ယံုၾကည္မႈကို ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႕

kozzi-couple-having-argument-1674-x-1254.jpg

          ျပသနာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္အၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ရွည္လ်ားၿပီး ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ က်ဴးလြန္မိလိုက္တဲ့ အမွားဟာ အိမ္ေထာင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဦး စလံုး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အႀကီးအက်ယ္ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။

          ျပသနာတစ္ရပ္ၿပီးလုိ႕ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ယူျခင္း ဆုိတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အေျခအေန (၆)ရပ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ျငင္းကြယ္ျခင္း၊ အျပင္း အထန္ခံစားရျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိတ္တိုျခင္း၊ ဒါေတြအၿပီးမွာ လက္ခံ ႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

          ဒီေတာ့ျပသနာကိုသိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အတူတူဆက္ေနမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ႏုိင္ဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္။ အတူေနျခင္းဟာ စိတ္ခ်ရတဲ့အေျခအေနေရာက္ဖုိ႔ အႀကံေကာင္း တစ္ခုပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတုိ႕ရဲ႕ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႕ စိတ္ကူးကို တြန္းထုတ္ ပစ္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ အခ်ိန္နဲ႕ ေ၀းကြာျခင္းဟာ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႕ အကူအညီေပးရာမွာ အေရးပါပါတယ္။ ႏွစ္ဦးသားဟာ နာက်င္မႈ၊ ဆံုးရႈံးမႈေတြမွာ အေတြ႕အႀကံဳရွိထားၿပီးသားဆုိရင္ေတာ့ ျပန္တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ၿပီးဆံုးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ထင္ခ်င္စရာရွိပါတယ္။

          အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈဆုိတာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ယံုၾကည္မႈ ၊ ဂုဏ္သိကာနဲ႕ ကတိထားရွိခ်က္ေတြ ပ်က္စီးသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ ျပန္လည္အဆင္ေျပႏုိင္ဖို႕ အဆင့္အနည္းငယ္ရွိၿပီး အခက္ခဲဆံုးအဆင့္ကေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦးၾကားမွာရွိတဲ့ ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕က သင့္ကိုကူညီႏုိင္မွာပါ။

(၁)     ပထမဆံုးနဲ႕ အေရးပါတဲ့အရာကေတာ့ ျပသနာကိုရပ္တန္႕လုိက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ဇယားနဲ႕ လံုး၀အဆက္အသြယ္ ျဖတ္လုိက္ပါ။ မင္းဒီလိုလုပ္လုိက္တာကို သူ႕ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေပးသိပါ။ တကယ္လုိ႕ အဲဒီလူက ဆက္ၿပီးဆက္သြယ္ေနေသးတယ္ ဆုိရင္ မင္းရဲ႕အိမ္ေထာင္ဘက္အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေစႏုိင္ေပမယ့္ အသိေပးပါ။ တကယ္လုိ႕မ်ား ကိုယ့္ရဲ႕ဇယားက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနမယ္ ဆုိရင္ေတာင္ လုိအပ္ရင္အလုပ္ကထြက္လုိက္ပါ။ ဒါဟာ ျပင္းထန္တဲ့တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ ယံုၾကည္မႈကိုျပန္တည္ေဆာက္ယူတဲ့အခါမွာ ဒီထက္မ်ားတဲ့ အတုိင္းအတာေတာင္လုိအပ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို ကိုယ့္ရဲ႕လူနဲ႕ လံုး၀ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားေၾကာင္း ဆက္လက္သိေနပါေစ။ အစမွာေတာ့ သူ/သူမဟာ မယံုႏုိင္ေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕အမွ် ယံုၾကည္စျပဳလာပါလိမ့္မယ္။

(၂)     ျပသနာကို ပြင့္လင္းစြာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတာဟာ နာက်င္ၿပီး အရွက္ရေစႏုိင္ေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ဘက္အေနနဲ႕ အေသးစိတ္(သို႕)အနည္းငယ္ သိလိုရင္ ေဆြးေႏြးေပးပါ။ သူတုိ႕ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႕ ရိုးရိုးသားသားေျဖပါ။ တခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ ေျဖဖို႕ခက္ခဲေနမယ္ဆုိရင္ အိမ္ေထာင္ဘက္က သူ႕အလုိလိုေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖည့္ေတြး သြားႏုိင္ပါတယ္ ။ သူ႔မွာ ထပ္ခါထပ္ခါေမးခ်င္ေနမယ့္ ေမးခြန္းေတြ ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕အမွ် ဒီေဆြးေႏြးမႈဟာ အႀကိမ္ေရေလ်ာ့နည္းလာၿပီးတျဖည္းျဖည္း ၿပီးဆံုးသြားပါလိမ့္မယ္။ အနည္းငယ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား မလုပ္ ပါနဲ႕။ ျပန္သိရတဲ့ တစ္ေန႕မွာ သင္တုိ႕ရဲ႕အနာဂါတ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ပါတယ္။

(၃)     မလိမ္မိပါေစနဲ႕။ ျဖစ္ၿပီးသမွ်ေတြေရာ ေနာက္အတြက္ပါ မလိမ္ပါနဲ႕။ အိမ္ေထာင္ဘက္အေနနဲ႕ သင့္ကိုေမးေနေပမယ့္ အခ်က္အလက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို သူ႕အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ေလ့လာထားၿပီးသား ျဖစ္ေနမွာပါ။ အတည္ ျပဳရန္အတြက္ သင့္ကိုျပန္ေလ့လာေနတာလဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိမ္ပါဘူးဆိုတာ အလုပ္ထက္ အေျပာကလြယ္ေပမယ့္ ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ရာမွာ ဒါဟာ ဗဟိုက်ပါတယ္။

(၄)     တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ စိတ္ခ်လက္ခ် ရွိေနႏုိင္ဖို႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မထားပါနဲ႕။ သင့္ရဲ႕ ဖုန္း၊ မက္ေဆ့၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ၊ အိပ္ကပ္ ၊ ပိုက္ဆံအိတ္ ၊ ပုဂိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အီးေမးလ္ ၊ ၀က္ဘ္ဆုိင္ စတာေတြမွန္သမွ် သူ႕ကို အသိေပးထားပါ။

(၅)     ေလးေလးနက္နက္ေတာင္းပန္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ လိုအပ္ရင္ ထပ္ခါထပ္ခါ ေတာင္းပန္ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအေနနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဘက္က အိမ္ေထာင္ေရး အေပၚမွာ အေကာင္းဘက္ေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေနတာကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။

(၆)     သူရဲ႕ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့မႈအတြက္ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ျပန္လည္ႏွစ္သိမ့္ မႈရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

အိမ္ေထာင္ေရးတုိင္းမွာ အမွားဆုိတာမကင္းႏုိင္တာမို႕ တကယ္လုိ႕မ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရင္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီးေျဖရွင္းပါ။ ဒါမွသာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ တတ္ႏုိင္သမွ် နည္းသထက္ နည္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

Ref:Twoofus.org

 

0 Shares
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.