သြက္လက္ၿပီး လူအမ်ားႏွစ္လိုဖြယ္စရိုက္ရွိသူမ်ား ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

Shares 0

ဘယ္သူနဲ႕မဆုိ အလြယ္တကူ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံတတ္ၿပီး သူတုိ႕ရဲ႕ သေဘာက် ႏွစ္သက္မႈကို အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ရယူႏုိင္တယ္ဆုိပါေတာ့ ။ ဒါတင္မက ဗဟုသုတနဲ႕လည္း ျပည့္စံုမယ္ ။ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္လည္း ႀကီးမားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီစြမ္းရည္မ်ိဳးရွိတဲ့သင္ဟာ အလြန္တရာအဖိုးတန္တဲ့ အသက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းေကာင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

Shares 0
bestcareersforextrovertsh_1388727742_980x457.jpg
Shares 0

          သင္ဟာ လူေတြႏွစ္သက္တဲ့ စရိုက္မ်ိဳးရွိသူလား?။ သင္ဟာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ လံုး၀မရင္းႏွီးေသးတဲ့ တစိမ္းတစ္ေယာက္နဲ႕ျဖစ္ေစ ဘယ္သူနဲ႕မဆုိ အလြယ္တကူ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံတတ္ၿပီး သူတုိ႕ရဲ႕ သေဘာက် ႏွစ္သက္မႈကို အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ရယူႏုိင္တယ္ဆုိပါေတာ့ ။ ဒါတင္မက ဗဟုသုတနဲ႕လည္း ျပည့္စံုမယ္ ။ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္လည္း ႀကီးမားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီစြမ္းရည္မ်ိဳးရွိတဲ့သင္ဟာ အလြန္တရာအဖိုးတန္တဲ့ အသက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းေကာင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

          ဒီေတာ့ သင္နဲ႕ အလုိက္ဖက္ဆံုးျဖစ္မယ့္ အသက္ေမြးမႈ (၅)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁)     ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္သူ (Urban Planners)

          ဒီအလုပ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပ ေနထုိင္မႈပံုစံကို စီစဥ္ရျခင္းမ်ိဳး ပါ၀င္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူနဲ႕ သက္ဆုိင္တဲ့ ေျမေနရာေတြ ၊ ဥပေဒရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို သီးသန္႕လူစုေတြနဲ႕ေရာ အမ်ားျပည္သူနဲ႕ပါ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစဖုိ႕ စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ Urban planners လုိ႕ ေခၚတဲ့သူေတြဟာ ေန႕စဥ္ေနထုိင္မႈပံုစံမွာ လူေတြတကယ္လုိအပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပဘ၀ကို သူတုိ႕အျမင္နဲ႕ ပံုေဖာ္ေပးျခင္းပါပဲ။

(၂)     အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္

          ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ေရာင္းခ်ရတယ္ဆုိတာ လြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႕ သင့္မွာ လူေတြနဲ႕ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးရွိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ပါပဲ။  ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆုိမႈယူမယ္ ၊ ေဖာက္သည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုမယ္ ၊ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳး အစားေတြ ရွင္းျပမယ္ ၊ ၿပီးရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေတြ ညွိႏိႈင္းမယ္ ။ ဒါေတြဟာ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ခက္ခဲတဲ့အရာေတြလို႕ ထင္ရေပမယ့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႕ ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စရိုက္ရွိသူေတြ အတြက္ေတာ့ ဒါဟာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခုပါပဲ။

(၃)     သရုပ္ေဆာင္

          မီးေမာင္းထိုးျပခံရဖုိ႕ဆုိတာ ထက္ျမက္တဲ့စရိုက္ ရွိသူတုိင္း ေမွ်ာ္လင့္တတ္တဲ့အိမ္မက္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို လူေတြသိေအာင္ ထုတ္ျပဖို႕ အလ်င္ျမန္ဆံုးနည္းလမ္းက ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္ပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ သြက္လက္ ထက္ျမက္တဲ့ အေတြးအျမင္နဲ႔ ေပါင္းသက္ဆက္ဆံမႈ ပညာေတြကို ဒီမွာ အေကာင္းဆံုး ထုတ္ျပလို႕ရပါတယ္။

(၄)     လူထုဆက္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူ

          လူထုဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြအေနနဲ႕ ကုမၸဏီတစ္ခု ၊ တံဆိပ္တစ္ခု (ဒါမွမဟုတ္) ထုတ္ကုန္တစ္ခု ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု စတာေတြၾကားမွာ လည္ပတ္လႈပ္ရွားၾကရပါတယ္။ သူတုိ႕တာ၀န္ယူမႈအပိုင္းကေတာ့ ပါတီေတြတက္ေရာက္ရမယ္ ။ စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ campaign ေတြ စီစဥ္ေရးဆြဲရမယ္။ ဒီလို နည္းပရိယာယ္ ဗ်ဴဟာ စုံလင္စြာသံုးၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေစဖို႕ စီစဥ္ေပးရပါတယ္။ တကယ္လုိ႕မ်ား သင္ဟာ ရံုးထုိင္အလုပ္ကို မႏွစ္သက္သူတစ္ေယာက္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးက သင့္ကို တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

(၅)     အႀကံဥာဏ္ေပးသူ

          အႀကံဥာဏ္ေပးသူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရင္ေတာ့ သင့္မွာ ႀကီးမားတဲ့ ဥာဏ္ပညာနဲ႕ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိရပါမယ္။ ဒါမွသာ သင္ဟာ customer ကို ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခု ညႊန္ျပေပးႏုိင္မွာပါ။ ဒီအတြက္ သင့္မွာ လူေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို စကားကေနတဆင့္ အကဲခတ္ႏုိင္တဲ့ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ သူတုိ႕အတြက္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းကို ရွာေဖြဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          အခုေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ အလုပ္(၅)မ်ိဳးကေတာ့ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး လူေတြနဲ႕ ဆက္ဆံရာမွာ အလြယ္တကူ ႏွစ္သက္မႈ ရယူႏုိင္ရမယ့္သူမ်ိဳးေတြ ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ သင့္မွာ ဒီလုိအရည္အခ်င္းမ်ိဳး ရွိတာ က်ိန္းေသေနတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အသက္ေမြးမႈမ်ိဳးနဲ႕ ေအာင္ျမင္ႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတာ တထစ္ခ် ယံုၾကည္လုိက္ပါ။

Ref:mensxp

 

Shares 0
Trend Myanmar Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ trend.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *