အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္မ်ား၏ ေစ်း၀ယ္ယူမႈ ပုံစံအေပၚသက္ေရာက္မႈ

11.png
ေစ်း၀ယ္ရေအာင္
 
ေစ်း၀ယ္တာဟာ ဟုိေရွ႕ကမၻာဦးကတည္းကပါ။ ကုန္စည္ေတြဖလွယ္တဲ့ေခတ္လုိမ်ဳိး နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရွးေခတ္ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္မႈကေနၿပီးေတာ့ ယေန႔ေခတ္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္မႈေတြအထိ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဴိး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူအားလုံးရဲ႕ အႀကဳိက္ေတြ႕ မေႏွာေမႊ႕ေစတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ျပဳမႈေနထုိင္ပုံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ပညာရႈ႕ေထာင့္က ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေစ်း၀ယ္တာဟာ စိတ္ထြက္ေပါက္ပဲ၊ စိတ္ဖိအားေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုပဲလုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ ဒီလုိေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္မႈ အေရးႀကီးမႈ၊ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားမႈ၊ လူေတြရဲ႕ မေႏွာေမႊ႕မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ စာေရးဆရာမ်ားက စားေရလုိ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးတတ္သလုိ အေမရိကန္ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဟာလိ၀ုဒ္က ေတာ့ Confession of a Shopaholic ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ဳိးနဲ႔  ဇာတ္လမ္းေတြရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေနၾက ပါတယ္။ ဘာက လူေတြကုိ ေစ်း၀ယ္ေစတာလဲ၊ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္သူေတြ လႊမ္းမုိးေနတာလဲ၊ ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ေတြက သူတုိ႔ ေစ်း၀ယ္ယူမႈ အမူအက်င့္ေတြကုိ သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသလဲ။
 
အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္မ်ား၏ ေစ်း၀ယ္သူမ်ား၏ ေစ်း၀ယ္ယူမႈပုံစံအေပၚသက္ေရာက္မႈ 
[[{“fid”:”16359″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_copyright[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{}}]]
 
ေစ်း၀ယ္ယူတာကုိ လူေတြက အႏုပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ေျပာၾကပါတယ္။ အႏုပညာဆုိေပမဲ့လုိ႔ အဲ့ဒီလုိ ခန္႔မွန္းတြက္ဆလုိ႔မရတဲ့ေနာက္မွာ ပုံစံထုတ္လုပ္ဘယ္လုိပုံစံေတြရွိေနသလဲဆုိတာ သိရွိေနဖုိ႔လုိ ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားက စလုိ႔ ေဖာက္သည္ေတြလည္း ျပဳမႈပုံ(ေစ်း၀ယ္ယူပုံ) ကုိ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဒီကေန သင္ၾကာေနရပါတယ္။ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္မ်ားေကာင္းမႈနဲ႔ အခုဆုိရင္ ဒီလုိ ေဖာက္သည္မ်ားရဲ႕ ျပဳမႈပုံဟာ အသစ္ထပ္မံေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါၿပီ။ မုိဘုိင္းဖုန္းဟာ အားလုံးကုိ ၿပီးျပည့္စုံသြားေစသလုိပါပဲ ေစ်း၀ယ္လွည္းေတြလည္းေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြရဲ႕ ပစၥည္းတစ္ခုုကို ၀ယ္ဖုိ႔ရာမွာ စိတ္ေနစိတ္ထားပုံနဲ ဆုံးျဖတ္ပုံေတြကေတာ့ ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ၀ယ္ဖုိ႔ဆုိတာ လုိအပ္လုိ႔၊ ၀ယ္ဖုိ႔ပုိက္ဆံလည္းရွိလုိ႔၊ ကိုယ္အတြက္လည္း ေကာင္းလုိ႔၊ ေပးေခ်ရတာလည္း လြယ္ကူလုိ႔၊ ၿပီးေတာ့ ၀ယ္ၿပီးရင္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာမ်ဳိးကုိ လုိခ်င္လုိ႔ဆုိတဲ့ ပုံစံထဲကေတာ့ ထြက္မသြားပါဘူး။
 
အြန္လုိင္းေစ်း၀ယ္မႈကုိ သက္ေရာက္ေနေသာ အခ်က္မ်ား
 
အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္မႈ ပုံစံကုိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက သက္ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။
-ျပင္ပမွ သက္ေရာက္မႈမ်ား
-အသက္အရြယ္၊ က်ား၊မနဲ႔ လူေနမႈပုံစံ
– လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပင္ကုိယ္အရည္အေသြး
– ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေစ်းေရာင္းသူတုိ႔၏ ဓေလ့စ႐ုိက္
-၀က္ဆုိဒ္တစ္ခု၏ အရည္အေသြး
 
ပထမဆုံးနဲ႔အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ အြန္းလုိင္းကေနေစ်း၀ယ္ဖုိ႔အတြက္ တြန္းပုိ႔ေနတဲ့အခ်က္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာကားၾကပ္တာလား၊ေနပူတာ၊ အခ်ိန္မရတာလားဆုိတဲပ အခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လူေတြဟာ အြန္လုိင္းကေန ေစ်း၀ယ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လည္းပဲ ေရာင္းခ်တဲ့ ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြး၊ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ အြန္လုိင္းမွာ ေစ်းေရာင္း တဲ့သူေတြရဲ႕ ျပဳမႈပုံနဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ရဲ႕ ၀င္ၾကည့္ သူေတြအေပၚ အဆင္ေျပေခ်ာေမႊ႕မႈေတြက ေစ်း၀ယ္သူရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္ မႈကုိျဖစ္ေပၚကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေစ်း၀ယ္လုိစိတ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတာပဲျဖစ္ ပါတယ္။
 
ျပင္ပမွ သက္ေရာက္မႈမ်ား
 
ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အြန္လုိင္းကေန ေစ်း၀ယ္ရမယ္ဆုိတဲ့အသိနဲ႔ ေၾကျငာေတြ၊ ေနာက္ ဘယ္ အြန္လုိင္းက ေစ်း၀ယ္တာ စိတ္ခ်ရတယ္ဆုိတဲ့ လူေတြရဲ႕ တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္နား၊ အိမ္အေရာက္ပုိ႔ စနစ္ေတြရဲ႕ စိတ္ခ်ေသခ်ာရမႈ၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီမွာ ရွိတဲ့ ဓေလ့ထုံးထမ္း ဥပေဒေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု/၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေစ်းေရာင္းသူေတြရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားမႈ ကလည္း လုိအပ္ပါေသးတယ္။
 
 
အသက္အရြယ္၊ က်ားမနဲ႔ လူေနမႈပုံစံ
 
[[{“fid”:”16362″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_copyright[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{}}]]
 
အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ကုိ အသက္အရြယ္၊ က်ား၊မ၊ ၀င္ေငြ၊ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ အင္တာနက္ေပၚမွာ လူေတြဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနသလဲဆိုိတာေတြနဲ႔ဆုိင္ပါတယ္။ ၀က္ဆုိဒ္ေတြကုိ လာေရာက္လည္ပတ္သူအေရနဲ႔ အြန္လုိင္းအသုံးျပဳၿပီး ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ရွာေဖြတာမွာ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြအရ လူငယ္လူရြယ္ေတြ၊ ခ်မ္းသားတဲ့သူေတြ၊ ပညာပုိတတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္နဲ႔ ရင္းႏွီးမႈရွိတဲ့သူေတြက အြန္လုိင္းမွာ ေစ်း၀ယ္ယူတာ ပုိမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အြန္လုိင္းမွာ ေစ်း၀ယ္ဖုိ႔ဆုိတာ အင္တာနက္အသုံးျပဳရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အင္တာနက္ ကုိ ပုိုမုိအသုံးျပဳတဲ့သူေတြက အြန္လုိင္းမွာ ေစ်း၀ယ္ဖုိ႔ ပုိမ်ားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပင္ကုိယ္အရည္အေသြး
 
အြန္လုိင္းက ေစ်း၀ယ္ဖုိ႔ဆုိတာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ကလည္း အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္မႈအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိေနျပန္ပါတယ္။ဥပမာ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ သူကအရမ္းႀကဳိက္တယ္ သူ႔ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ မရႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အြန္လုိင္းကေနၿပီးေတာ့ သူဟာ အြန္လုိင္းကေန ၀ယ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကားစီးၿပီး တစ္ဆုိင္ၿပီးတစ္ဆုိင္ေျပာင္းမ၀ယ္ခ်င္ဘူးဆုိတဲ့သူေတြက အြန္လုိင္းကေန၀ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းမွာက ကုိယ္ႀကဳိက္တဲ့ ပစၥည္းကုိ Mouse ကေလးတစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ုံပဲမုိ႔ပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပစၥည္းပုိ႔ေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း အြန္လုိင္းေရွာ႕ပင္းေတြက အားသာပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ ၿခဳံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အြန္လုိင္းမွာ ေစ်း၀ယ္ရတာကုိ အႀကဳိက္ေတြ႕ေစမွာျဖစ္ၿပီး အျခားႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရမယ့္ဟာေတြ ႕လည္း အမ်ားအျပားပါပဲ။
 
ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေစ်းေရာင္းသူတုိ႔၏ ဓေလ့စ႐ုိက္
 
ဒီေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အြန္လုိင္းေစ်းေတြအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ myanmarblogshop၊ omyanmarkaymu နဲ႔ yangonbay တုုိ႔အျပင္အျခား တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္လုပ္ေနတာေလးေတြလည္းအမ်ားအျပားပါပဲ။ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြးကေတာ့၊ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ အစားထုိးလဲလည္ေပးႏုိင္မႈ၊ ေရာင္းၿပီးပစၥည္းနဲ႔ ေငြျပန္အမ္း တာေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းအေပၚမွာ တည္တန္ဖုိးထားမႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကြဲျပားၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေစ်းေရာင္းတဲ့သူက ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရသလဲ ဆုိတာပါပဲ။
 
၀က္ဆုိဒ္တစ္ခုရဲ႕ အရည္အေသြး
[[{“fid”:”16363″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_copyright[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{}}]]
 
၀က္ဆုိဒ္တစ္ခုဟာ ေစ်း၀ယ္သူေတြ ၀င္ၾကည့္တာ၊ေနာက္ထပ္၀င္ၾကည့္တာ ၊ေစ်း၀ယ္တာေတြ လုပ္တဲ့ေနရာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀က္ဆုိဒ္အရည္အေသြးဆုိတာက အေရးပါလွပါတယ္။ ၀က္ဆုိဒ္တည္ေဆာက္ပုံ၊ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ လြယ္ကူတာ၊ ခရက္ဒစ္ကတ္သုံးမယ္ဆုိရင္ ေငြေပးေခ်းဖုိ႔အတြက္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရတာ၊ ေစ်း၀ယ္သူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္လုံၿခဳံမႈကုိ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
 
အထက္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ အားလုံးဟာ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အြန္လုိင္းက ေစ်း၀ယ္ရမွာ စိတ္ေၾကနပ္မႈကုိ ရေစမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္အလက္မ်ားဟာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အြန္လုိင္းကေန ေစ်း၀ယ္ယူသူေတြရဲ႕ ေစ်း၀ယ္လုိမႈ ပုံစံကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးပါတယ္။ အြန္လုိင္းမွာ ေစ်း၀ယ္ႏုိင္ၾကပါေစေနာ္… ။
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.