ဖန္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လက္ခံတတ္ေအာင္ ၿပင္ဆင္တတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ ။ မည္သည့္ေနရာ ၿဖစ္ေစ ၊ မည္သုိ ့ေသာသူ ၿဖစ္ေစ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာသည္သာ မိမိတန္ဖိုးထားသင့္ေသာ ၊ သင္ယူ ၿပဳၿပင္ ႏုိင္ေသာ အေကာင္းဆုံးေနရာၿဖစ္တယ္ ။ မိမိကုိယ္ကုိ တန္ဖိုးထားပါ ။ မိမိသည္ မိမိ ေနရာအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိသူၿဖစ္ေၾကာင္း မေမ့ပါႏွင့္ ။

 

မိမိ လုပ္ေဆာင္မွုက ဘယ္လုိ ထင္ဟပ္မွု မ်ိဳးလဲ ?

ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါသည္ဟု သင့္ကုိ ထင္ဟပ္ေစေသာ အရာမွာ သင့္လုပ္ေဆာင္မႈ ၊ သင့္ေၿပာဆုိမႈ တုိ ့၏ စည္းခ်က္မွန္မွန္ ေဆာင္ရြက္ေနမွုပင္ ။ စည္းခ်က္မွန္ ႏွင့္ ၾကည္လင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနေသာ အရာမွာ မိမိကုိယ္ကုိ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ကာ ညဥ္းဆဲ တတ္ေသာစိတ္ ၿဖစ္ေပးသည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ မိမိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ၊ မိတ္ေဆြမ်ား ၊ သူငယ္ခ်င္မ်ား ၊ သားသမီး၊ မိဘ ၊ေမာင္ႏွမ စေသာ မိမိ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သူမ်ားၾကားတြင္ မိမိသည္ ေပ်ာ္ရြင္ဖ်က္လတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သူၿဖစ္ေစရန္ ေၾကာက္စိတ္ ၊ ခ်ိတုံခ်တုံစိတ္ ႏွင့္ အမွားလုပ္မိေတာ့မည္ ဟူေသာ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး မိမိ၏ လက္ရွိ ဘ၀ႏွင့္ လက္ရွိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကုိ တည္ေဆာက္သင့္သည္ ။

 

ဘာကုိ ေရြးခ်ယ္ သင့္သလဲ

လူတစ္ဦး၏ ေန ့စဥ္ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေရြးခ်ယ္မွုၿဖင့္ စတင္ရစၿမဲပင္ ။   မုိးလင္းကတည္းက ဘာ၀တ္ရမလဲ ? ဘာစားရမလဲ ?သြားသင့္လား?      မသြားသင့္ဘူးလား ?  ေၿပာရမလား ? မေၿပာရဘူးလား ? စသၿဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၊ ေရြးခ်ယ္မွုေပါင္းမ်ားစြာ ၿဖစ့္ စတင္ရပါသည္ ။ မိမိက ကတိက၀တ္ၿပဳထားေသာ အရာမ်ားကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ ပစ္ၿခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈပင္ ။ ေသးမႊားေသာ ကတိက၀တ္မ်ားအား ဘာမွ မၿဖစ္ေလာက္ဘူး ဟု ခဏခဏ ခ်ိဳးေဖာက္မိပါက ၾကီးမားေသာ ကိစၥမ်ားကုိ လည္း အလြယ္တကူပင္ ခ်ိဳးေဖာက္မိမွာ ေသခ်ာသည္ ။ ေခတ္မီွ ရပါမည္ ။ သုိ့ေသည္ ေခတ္ေနာက္လုိက္ကာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလုိက္ ပစၥည္းေနာက္ တေကာက္ေကာက္ မပါေစႏွင့္ ။ ပစၥည္း တစ္ခုခုကုိ ၀ယ္မည္ဆုိပါစုိ့ ၊ ထုိပစၥည္းသည္ “ ငါတကယ္လုိအပ္တာလား ၊ လုိခ်င္တာလား ? ” ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ကြဲၿပားပါေစ ။  ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ပါေစ ။

 

မိမိသည္ အလုိက္သိသူလား ?

မိမိ လုပ္ငန္းရွင္သည္ စီးပြားေရး အၿမင္ မရွိသူလား ၊ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ မရွိသူလား ၊ ေခါင္းေဆာင္မွု ညံ့ဖ်င္းသူလား ? စေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ ကုိ မိမိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာႏွင့္ မေရာေထြးပါေစႏွင့္ ။ မိမိ ထင္ၿမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္၍၄င္းေကာင္းအား မေလးမစားမလုပ္ပါနွင့္ ။ကုိယ္ပုိင္ ခံစားခ်က္ႏွင့္ မရွုပ္ေထြးေစပဲ အလုိက္သိပါ ။ မလုိလားအပ္ပဲ လုပ္ငန္းထဲမွာ မေပ်ာ္ရႊင္ရေအာင္ မဖန္တီးပါႏွင့္ ။ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေတြးေတာနုိင္သူ ၿဖစ္သင့္သည္ ။ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္မွုမ်ား ၿဖစ္လာပါက စကားစၿမည္ေၿပာပါ ။ မ်ွေ၀ခံစားတတ္ပါေစ ။ သတိၿပဳရမည့္ အခ်က္မွာ မွ်ေ၀ၿခင္း ဆုိသည္တြင္ ပရမ္းပတာ ဖရုိဖရဲ ဦးတည္ခ်က္မဲ ့ေသာ အခ်ိန္ၿဖဳန္းတီးေစေသာ ေၿပာဆုိၿခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားသင့္သည္ ။

 

မိမိ ရည္မွန္းခ်က္ က ဘာလဲ ?

ေအာင္ၿမင္ေနေသာ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္း ႏွင့္အတူ ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ ထုိင္ရေသာ အခါ ၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားေနေသာ မိသားစုမ်ားကုိ ၿမင္ေသာအခါ မိမိလည္း တစ္ေန့ ဒီလုိ ၿဖစ္ကုိ ၿဖစ္ရမည္ ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကုိ လူတုိင္း နားလည္ႏုိင္ပါသည္ ။ “ ငါကေရာ ဘာလုိ့ မၿဖစ္ႏုိင္ရမွာလဲ? ” ဆုိေသာ ေမးခြန္းမွာ သင့္အား ေအာင္ၿမင္မႈ ပန္းတုိင္ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ့ေနေသာ အရာတစ္ခုပင္ ။ မိမိ ဘာၿဖစ္ရမလဲဆုိေသာ ေမးခြန္း၏ ေသာ့ခ်က္မွာ မိမိသာ လ်ွင္ အဓိက က်ေၾကာင္း နားလည္သင့္သည္ ။ထို့အၿပင္ အပ်င္းၾကီးၿခင္းသည္ ေအာင္ၿမင္မႈႏွင့္ ေ၀းကြာေစလိမ့္မည္ ။ မိမိ၏ ဆႏၵကုိ ကုိယ္စားၿပဳ၍ အၿခားသူမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိ ့မရႏုိင္ ေသာ္လည္း အေထာက္အပ့ံ အကူအညီမ်ား ရရွိရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမွု၀န္းက်င္တစ္ခု ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္ ။

717 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.