ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားဝင္ခ်င္သူေတြ ဒီအခ်က္ေတြေရွာင္ရွားသင့္

မွန္ပါတယ္။ပိုက္ဆံဟာအရာအားလံုးမဟုတ္ပါဘူး။ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာအရာအားလံုးပါ။ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိပုိက္ဆံနဲ႔မဝယ္္နုိင္ဘူးဆိုုတဲ့ စကားလည္းအရွိသားပဲ။ ဒါေပမယ့္္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕အေၾကာင္းရင္းခံေတြျဖစ္တဲ့ အရာဝတၳဳပစၥည္းအခိ်ဳ႕ကုိေတာ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ဝယ္နုိင္ပါတယ္။ေနာက္ျပီး စက္ဘီးေပၚမွာငိုရတာထက္ BMW ေပၚမွာငိုရတာကသက္ေတာင့္သက္သာရွိတယ္္ေလ..အဲ့ဒီ့ BMW ကသာ ကုိယ္သမာအာဇီဝနဲ႔ရွာေဖြလုိ႔ရထားတဲ့ ပစၥည္္းဆိုရင္ေပါ့။ “ေငြ..ေငြ..ေငြ…ဂုဏ္ဆိုတာေငြကုိေခၚတယ္” ဆိုတဲ့ ေခတ္ေဟာင္းမင္းသားၾကီးတစ္ေယာက္သီဆိုတဲ့သီခ်င္းကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ေငြဆုိတာအေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေနရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းမီးေမာင္းထိုုးေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါတယ္။ဒီေတာ့ဒီေလာက္အေရးၾကီးတဲ့ ေငြကုိရွာေဖြရာမွာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္္ေလးေတြရွိတဲ့အထဲကမွ ေငြမ်ားမ်ားဝင္ခ်င္ရင္ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့အခ်က္ေလးေတြကုိေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

 

ကိုယ့္္အရည္အခ်င္းကုိေလ်ွာ့မတြက္ပါနဲ

ဒါဟာ အလုပ္ရွာေနတဲ့လူငယ္ေတြနဲ႔အလုပ္စဝင္ကာစလူငယ္ေတြျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ အမွားတစ္ခုပါ။ ငါကေတာ့ ဒီအလုပ္နဲ႔ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးငါမလုပ္နိုင္ေလာက္္ပါဘူးဆိုျပီး Job Offer ေတြကုိ တိမ္းေရွာင္္တာ တြန္႔ဆုတ္တြန႔္ဆုတ္လုပ္ေနတာမ်ိဳးဟာ အလားအလာေကာင္းတဲ့အက်င့္္စရိုက္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ကဘယ္အလုပ္ကုိပုိိင္ပုိိင္နုိင္နုိင္လုပ္နုိင္သလဲဆုိတာ ကုိယ္အလုပ္္တစ္ခုုခုကုိစမလုပ္ၾကည့္မခ်င္းသိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ကုိအရင္လုပ္ၾကည့္ျပီးမွကုိယ္နဲ႔ကုိက္မကုိက္ဆံုးျဖတ္တာက အေတြ႕အၾကံဳလည္းရတဲ့အျပင္ပညာလည္းရတာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုပါ။

 

Volunteer ေတြလိုက္လုပ္ေနျခင္း

အေတြ႕အၾကံဳရေအာင္ဆိုျပီးအလုပ္လုပ္တာေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကေနကိုယ့္္အတြက္ထုိက္သင့္တဲ့အခေၾကးေငြေတာ့ျပန္ရသင့္ပါတယ္။ဒါမွလည္းလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေလးစားမႈရွိျပီးအလုပ္လုပ္ရတာအဆင္ေျပမွာပါ။ တကယ္္လိုိ႔သင္ကတစ္စံုတစ္ခုကုိေကာင္းေကာင္းလုပ္္နုိင္တယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီ့အရာကုိဘယ္ေတာ့မွအလကားလုပ္မေပးနဲ႔ဆိုတဲ့ အဆုိအမိန္႔လည္းရွိပါတယ္။ ပိုိက္ဆံထက္အေတြ႕အၾကံဳကအေရးၾကီးပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ပိုက္္ဆံမရလုိ႔လည္းမျဖစ္ပါဘူး။

 

အခ်ိန္ကုိတန္ဖုိးမထားျခင္း

Time is money အခ်ိန္စကၠန္႔တိုင္္းဟာ ပိုက္ဆံဝင္နုိင္တဲ့အခိ်န္ေတြပါပဲ။ ဒါကုိသင္ကဘယ္လိုျဖတ္သန္းသလဲ၊အဲ့ဒီိ့ျဖတ္္သန္းမႈကုိ သင္ကုိိယ္တုိင္ေက်နပ္္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ေပၚမူတည္ျပီး အခ်ိန္္ရဲ႕တန္ဖုိးသတ္္မွတ္ခ်က္ကေျပာင္းလဲသြားတာပါ။ အခ်ိန္္ကုိတန္ဖုိးထားပါ။ စကၠန္႔မိနစ္ေတြတိုင္းကုိ ဖုန္းScreen ကုိ မီးပြင့္ေအာင္ပြတ္ေနမယ့္အစား ကုိယ့္အတြက္အသံုးဝင္နုိင္တာတစ္ခုခုလုပ္္ျပီိးျဖတ္သန္္းသင့္ပါတယ္။

 

အလုပ္ကုိ အသည္္းအသန္လုပ္ေနျခင္း

အလုပ္လုပ္္တာကေကာင္းပါတယ္။က်န္းမာေရးကုိထိခိုက္ရေလာက္တဲ့အထိကို အလုပ္ကုိ္အသည္္းအသန္္လုပ္ေနတာကေတာ့ ဆုိးရြားပါတယ္။ က်န္္းမာျခင္္းသည္လာဘ္ၾကီိးတစ္ပါးဆိုတဲ့အတိုင္း သင္အခ်ိန္ေတြအၾကာၾကီးကုန္းရုန္းရွာထားတဲ့ပိုက္္ဆံေတြဟာ တစ္ခ်က္ေလာက္ေရာဂါၾကီးၾကီးမားမားတစ္ခုခုျဖစ္လိုက္တာနဲ႔ ေလ်ွာခနဲေျပာင္သြားနုိင္တဲ့အျပင္ မက်န္္းမာတဲ့အခါ အလုပ္ဆက္ျပီိးလုပ္လုိ႔ရေတာ့မွာမဟုတ္လို႔ သင့္ရဲ႕ေငြစီးေၾကာင္းကုိပါျပတ္္ေတာက္သြားေစပါလိိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္္းမာေရးကပထမ၊ေနာက္မွ ပိုက္ဆံရွာဖို႔ဒုတိယပါ။

 

အလုပ္္ကုိဒိိုင္းတစ္ခုလိုအကာအကြယ္ယူေနျခင္း

အလုပ္ကုိလုပ္ခ်င္လုိ႔လုပ္္ေနတာထက္ တစ္ခုခုဆီကထြက္ေျပးဖိုိ႔စိတ္္ထြက္ေပါက္အေနနဲ႔လုပ္္ေနတာက သင့္ရဲ႕စိတ္က်န္းမာေရးကုိဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစပါတယ္။ မၾကာေသးမီက စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြအရ အေမရိကန္္နို္င္ငံသားလူငယ္ေတြရဲ႕ ၾကီးမားတဲ့ရာခုိင္နႈန္းဟာ အလုုပ္ၾကိဳးစားရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္က လူမႈေရးျပႆနာေတြဆီကေန ခဏျဖစ္ျဖစ္ေရွာင္္ေျပးဖုိိ႔လုိ႔ ေျဖထားပါတယ္။ ရည္းစားနဲ႔ရန္္ျဖစ္ထားတယ္္၊ျပန္မေခ်ာ့ခ်င္တာနဲ႔ပဲအလုပ္အရမ္းမ်ားေနလုိ႔ဆုိျပီးဒီတုုိင္းေနလုိက္တယ္၊မိန္းမနဲ႔ရန္္ျဖစ္ထားတယ္၊အလုပ္မွာပဲညအိပ္လိုက္တယ္..ဆိုုတာမ်ိဳးဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္က်န္းမာေရးကုိေရာ အလုုပ္မွာစြမ္းေဆာင္နို္င္စြမ္းကုိပါ က်ဆင္းေစပါတယ္။ အလုပ္ကုိသက္ေတာင့္္သက္သာလုပ္ေနတာမဟုတ္ပဲနင္းထုိးျပီးလုပ္ေနတာေၾကာင့္္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေလာင္စာကုန္သြားတဲ့ ယာဥ္ပ်ံလုိမ်ိဳး ပ်က္က်လာနုိ္င္တာကိုၾကိဳေတြးထားဖုိိ႔လိုပါတယ္။

 

ခုေျပာျပသြားတာေတြကေတာ့ အလုပ္မွာေအာင္္ျမင္ခ်င္သူေတြ၊ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားရွာခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ ဂရုတစိုက္ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အခ်က္ေလးေတြပါ။ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ သုညဂဏန္္းေတြအျမီးရွည္ရွည္နဲ႔ဘဏ္ကတ္္ေတြရရွိပုိင္ဆိုင္နုိင္ၾကပါေစ။

 

Unicode Format

မှနျပါတယျ။ပိုကျဆံဟာအရာအားလုံးမဟုတျပါဘူး။ပြောျရှှငျမှုဟာအရာအားလုံးပါ။ပြောျရှှငျမှုကိုပိုကျဆံနဲ့မဝယျျနိုငျဘူးဆိုုတဲ့ စကားလညျးအရှိသားပဲ။ ဒါပမေယျ့ျ ပြောျရှှငျမှုရဲ့အကွောငျးရငျးခံတှဖွေစျတဲ့ အရာဝတ်ထုပစ်စညျးအခြို့ကိုတော့ ပိုကျဆံနဲ့ဝယျနိုငျပါတယျ။နောကျပွီး စကျဘီးပေါျမှာငိုရတာထကျ BMW ပေါျမှာငိုရတာကသကျတောငျ့သကျသာရှိတယျျလေ..အဲ့ဒီ့ BMW ကသာ ကိုယျသမာအာဇီဝနဲ့ရှာဖှလေို့ရထားတဲ့ ပစ်စညျျးဆိုရငျပေါ့။ “ငှေ..ငှေ..ငှေ…ဂုဏျဆိုတာငှကေိုခေါျတယျ” ဆိုတဲ့ ခတျေဟောငျးမငျးသားကွီးတစျယောကျသီဆိုတဲ့သီခငြျးကလညျး ခတျေအဆကျဆကျငှဆေိုတာအရေးပါတဲ့အခနျးကဏ်ဍကနရေပျတညျနဆေဲဖွစျကွောငျးမီးမောငျးထိုုးဖောျပွလကြျရှိပါတယျ။ဒီတော့ဒီလောကျအရေးကွီးတဲ့ ငှကေိုရှာဖှရောမှာ ဆောငျရနျရှောငျရနျျလေးတှရှေိတဲ့အထဲကမှ ငှမြေားမြားဝငျခငြျရငျရှောငျကွဉျသငျ့တဲ့အခကြျလေးတှကေိုဖောျပွပေးလိုကျရပါတယျ။

ကိုယျ့ျအရညျအခငြျးကိုလြှော့မတှကျပါနဲ့

ဒါဟာ အလုပျရှာနတေဲ့လူငယျတှနေဲ့အလုပျစဝငျကာစလူငယျတှဖွေစျလေ့ရှိတဲ့ အမှားတစျခုပါ။ ငါကတော့ ဒီအလုပျနဲ့ဖွစျမှာမဟုတျပါဘူး။ဒီလိုအလုပျမြိုးငါမလုပျနိုငျလောကျျပါဘူးဆိုပွီး Job Offer တှကေို တိမျးရှောငျျတာ တှနျ့ဆုတျတှနျ့ဆုတျလုပျနတောမြိုးဟာ အလားအလာကောငျးတဲ့အကငြ့ျျစရိုကျမြိုးမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျကဘယျအလုပျကိုပိိုငျပိိုငျနိုငျနိုငျလုပျနိုငျသလဲဆိုတာ ကိုယျအလုပျျတစျခုုခုကိုစမလုပျကွညျ့မခငြျးသိမှာမဟုတျပါဘူး။ အလုပျကိုအရငျလုပျကွညျ့ပွီးမှကိုယျနဲ့ကိုကျမကိုကျဆုံးဖွတျတာက အတှေ့အကွုံလညျးရတဲ့အပွငျပညာလညျးရတာကွောငျ့ သငျ့တောျတဲ့လုပျရပျတစျခုပါ။

Volunteer တှလေိုကျလုပျနခွေငျး

အတှေ့အကွုံရအောငျဆိုပွီးအလုပျလုပျတာတော့ကောငျးပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျကနကေိုယျ့ျအတှကျထိုကျသငျ့တဲ့အခကွေးငှတေော့ပွနျရသငျ့ပါတယျ။ဒါမှလညျးလုပျငနျးခှငျဝငျနခြေိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလေးစားမှုရှိပွီးအလုပျလုပျရတာအဆငျပွမှောပါ။ တကယျျလိို့သငျကတစျစုံတစျခုကိုကောငျးကောငျးလုပျျနိုငျတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီ့အရာကိုဘယျတော့မှအလကားလုပျမပေးနဲ့ဆိုတဲ့ အဆိုအမိနျ့လညျးရှိပါတယျ။ ပိိုကျဆံထကျအတှေ့အကွုံကအရေးကွီးပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ပိုကျျဆံမရလို့လညျးမဖွစျပါဘူး။

အခြိနျကိုတနျဖိုးမထားခွငျး

Time is money အခြိနျစက်ကနျ့တိုငျျးဟာ ပိုကျဆံဝငျနိုငျတဲ့အခြိနျတှပေါပဲ။ ဒါကိုသငျကဘယျလိုဖွတျသနျးသလဲ၊အဲ့ဒီိ့ဖွတျျသနျးမှုကို သငျကိိုယျတိုငျကြနေပျျရဲ့လားဆိုတဲ့ပေါျမူတညျပွီး အခြိနျျရဲ့တနျဖိုးသတျျမှတျခကြျကပွောငျးလဲသှားတာပါ။ အခြိနျျကိုတနျဖိုးထားပါ။ စက်ကနျ့မိနစျတှတေိုငျးကို ဖုနျးScreen ကို မီးပှငျ့အောငျပှတျနမေယျ့အစား ကိုယျ့အတှကျအသုံးဝငျနိုငျတာတစျခုခုလုပျျပွီိးဖွတျသနျျးသငျ့ပါတယျ။

အလုပျကို အသညျျးအသနျလုပျနခွေငျး

အလုပျလုပျျတာကကောငျးပါတယျ။ကနြျးမာရေးကိုထိခိုကျရလောကျတဲ့အထိကို အလုပျကိုျအသညျျးအသနျျလုပျနတောကတော့ ဆိုးရှားပါတယျ။ ကနြျျးမာခွငျျးသညျလာဘျကွီိးတစျပါးဆိုတဲ့အတိုငျး သငျအခြိနျတှအေကွာကွီးကုနျးရုနျးရှာထားတဲ့ပိုကျျဆံတှဟော တစျခကြျလောကျရောဂါကွီးကွီးမားမားတစျခုခုဖွစျလိုကျတာနဲ့ လြှောခနဲပွောငျသှားနိုငျတဲ့အပွငျ မကနြျျးမာတဲ့အခါ အလုပျဆကျပွီိးလုပျလို့ရတော့မှာမဟုတျလို့ သငျ့ရဲ့ငှစေီးကွောငျးကိုပါပွတျျတောကျသှားစပေါလိိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျျးမာရေးကပထမ၊နောကျမှ ပိုကျဆံရှာဖို့ဒုတိယပါ။

အလုပျျကိုဒိိုငျးတစျခုလိုအကာအကှယျယူနခွေငျး

အလုပျကိုလုပျခငြျလို့လုပျျနတောထကျ တစျခုခုဆီကထှကျပွေးဖိို့စိတျျထှကျပေါကျအနနေဲ့လုပျျနတောက သငျ့ရဲ့စိတျကနြျးမာရေးကိုဆိုးရှားစှာထိခိုကျစပေါတယျ။ မကွာသေးမီက စစျတမျးကောကျယူခကြျတှအေရ အမရေိကနျျနိုျငျငံသားလူငယျတှရေဲ့ ကွီးမားတဲ့ရာခိုငျနှုနျးဟာ အလုုပျကွိုးစားရခွငျးရဲ့အကွောငျးပွခကြျက လူမှုရေးပွဿနာတှဆေီကနေ ခဏဖွစျဖွစျရှောငျျပွေးဖိို့လို့ ဖွထေားပါတယျ။ ရညျးစားနဲ့ရနျျဖွစျထားတယျျ၊ပွနျမခြော့ခငြျတာနဲ့ပဲအလုပျအရမျးမြားနလေို့ဆိုပွီးဒီတုုိငျးနလေိုကျတယျ၊မိနျးမနဲ့ရနျျဖွစျထားတယျ၊အလုပျမှာပဲညအိပျလိုကျတယျ..ဆိုုတာမြိုးဟာ သငျ့ရဲ့စိတျကနြျးမာရေးကိုရော အလုုပျမှာစှမျးဆောငျနိုျငျစှမျးကိုပါ ကဆြငျးစပေါတယျ။ အလုပျကိုသကျတောငျ့ျသကျသာလုပျနတောမဟုတျပဲနငျးထိုးပွီးလုပျနတောကွောငျ့ျတစျခြိနျခြိနျမှာ လောငျစာကုနျသှားတဲ့ ယာဉျပြံလိုမြိုး ပကြျကလြာနိုျငျတာကိုကွိုတှေးထားဖိို့လိုပါတယျ။

ခုပွောပွသှားတာတှကေတော့ အလုပျမှာအောငျျမွငျခငြျသူတှေ၊ပိုကျဆံမြားမြားရှာခငြျသူတှအေနနေဲ့ ဂရုတစိုကျရှောငျကွဉျရမယျ့ အခကြျလေးတှပေါ။အောငျမွငျတဲ့လုပျငနျးခှငျနဲ့ သုညဂဏနျျးတှအေမွီးရှညျရှညျနဲ့ဘဏျကတျျတှရေရှိပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။

886 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.