သင့္ကေလး အႏိုင္က်င့္ခံေနရျပီဆိုတာ သိတာနဲ႔ မိဘေတြအေနနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အခ်က္ (၃)ခ်က္

article-0-1674fc24000005dc-289_634x424.jpg

ကေလးတိုင္း အႏိုင္က်င့္တာ ခံဖူးၾကပါတယ္။ ကေလးတိုင္းက သူတို႔ရဲ႕ေၾကာက္စိတ္၊ အားငယ္စိတ္ေတြေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္က အႏိုင္က်င့္မခံရေအာင္ အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့ လူနဲ႔ေပါင္းျပီး အေပၚစီး အႏိုင္ယူမယ္ဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ အျခားကေလးေတြကို အႏိုင္က်င့္တတ္ၾကပါတယ္။

အႏိုင္က်င့္တယ္ဆိုတာကို ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္အေနနဲ႔ အျခားတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေနွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စကားနဲ႔ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာရေအာင္ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စတဲ့ လုပ္ရပ္အားလံုးကို ဆိုလိုတာပါ။ က်ားေပါက္စႏွစ္ေကာင္ လံုးေထြးသတ္ပုတ္ေနတဲ့ အမူအရာကို ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ တကယ္တမ္းက အႏိုင္ရဖို႔အတြက္ အျခားတစ္ေယာက္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္ျပီး အႏိုင္က်င့္ျခင္းနဲ႔ တူပါတယ္။ အႏိုင္ယူတဲ့စိတ္က ဘ၀မွာျပႆနာမ်ိဳးစံုနဲ႔ အျခားလူေတြကို အႏိုင္က်င့္လာတတ္ၾကပါတယ္။

စေနာက္ျခင္းနဲ႕ အႏိုင္က်င့္ျခင္းဟာ အုပ္စုထဲမွာျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ အသင္းအဖြဲ႔မွာျဖစ္ေစ မိသားစုထဲမွာျဖစ္ေစ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေပးရမယ့္ဆိုရင္ျဖင့္ ပညာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ကလပ္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အတတ္ပညာပိုင္းေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အဖြဲ႔ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႔လံုးကေနျပီးေတာ့ စေနာက္ျပီး စကားႏိုင္လုယူဖို႔အတြက္ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဖြဲ႔ထဲမွာ ရပ္တည္ဖို႔ရန္ လူတိုင္းအတြက္ ပိုျပီးခက္ခဲပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းအတြင္း ကေလးတိုင္းကို ရမ္းကားစေနာက္ျခင္းနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို တားဆီးဖို႔နည္းလမ္းမ်ားကို သုေတသနပညာရွင္ေတြနဲ႔ စာေရးဆရာေတြက ေထာက္ျပထားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ၾကိဳးစားမႈက အရာထင္ေပမယ့္ တားဆီးဖို႔ နည္းလမ္းေတြကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ေကာ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ။

မိဘေတြ ကေလးအနား ပတ္၀န္းက်င္မွာ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္တတ္ဖို႔အတြက္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားနဲ႔ အႏိုင္က်င့္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို ကေလးငယ္မ်ားကို အိမ္မွာေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။
ကိုယ့္ကေလး အႏိုင္က်င့္ မခံရေအာင္ ဒီအခ်က္ (၃)ခ်က္ကို မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သိထားသင့္ပါတယ္။

၁) မိသားစုထဲမွာလည္း အႏိုင္က်င့္တဲ့အျပဳအမူေတြကိုမလုပ္ဖို႔ ပိတ္ပင္ထားရမယ္၊ နားလည္ရမယ္၊ သိရမယ္။

စေနာက္ျခင္းနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ျခင္းက ရလာႏိုင္တဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း နားလည္ရမယ္။ ကေလးေတြ စကားစေျပာတတ္တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို သိျမင္နားလည္ႏိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြကို ေလ့က်င့္ထားေပးဖို႔က အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားပါ။ ကေလးေတြက သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စေနာက္ခံရျပီးဆိုတာနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ထက္စီးနင္း ခံရျပီးဆိုတာနဲ႔ မိဘေတြကို သူတို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ေျပာျပဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားပါေစ။

၂) စိတ္ဒဏ္ရာကို ျမန္ျမန္ေမ့ေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ သင္ေပးထားပါ။

စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စိတ္ဓါတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့ ခံစားခ်က္ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ထားမယ္ဆိုလ်ွင္ ပိုျပီး စိတ္သက္သာရာရေစပါတယ္။ တကယ္လို႔အဲ့ဒီခံစားခ်က္ေတြကို မေရြးခ်ယ္ထားဘူးဆိုလ်ွင္ စေနာက္ခံရျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ထက္စီးနင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ရထားတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာကို ျပန္လည္မွတ္မိလာျပီး ထိုခံစားခ်က္မ်ားက ငါတို႔ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ျပဳမူဆက္ဆံပံုနဲ႔ အတြင္းစိတ္ခံစားခ်က္အထိ လြမ္းမိုးခံေနရပါလိမ့္မယ္။ ဘ၀ရဲ႕ဒုကၡေတြကို ခါးစီး တံုျပန္ေနခ်ိန္မွာ အားေပးျပီး ေထာက္ခံခ်က္မ်ားမ်ားေပးေလေလ ကေလးေတြက စိတ္ဒဏ္ရာ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ျမန္ျမန္ေမ့ေပ်ာက္ထားႏိုင္ေလေလပါပဲ။

၃) ကေလးေတြ အႏိုင္က်င့္ခံရတဲ့အခါမွာ အႏိုင္က်င့္မခံဖို႔အတြက္ တိုက္တြန္းထားပါ။

အႏိုင္က်င့္မခံရဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အႏိုင္က်င့္တဲ့လူကို လူစြမ္းေကာင္းလုပ္ျပီး ျပန္တိုက္ခိုက္စရာမလိုပါဘူး။ အႏိုင္က်င့္တဲ့လူဘက္က ရပ္တည္ေနမယ့္အစား အႏိုင္က်င့္ခံရတဲ့လူနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ရပ္တည္ေပးျခင္းက အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားနည္းလမ္းကေတာ့ အႏိုင္က်င့္ေနျပီဆိုပါက ျပန္လည္တိုင္ၾကားရပါမယ္။ ဒါမွ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပံုရိပ္ေတြမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ သန္မာလာျပီး အားသာခ်က္ အျပည့္ျဖင့္ၾကင္နာတတ္တဲ့ ခံစားခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းအျပဳအမူေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားရပါမယ္။

ဘာလို႔သူက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာသလဲဆိုျပီေတာ့ ကေလးေတြကေမးပါလိမ့္မယ္။ အဓိကအခ်က္က ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ အမူအရာက အႏိုင္က်င့္ခံရဖို႔အတြက္ ပစ္မွတ္ျဖစ္တာပါ။ အႏိုင္က်င့္ခံရတာကို ဖံုးကြယ္ထားျပီးေနမယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အႏိုင္က်င့္မခံရေအာင္ မကာကြယ္ႏိုင္ပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ သားေကာင္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ထားႏိုင္ဖို႔က အလံုျခံဳဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Ref:yourtango

 

136 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.