ကမၻာေျမၾကီးကို ရင္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္တတ္ၾကေစဖုိ႔

capture_earth.png

ဒီကေန႔ ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ဟာ ကမာၻာေျမေန႔ အထိမ္းအမွတ္ က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ျဖစ္တာမို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြမွာ Environmental Consciousness ဆိုတဲ့ ပတ္၀န္းက်င ္ထိန္းသိမ္းေရး အသိေလး ႏိုးႀကြလာေစဖို ့နဲ့ ကမၻာေျမေန႔ ဆိုတာေလး ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီကမၻာေျမေန႔ေလးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလွတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က ကမၻာ့ကုလသမၼဂအဖြဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔မွ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့တာပါ။ ကမၻာေျမေန႔ကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယခု အခါမွာေတာ ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၂ ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ ္က်င္းပေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ UNESCO ယူနက္စကိုအဖြဲ႔ဟာ ဆန္ဖရန္စၥကိုျမိဳ႔မွာ ညီလာခံ တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ John McConnell မွျငိမ္းခ်မ္းေရးအယူအဆ တစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္ဖို႔ ကမၻာေျမၾကီးကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန့တစ္ေန႔ သတ္မွတ္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ျပီး ၁၉၇၀ မွာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ McConnell မွေရးသားခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာတမ္းမွာေတာ့ သဘာ၀တရားရဲ႕ မွ်ေျခကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔သတ္မွတ္ရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့ျပီး ဦးသန္႔မွ တရား၀င္လက္မွတ ္ေရးထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။

တစ္လၾကာျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူထုအားေဟာေျပာပညာေပးသူ တစ္ဥိးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Gaylord Nelson ဟာ သီးျခား ကမၻာေျမေန႔တစ္ေန႔ကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္အပိုင္းမွာ Nelson ဟာ ၄င္းေဆာင္၇ြက္ခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတ၏ျငိမ္းခ်မ္း လြပ္လပ္ေရး ဆုတံဆိပ္ျပားကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ကမၻာေျမေန႔ကေလး ျဖစ္လာရတဲ့ သမိုင္းအက်ဥ္းပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာေၾကာင့္ကမၻာေျမၾကီးကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳက်င္းပေပးရတာပါလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အျခားသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ဒီကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ မွီခိုရွင္သန္ေနထိုင္လာခဲ့တာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ လူသားဦးေႏွာက္ေတြ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အဆင့္ကို ေရာက္ရွိ မလာခင္ကတည္းက ဒီကမၻာေျမေပၚကရတဲ့ အရာ၀တၳဳပစၥည္းေတြအေပၚ မွီခိုေနထိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အစားအစာ၊ သစ္သီး၀လံ၊ သယံဇာတ စတာေတြကို ေဖာေဖာသီသီ သံုးစြဲခဲ့ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ ယခုလို အလႊမ္းမိုးဆံုး သတၱ၀ါေတြအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြဟာ ကမၻာေျမၾကီးကေပးသမွ်ကိုယူေနၾကျပီး ကမၻာေျမၾကီးရဲ႔ ေက်းဇူးကို ေစာင့္သိတတ္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္၌က Survival of the fittest ဆိုတဲ့ၾကံ႕ၾက႕ ံအခံႏိုင္ဆံုးသတၱ၀ါသည္သာလွ်င္ ရွင္သန္တည္ျမဲနိုင္မည္ ဆိုတဲ့ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ၾကိဳးစားပမ္းစား ရပ္တည္ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ကာလေတြမွာ လိုအပ္တဲ့သဘာ၀ အကူအညီ အေထာက္အပ႔ံ ရင္းျမစ္ေတြကို အကန္႔အသတ္ မရွိေပးေနခဲ့တာဟာ ဒီကမၻာေျမၾကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ေနတဲ့ဒီကမၻာေျမၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမြးမိခင္လို႔ပဲ တင္စားခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚ မိခင္ကမၻာေျမၾကီးက ၾကင္နာလွပါတယ္။ နတ္ေတြ ဘုရားသခင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ၾကင္နာသနားတယ္ဆိုတာထက္ မိခင္ကမၻာေျမၾကီးက မ်ားစြာ သာလြန္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေသာက္စရာေရကိုေပးတယ္၊ စားစာရာေတြျဖစ္တည္လာေစမဲ့ ေျမဆီလႊာကို ေပးတယ္။ မိခင္ကမၻာၾကီးကေပးတဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ေလသာမရွိရင္ နတ္ဘုရားက လာကယ္လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္မရွင္ႏို္င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးေနတာ တကယ္တမ္းေတာ့ ေငြေၾကး ပိုက္ဆံေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သဘာ၀တရားနဲ႔မွ်တတဲ့ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကိုေပးထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ေက်းဇူးရွင္မိခင္ကမၻာေျမၾကီးပါ။

ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင ္ဒီမိခင္ကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ ေနထိ္ုင္အသက္ရွင္ဖို႔ ပိုက္ဆံေပးသံုးစြဲရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ိဳးစိပ္ တစ္ခုတည္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြဟာ ကမၻာေျမၾကီးက ေပးသမွ်ကို ရယူသံုးစြဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာျပီး ေငြေနာက္လိုက္လာၾကတဲ့အခါ မိဘေက်းဇူးကို ကန္းလာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စားႏို္င္ေသာက္ႏိုင္ေအာင္ အသီးအႏွံ သစ္သီး၀လံေတြ၊ ေရအရင္းျမစ္ျဖစ္တဲ့ မိုးေရေတြ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ရ သက္သာေအာင္ ရာသီဥတုကို မွ်တေစေအာင္ မိခင္ကမၻာေျမၾကီးက လုပ္ေပးတဲ့ သစ္ေတာေတြကို ကၽြန္ေတာိတို႔ လူသားေတြ ကိုယ္တိုင္ကပဲ ဖ်က္ဆီးေနပါျပီ။

မိခင္ကမၻာေျမၾကီးရဲ႕အသားစိုင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေတာင္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္လႊာခ်င္း ခုတ္ထစ္ေနၾကပါျပီ။ မိခင္ကမၻာေျမၾကီးရဲ႔ ေသြးေတြျဖစ္တဲ့ ေရခ်ိဳေရငံအ၀၀ကို အလြဲသံုးစား လုပ္ေနၾကပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေရတည္းေန တစ္ကမၻာေပၚတည္းမွာ ၾကီးလာတဲ့ မိခင္ကမၻာေျမၾကီးရဲ႕ သားသမီးေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ရက္စက္တဲ့ လက္နက္ေတြကို မိခင္ၾကီးရဲ႕ ကိုယ္ေပၚမွာ ေဖာက္ခြဲစမ္းသပ္ေနၾကတယ္။ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေမြးဖြားေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံုလွဳံရာျဖစ္တဲ့ မိခင္ၾကီးရဲ႕ ကိုယ္ခႏၵၶာတစ္ခုလံုးဟာ သူရဲ႕သားသမီးေတြရဲ႕ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္လာပါျပီ။ ေရခဲေတာင္ေတြ ျပိဳတယ္။ ကမၻာေျမၾကိးတစ္ခုလံုး ပူေႏြးလာေစတဲ့ Greenhouse effect ေတြ ထုတ္လႊတ္ေနပါျပီ။ ငလွ်င္ေတြလႈပ္တယ္ ဆိုတာ မိခင္ကမၻာေျမၾကီး ေျခမခိုင္ေတာ့ပဲ တုန္လႈပ္တာပါ။ မုန္တိုင္းေတြျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ မိခင္ကမၻာေျမၾကီး နာက်င္လို႔ ေအာ္ဟစ္ေနတာပါ။ ေရၾကီးတယ္ဆိုတာ မိခင္ၾကီး ငိုေၾကြး ေနတာပါ။

ၾကည့္ပါဦး.. သံုးစားမရတဲ့ တကယ္တမ္း ၀ါးစားမရတဲ့ ေငြေၾကးေတြ အတြက္ေၾကင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အမွန္တကယ္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ လိုတရေနေစတဲ့ မိခင္ကမၻာေျမၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အျပင္းအထန္ ႏွိပ္စက္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အသိဥာဏ္ အဖြံ႔ျဖိဳးဆံုးျဖစ္တဲ့ လူသားေတြျဖစ္လာဖို ့ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ျပီးယဥ္ေက်းမႈ ေတြ ထံုးတမ္းေတြၾကြယ္၀ လွပါတယ္ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ က်န္ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ နိမ့္က်တဲ့ သတၱ၀ါအရိုင္းစိုင္းေတြထက္ေတာင္ ေျမာက္ျမားစြာ ဆိုး၀ါး ၾကမ္းတမ္း ယုတ္မာ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး သတၱ၀ါေတြျဖစ္လို႔လာပါျပီ။ ကမၻာေပၚမွာ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးသတၱ၀ါေတြဟာ ဒိုင္ႏိုေဆာ၊ မိေခ်ာင္း၊က်ား၊ျခေသ့ႍ၊ ေစတန္၊မာန္နတ္ ရွီ၀ စတာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပါပဲ။

ဒီမိခင္ကမၻာၾကီးကပဲ တူတူေမြးဖြားလာတဲ့ တအူတံုဆင္း တစ္ကမၻာတည္းသားျဖစ္တဲ့ ကမၻာသူ ကမၻာသား ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ လူမ်ိဳးစြဲ၊၀ါဒစြဲ၊ ႏို္င္ငံစြဲ၊ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ ေတြနဲ႔ ျပိဳင္ျပီး စစ္ပြဲေတြ၊ မျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြထဲမွာပါ၀င္ေနၾကျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ မိခင္အိုၾကီးကို ငိုေၾကြးေအာင္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဒီကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ ေနာက္ဆံုးက်န္တဲ့သစ္ပင္တစ္ပင္မွာ ေနာက္ဆံုး သစ္ရြက္ေလးေၾကြၾကသြားမွ၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲက ေနာက္ဆံုးက်န္တဲ့ ငါးေလးတစ္ေကာင္ ေသသြားေတာ့မွ၊ ကမၻာေပၚမွာ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတဲ့ ေသာက္စရာ ေရခ်ိဳ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ တစ္စက္ခမ္းသြားေတာ့မွ ေငြေၾကး ပိုက္ဆံဆိုတာၾကီး၊ အစြဲအယူေတြခ်ည္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားလို႔ ေသာက္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို သိၾကေတာ့မွာလား အသင္လူသားတို႔ရယ္။ ကမၻာေျမၾကီးကို ရင္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္တတ္ၾကပါေစ။

ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကမၻာေျမၾကီးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

0 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.