ေန႔စဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

woman-jumping-with-ribbons.jpg

ဘဝရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဖန္တီးယူလို႔ရပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပါပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္တာလည္း ဒီစိတ္ပဲ ျပီးေတာ့ မေပ်ာ္ရႊင္ ေအာင္လုပ္တာလည္း ဒီစိတ္ပါပဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေန႔စဥ္ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ျဖစ္မလာဘူးေပါ့။ ဘယ္လိုပင္ေျပာဆိုၾကပါေစ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာေတြကို အျမဲေတြးႏိုင္သလို အဲဒါေတြကို စဥ္းစားေနမဲ့ အစား ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အခိုက္အတန္႔ေလးကိုပဲ ေတြးေတာ့မယ္ဆိုျပီး က်ဳပ္တို႔ေရြးယူႏိုင္ပါတယ္။

က်ဳပ္တို႔အားလံုး ေလာကဓံအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေလာကဓံေတြက က်ဳပ္တို႔အေတြး၊ သေဘာထားေတြကို လြမ္းမိုးျခယ္လွယ္ခြင့္ မေပးသင့္ပါဘူး။ ဒီလိုေလာကဓံေတြကို လြမ္းမိုးျခယ္လွယ္ခြင့္ေပးလိုက္မယ္ ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ဟာ အရႈံးသမားျဖစ္သြားမယ္။ က်ုပ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈေတြ ဆံုးရႈံးသြားမယ္။ က်ုပ္တို႔ရဲ႕ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြကို အျပင္ကလြမ္းမိုးမႈေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရာက်သြားမယ္။ တဖက္က အျပင္က ရိုက္ခတ္မႈေတြ ကင္းကြာေအာင္ေနထိုင္ျပီး က်ဳပ္တို႔ဘဝေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ က်ဳပ္တို႔လိုသလို ဖန္တီးလို႔ရပါတယ္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆို တာဘာလဲ။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ အတြင္းစိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈပါပဲ။ စိတ္ပူေလာင္မႈေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ၊ စြဲလမ္းႏွစ္သိမ့္မႈေတြမရွိမွ သာ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတဲ့အရာေတြ၊ ရရွိတဲ့အရာေတြ၊ ပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာေတြ၊ က်ဳပ္တို ႔တန္ဖိုးထားတဲ့အရာေတြလုပ္ရတဲ့အခါ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အျပင္ေလာကဓံရိုက္ခတ္မႈကို ခြင့္ျပဳထား တာေၾကာင့္ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ တခဏသာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိခံစားဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းတစ္ခုကေတာ့ ေန႔စဥ္တရားထိုင္ျခင္းပျဲဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းလာတာနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေလ့အထကို ရရွိခံစားရ ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ –

၁. သင္ရဲ႕ေရွးရိုးစြဲအျမင္ကို အားထုတ္ျပီးေျပာင္းလဲပါ။ အေကာင္းဖက္က ၾကည့္ပါ။ စိတ္က မေကာင္းတဲ့ဖက္ကၾကည့္ဖို႔ ဆြဲေဆာင္ေကာင္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ခြင့္မျပဳလိုက္ပါနဲ႔။ အျပဳသေဘာဖက္က ၾကည့္တတ္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။

၂. အခက္အခဲေတြကိုမစဥ္းစားဘဲ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့နည္းလမ္းေတြကိုဘဲ ထည့္တြက္စဥ္းစားပါ။

၃. စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစရာေတးသံသာမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

၄. သင့္ကို ရယ္ေမာေစတဲ့ ရယ္ေမာစရာဟာသ၊ ပ်က္လံုးေတြကိုၾကည့္ပါ။

၅. ေန႕စဥ္ေန႔တိုင္း စိတ္ဓါတ္အားတက္စရာ စာအုပ္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆာင္းပါးတစ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္မ်က္ႏွာ ဖတ္ပါ။

၆. ကိုယ့္ရဲ႕အေတြးေတြကို သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။ စိတ္ဓါတ္က်စရာအေတြးေတြ ဝင္လာတာႏွင့္ ေက်နပ္စရာအေၾကာင္းေလးေတြကို ေတြးၾကည့္ပါ။

၇. ျပီးေျမာက္ခဲတဲ့အရာေတြကိုဘဲ သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ပါ။ မျပီးေျမာက္ခဲ့တဲ့အရာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ လုပ္စရာေတြအမ်ားၾကီးခ်ျပီး ကိုယ္မစြမ္းႏိုင္လို႔မျပီးခဲ့ရင္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ၊ ေဒါသ ထြက္စရာေတြ ျဖစ္တတ္လို႔ပါ။

၈. ေန႔တိုင္း ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြ လုပ္ပါ။ ဥပမာ- စာအုပ္ေတြ ဝယ္ျခင္း၊ ကမ္းေျခထြက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းတို႔ေပါ့)

၉. ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အျခားသူေတြေပ်ာ္ရႊင္ေစမဲ့ အရာတစ္ခုခု ဖန္တီးပါ။ အၾကင္နာစကား၊ ေဘာ္ဒါေတြကို ဝိုင္းကူေပးျခင္း၊ အျခားသူေတြလမ္းကူးႏိုင္ရန္ ကားရပ္ေပးျခင္း၊ ဘတ္စ္ကားမွာ တျခားတစ္ေယာက္ကို ေနရာဖယ္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူတေယာက္ကို လက္ေဆာင္ေပးျခင္း စသျဖင့္ေလ။

၁၀. စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အျမဲေရွ႕ရႈေမွ်ာ္မွန္းပါ။

၁၁. ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတဲ့သူေတြကို သြားျပီးမနာလိုမျဖစ္ပါနဲ႔။ သူတို႔ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈအတြက္ ပီတိျဖစ္ပါ။

၁၂. ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးတတ္တဲ့ လူေတြႏွင့္ ေပါင္းသင္းပါ။ သူတို႔ေတြဆီက စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈနည္းလမ္းေတြကို သင္ယူပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈဆိုတာ ကူးစက္ေရာတစ္မ်ိဳးဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

၁၃. ကိုယ့္ဆႏၵအတိုင္း၊ ကိုယ္ၾကံရြယ္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာတဲ့အခါ စြဲလန္းမႈေတြ၊ တတ္မက္မႈေတြ မရွိဘဲ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားပါ။ တတ္မက္စြဲလမ္းမႈေတြကင္းမဲ့ျခင္းက စိတ္ကိုျငိမ္ေအာင္ထားတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္။ စိတ္စြဲလမ္းမႈကင္းမဲ့ျခင္းဟာ အတြင္းစိတ္ျငိမ္းခ်မ္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနျပီး အတြင္းစိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈမွ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ျခင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။

၁၄. ခဏမဏ ျပံဳးေပ်ာ္ရယ္ေမာပါ။

Ref:successconsciousness

47 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.